Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Trenger plan for pengebruk


15. september 2014
Sist oppdatert: 15. september 2014
NHHS har et tosifret millionbeløp tilgjengelig, men ingen plan for hvordan de skal brukes. Dette ønsker Kjernestyret å gjøre noe med.


KS-leder Dina Mikalsen leder en arbeidsgruppe som ønsker å lage en langsiktig strategi for NHHS. Gruppen har i den forbindelse sendt ut en spørreundersøkelse, ment å kartlegge NHH-studentenes opplevelser og tanker om studentforeningen.

Nær 40 prosent av res-pondentene svarer at de ville prioritert å utvide aulaen, dersom NHHS hadde hatt fem millioner kroner tilgjengelig for et investeringsformål. Det er det mest svarte alternativet på spørsmålet, der studentene kunne krysse av for flere svar.

– At så mange som 40 prosent ønsker å utvide aulaen er en oppfordring til gruppen som utreder dette arbeidet, sier Mikalsen.

– Mulig å utvide
K7 Bulletin skrev i vår om arbeidsgruppen Aula for alle (AFA), som undersøker mulighetene for å utvide kapasiteten i aulaen. Hensikten er at flere studenter skal kunne delta på studentforeningens arrangementer. I samme spørreundersøkelse, svarer 40 prosent at de som følge av billettmangel ikke har kunnet delta på et arrangement de ønsket.

– Utredningene så langt tyder på at en utbygging av aulaen kan la seg gjennomføre, hvis et samlet NHH, fra rektor til student, ønsker å gjennomføre prosjektet, sier lederen av arbeidsgruppen, Runar Wiksnes. Han opplyser om at aulabygget i dag har verneverdig status. Det begrenser hvor omfattende inngrep som kan gjøres. Om vernestatusen omgjøres, kan en imidlertid utvide arealet.

– NHHS er i dag i en utrolig heldig situasjon, der det finansielle handlingsrommet er stort. Vi har ressursene tilgjengelig til å gjennomføre store og ambisiøse prosjekter, sier Wiksnes. Millionbeløp tilgjengelig NHHS har i følge årsregnskapet for 2013 rundt 13 millioner kroner i likvide midler. Etter det K7 Bulletin erfarer, behøver ikke NHHS å ha mer enn seks millioner kroner tilgjengelig for å drifte studentforeningen med dagens aktivitet.

– Kapitalbeholdningen er noe vi bør være stolte av, men det betyr ikke at vi skal spare oss inn i evigheten. Vi har midlene, nå må vi bare finne de riktige målene å følge, sier Wiksnes.

Han etterlyser nå en debatt rundt hva studentforeningens pengebinge skal brukes til.

Ønsker innspill
KS-leder Mikalsens arbeidsgruppe, som utreder en langsiktig strategi for studentforeningen, håper å ha et forslag klart til semesterets siste Foreningsmøte.

– Den langsiktige strategien handler om å skape flere felles mål for studentforeningen. Det er blitt jobbet lite med dette tidligere. Vi ønsker å få på plass til noe konkret som skal være synlig for hele studentforeningen, sier hun.

I arbeidet ønsker gruppen innspill fra så mange som mulig. Det vil det bli mulighet til både på foreningsmøter og på Strategisk Forum, hvor ledere og tillitsvalgte i studentforeningen møtes.

Leder Jørgen Færevaag i NHH-Symposiet synes det er uheldig å ha så store summer stående på bok, som det studentforeningen har i dag.

– Å ikke investere, og la pengene bare stå urørt på konto med relativt lav rente, innebærer en enorm alternativkostnad i form av tapt velferd i NHHS, sier han.

I et notat til Forum for Leaders i NHHS, lister NHH-Symposiet opp flere alternativer de mener studentforeningen burde vurdere å investere i. Blant annet en utvide av aulaen og innkjøp av bil til utleie innad i NHHS.

– Å ikke investere i det hele tatt, er mye verre enn at en velger å investere i noe som viser seg å ikke være den finansielt optimale investeringen for NHHS, sier han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram