Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Trekker seg i protest


To av valgkomiteens medlemmer trekker seg i protest. – Kjernestyret tar sterk avstand fra prosessen, sier avtroppet valgkomité-medlem
Peder Engesæth.

 
Les mer om rektorvalget i papiravisen27 prosent sier ja til Frøystein.

Engesæth er fagpolitisk ansvarlig i kjernestyret, og satt inntil fredag i høyskolens valgkomité. Da besluttet kjernestyret i NHHS å trekke studentenes representant i protest. Nå har også professor ved institutt for strategi og ledelse, Inger Stensaker, trukket seg fra komiteen.

Udemokratiske virkemidler
– For oss har dette vært en svært alvorlig og vanskelig avgjørelse. Når vi nå går til skrittet å trekke oss, er det i protest mot hvordan prosesser utenfra har forsøkt å styre og presse valgkomiteen. Det har vært en svært uryddig, sier Engesæth.

Han forklarer at han i samråd med studentforeningen valgte å gå av kort tid etter at komiteen mottok et opprop om å innstille på Frøystein Gjesdal som ny rektor. Samtidig var han blitt gjort oppmerksom på en del intern korrespondanse mellom de ansatte.

Stensaker vil overfor K7 Bulletin ikke kommentere grunnen til at hun velgte å trekke seg.

– Valgkomiteen ble undergravet
Ifølge Engesæth har kjernestyret også tidligere vurdert å trekke NHHS’ representant ut av komiteen, men at han inntil nå var blitt sittende i et forsøk på å ivareta studentenes interesser.

– Vi har full tillit til valg-komiteens medlemmer, men vi opplever at komiteen har blitt så kraftig undergravet at det ikke lenger er riktig for oss å delta. Vi er svært misfornøyd med det presset som har vært utøvd utenfra, sier Engesæth.

Skremte bort kandidater
Han forteller at det har vært ubehagelig og personlig belastende å sitte i komiteen, og at studentforeningen tar avstand fra det de opplever som skittent spill. Han reagerer spesielt sterkt på det såkalte oppropet for Frøystein Gjesdal, som han mener primært har vært organisert for å påvirke komiteen.

– Valgkomiteens oppgave er å anbefale den kandidaten vi mener er best egnet til å lede NHH. Det arbeidet burde vi fått fullføre. Når aksjonistene driver fraksjonsvirksomhet og sender e-poster til de ansatte om hvor stor støtte de hevder å ha, opplever jeg at de aktivt har avskrekket andre kandidater fra å stille, fortsetter Engesæth.

Johnsen avviser kritikken
Engesæth ønsker ikke å peke på enkeltpersoner, men i et intervju i dagens K7 Bulletin står Thore Johnsen frem som en sentral organisator bak oppropet. Han avviser kritikken fra Engesæth, som han mener har misforstått valgkomiteens mandat.

– Dette er ganske utrolig. Her må Engesæth ha misforstått totalt. Det er dette som er demokrati, raser Johnsen.

– Ikke overrasket
At Stensaker nå har fulgt i Engesæths fotspor, kommer ikke uventet på Johnsen.

– Jeg er ikke overrasket, men utover det vil jeg ikke kommentere hennes valg.
Han er inneforstått med hvorfor kjernestyret har trukket seg, men mener kritikken er uberettiget.

– Trond Bjørnenak og jeg etterlyste støtte for Frøystein Gjesdal som ny rektor etter at fristen hadde gått ut og komiteen selv ikke hadde fremskaffet noe alternativ, svarer Johnsen.

Ville hjelpe
Han hevder valgkomiteens oppgave ikke er å arbeide uavhengig av høyskolens fagmiljø, men fatte en beslutning på bakgrunn av fagmiljøets interesse. Han forsvarer oppropet.

– Fra min side hørte jeg at valgkomiteen ville innstille på Gjesdal; dette hører jeg fra Gjesdal selv. Så hører jeg at komiteen ikke vil innstille på ham likevel, fordi han i K7 Bulletin gikk kritisk ut mot høyskolens ledelse. Her mente jeg valgkomiteen tok feil, så vi ville gjøre en undersøkelse i miljøet.

Sår tvil om Engesæth
Johnsen mener det som har skjedd utenfor valgkomiteen har vært legitimt og fulgt demokratiske spilleregler. Han mener oppropet tvert imot har styrket demokratiet.

– Engesæth ønsker åpenbart at prosessen skal forbli lukket. Vi åpnet den! Jeg mener hele det faglige miljøet må få si sin mening. Valgkomiteen skal kanalisere innspill; dette er ikke en kommunistisk stat hvor en komité alene bestemmer hvem som skal velges, fastholder Johnsen, og retter skarp kritikk mot Engesæth.

– Det får være grenser. Engesæth har misforstått det hele og snudd alt på hodet. Jeg har vært gjennom disse prosessene et utall ganger. Det foregår ting utenfor, som så kanaliseres inn. Og helt frem til valgdagen er det fritt for å foreslå andre, sier han.

Johnsen sår dessuten tvil om Engesæths støtte i studentforeningen.

– Når det gjelder at kjernestyret skal ha vurdert saken, tar jeg utgangspunkt i at Engesæth må ha holdt informasjonen fra valgkomiteen for seg selv, og at kjernestyret derfor ikke kan ha vurdert dette på tilstrekkelig grunnlag, avslutter han.

Ødelegger valget
Engesæth mener derimot bakmennene av oppropet burde latt valgkomiteen arbeide selvstendig, og heller benyttet muligheten til å foreslå kandidater selv.

– De har handlet i helt feil rekkefølge. Jeg opplever at de som står bak oppropet har kjempet for å vinne valgkomiteen, ikke for å vinne valget. Det har gjort valgkomiteens arbeid svært vanskelig, sier Engesæth.

Demokratiet og studentene er den store taperen, mener han.

– I stedet for at vi får en åpen kamp med flere kandidater, ender vi med en lukket prosess hvor resultatet er gitt på forhånd. Det setter studentene totalt på sidelinjen, og det er ikke noe vi ønsker å være med på.

Fortsetter arbeidet selv
– Vi kommer derfor ikke til å oppnevne noe nytt medlem. Vi vil ikke medvirke i komiteens arbeid, og vi kommer ikke til å stille oss bak komiteens anbefaling, slår Engesæth fast.

Engesæth understreker at studentene ikke har mistet muligheten til å påvirke rektorvalget.

– At vi trer ut av valgkomiteen betyr ikke at vi trer ut av debatten. Kjernestyret vil selvstendig fortsette å jobbe opp mot andre mulige kandidater. Siden vi nå forholder oss til den generelle forslagsfristen på 19. mars, har vi mye bedre tid til å jobbe frem nye kandidater enn hva vi hadde hatt i valgkomiteen, sier han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram