Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Tredjekullist Lise-May ligger an til plass på Stortinget


Lise May sitter nå på fylkestinget samtidig som hun studerer på NHH. Foto: Malene Bigseth, NHHS Foto
25. mars 2021
Sist oppdatert: 25. mars 2021

I høst ble det klart at Lise-May Sæle tok sjetteplassen på Høyres stortingsvalgliste i Hordaland valgdistrikt, og på de ferskeste meningsmålingene fra mars ligger nå bachelorstudenten an til å kapre en plass på Stortinget.  

Lise-May Sæle (23), som nå er på tredje året av bacheloren på NHH, har allerede en solid politisk CV. Allerede i en alder av 15 ble hun valgt som leder for Sogn og Fjordane Unge Høyre.

– Engasjementet mitt begynte i ungdomsrådet som 13-åring. Jeg var veldig samfunnsengasjert, og hadde lyst til å få ting til å skje, i tillegg har faren min vært politiker i alle år. Så da endte det med at jeg meldte meg inn i Unge Høyre, og derfra bare ballet det på seg, sier Lise-May om hennes inntreden i politikken. 

Hennes første valgkamp var stortingsvalget i 2013, som endte med regjeringsskifte og Høyre-regjering. 

– Det var en veldig flott valgkamp, og valgdagen var helt vanvittig. Den dagen husker jeg veldig godt, sier en smilende Lise-May. 

Etter to år som leder i Sogn og Fjordane Unge Høyre, ble Sæle valgt inn i kontrollutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune som forestår den løpende kontrollen av den fylkeskommunale forvaltningen og at vedtak blir ordentlig fulgt opp. Selv synes hun stillingen var svært lærerik. 

  – Jeg satt der som videregående-elev med 6-700 sider sakspapirer om alt fra forvaltningsrevisjon til selskapskontroll, det var rett og slett en vanvittig bratt læringskurve, sier NHH-studenten. 

Lise-May har også vært svært aktiv i NHHS og jobbet som både lærer og pleieassistent parallelt med en rekke styreverv. Som førstekullist var hun leder av NHH Aid, før hun i fjor hadde stillingen som eksternansvarlig i Kjernestyret. 

I opposisjon på fylkestinget

De siste to årene har hun sittet i fylkestinget i Vestland, der hun har vært medlem av hovedutvalg for kultur, idrett og integrering. Hun forteller om en hektisk hverdag på hjemmekontoret med møteaktivitet og saksgjennomgang. Framover skal de blant annet i utvalget jobbe med utarbeidelse av en ny regional plan for kultur, idrett og friluftsliv for Vestland fylkeskommune. I tillegg til dette er Lise-May andrevara på Stortinget i dag for Høyre i Sogn og Fjordane. 

På Fylkestinget sitter Høyre i opposisjon, noe som nødvendigvis har ført til vedtak Sæle har vært uenig i. Hun trekker spesielt frem innføringen av nærskoleprinsippet som inntaksmodell i videregående skole som en sak hun er sterkt uenig i. Nærskoleprinsippet ble vedtatt i høst og går ut på å dele regioner opp i inntaksområder der man får nærskolepoeng til den nærmeste skolen i forhold til hjemmeadresse. 

– Før regionreformen hadde både Hordaland og Sogn og Fjordane fritt skolevalg. I Sogn og Fjordane lå vi i landstoppen både på lavest fravær og de høyeste karakterresultatene. Ordningen funket veldig bra rundt 90 prosent fikk førstevalget sitt. Den nye løsningen er derimot superbyråkratisk med poenggiving etter postnummer. Man har endt opp med å konstruere et problem der incentivene og friheten som elev til å velge skole er borte. Elever har rett og slett ikke sjans til å konkurrere i inntaket med andre som får nærskolepoeng man selv ikke får, sier Lise-May.  

– Dette er langt ifra en god modell, som slår feil ut på mange felter, oppsummerer hun. 

Innføringen av nærskoleløsningen ble vedtatt med flertall av SV, AP, SP, MDG, Venstre og KrF i Vestland. Hovedargumentet mot fritt skolevalg har vært å unngå å skape A- og B-skoler, grunnet at noen skoler kan bli betydelig mer populære å søke seg til enn andre. 

Ligger an til stortingsplass

Etter nominasjonsmøte i fjor høst endte Lise-May som Høyres 6.kandidat i Hordaland valgdistrikt. På de ferskeste målingene får partiet nettopp seks mandater på Stortinget, som gjør at Lise-May akkurat nå ligger an til å få en stortingsplass. Ved forrige valg fikk derimot Høyre kun fem mandater, men grunnet regjeringsmakten har Liv Kari Eskeland, som er førstevararepresentant i dag,møtt fast siden 2017.   

– Om jeg blir valgt inn, ønsker jeg være en sterk ung stemme for Vestlandet med fokus på kjernesaker som utdanning, arbeid og en bærekraftig utvikling, sier Lise-May. Hun trekker spesielt frem at det er viktig med yngre stemmer som har større fokus på hvordan landet skal se ut om 20-30 år, fremfor på kort sikt. 

En eventuell inntreden på Stortinget hadde gjort Lise-May til en av de yngste representantene. Ved forrige Stortingsvalg var det 18 kandidater under 30 år som ble valgt inn, hvorav Freddy Andre Øvstegård (SV) var yngst med sine 22 år. Gjennomsnittsalderen var på 45,8 år.  

Ifølge Contxt har Stortinget totalt ti politikere med bakgrunn fra NHH, derav blant annet Siv Jensen og Knut Arild Hareide. Dermed er NHH sammen med NTNU, som også har ti representanter, det tredje mest vanlige studiestedet på Stortinget etter Universitet i Oslo og BI, som har henholdsvis 36 og 18 representanter. Økonomi er den mest populære studieretning blant representantene med 13 prosent, foran statsvitenskap med ti prosent og jus med åtte prosent. 

Om Høyre kun får fem mandater fra Hordaland valgdistrikt, vil Lise-May bekle rollen som første vara på Stortinget samtidig som hun fullfører perioden sin på fylkestinget. 

Blir derimot Lise-May valgt inn, ender hun opp som stortingsrepresentant på heltid og vil ha bacheloren ferdig i løpet av høsten. Hun er usikker på om hun deretter vil sette masteren på pause i sin helhet eller se på andre løsninger for et tilpasset løp for å fullføre utdanningen.  

Og om stortingsvalget til høsten er Lise-May tydelig;  

– Jeg håper og tror at Erna får en periode til!

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram