Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Tre prosent av studentene er fornøyde med it-tilbudet


8. november 2016
Sist oppdatert: 10. november 2016

Spriket mellom IT-kunnskaper og ønsket IT-kompetanse på NHH er stort, ifølge ny undersøkelse. Skolen sier den allerede har satt i verk tiltak.

– Bare tre prosent av dem som svarer på undersøkelsen er fornøyd med IT-tilbudet slik det er i dag. Mange ønsker å lære seg mer. Undersøkelsen vår viser at det er behov for mer IT på NHH, sier Dina Mikalsen i arbeidsgruppen for kartlegging av studentenes etterspørsel etter et mer IT-basert studietilbud.

For noen uker siden la de ut en spørreundersøkelse på skolens its learning om hvilke IT-kunnskaper NHH-studenter hadde, og hvilke de ville være interessert i å ha. 243 studenter fullførte undersøkelsen. Ikke overraskende mener over 40 % av stud.nhh at Excel-kunnskapene er gode, mens 30 % svarer at de er middels.

Innenfor Python, Stata, R, SQL, lineærprogrammering og VBA svarer respondentene at kunnskapene er dårlige til veldig dårlige, men at man ønsker å lære mer.

Bekrefter signal

NHH-rektor Frøystein Gjesdal mener undersøkelsen bekrefter signalene de har fått de siste månedene fra NHH-studenter.

– Noen tiltak er allerede på plass. Flytting av datakurset på bachelor har gjort det mulig å heve kvaliteten vesentlig. Flere nye kurs er introdusert eller på trappene, sier Gjesdal, som ikke ønsker å kommentere hvilke dataprogrammer han selv mener det er viktig å kunne.

Selv bruker rektor Excel når han underviser i kurs.

– Det et er på et forholdsvis elementært nivå. Mer avansert Excel blir straks mer krevende for studentene, men de finner stort sett ut av det på egen hånd, sier han.

Startet initiativ

Da Mikalsen begynte på master i høst, hadde hun lenge tenkt at IT-tilbudet var for dårlig ved skolen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne mer om Excel og andre IT-verktøy, til tross for kurset vi hadde på bachelorgraden. Studentene begynner på NHH fordi de vil bli de beste forretningsfolkene, og da må NHH gjøre oss robuste i møte med næringslivet. NHH-studenter skal være gode på forretningsforståelse, men nå er teknologi en viktig del av forretningsforståelse, og det mangler vi, sier hun.

Sammen med blant andre Linda Roald og Nikolai Belsvik i KS, studentrepresentant Eirik Berger i NHH-styret, Anders Dovran i IT-gruppen og Andreas Haugsbø satte Mikalsen i høst ned en aksjonsgruppe som ville se på hva om kunne gjøres. Den endelige rapporten basert på spørreundersøkelsen kommer senere i november.

– Vi er positive til mer it-undervisning på NHH. Visma-sjefen sendte et tydelig signal om at det trengs når han var på NHH i høst, sier Mikalsen.

Hvilke programmer som er viktige å kunne, er ikke opplagt, mener Gjesdal.

– Det er mye som er viktig å kunne, og vi er enige om at IT-kompetansen bør økes, sier Gjesdal.

Vil evaluere kursene

Mikalsen mener hovedprofilen i finans er blant dem som integrerer IT best på NHH i dag. Arbeidsgruppen skal etterhvert se på hvert enkelt fag i hver enkelt profil, og komme med forslag til hva som kan gjøres.

– Jeg tror konsekvensen av et svakt IT-tilbud ved skolen vil føre til at studentene velger andre studietilbud, sier hun. I undersøkelsen kommer det fram at studentene kan være interessert i IT som sideprofil, sommerskole eller seminar.

– Det er ikke sånn at vi mener at NHH skal bli et informatikkstudium, men vi må forstå hva indøkerne driver med slik at vi kan lede dem, sier hun.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram