Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– Tydelig at NHHS har en lang vei å gå


27. februar 2018
Sist oppdatert: 27. februar 2018

NHHS er ikke i mål når det gjelder varsler om seksuell trakassering, sier tidligere KS-leder Dina Mikalsen.

– Det er viktig at alle som opplever seksuell trakassering kan føle seg trygge på å melde fra. Det er tydelig at NHHS har en lang vei å gå på dette området. Det ser man spesielt ved å se kommentarene fra Jodel, i forbindelse med varslersaken tidligere dette semesteret.

Det sier Dina Mikalsen, som var leder av kjernestyret (KS) i 2014. Hun forteller at de mottok bekymringsmeldinger i forbindelse med arrangementet pub-til-pub under Fadderuken det året. Den såkalte «pungshotsaken» ble den gang omtalt både i K7 Bulletin og i flere andre medier.

– Det ble sanksjoner utdelt av oss i forbindelse med denne saken, men politiet var ikke innblandet, sier Mikalsen.

Hvert år gjennomfører NHHS en undersøkelse der deltakere og faddere under Fadderuken blir bedt om å vurdere hvordan de opplevde den første uken på handelshøyskolen.

– Jeg har ikke tilgang på FKU-undersøkelsen nå, men jeg syns jeg husker at den viste at det var noe seksuelt press. Vi fikk imidlertid ikke inn varsler om dette. Det er synd, for undersøkelsen tydet på at det eksisterte, fortsetter hun.

– Jeg tror det er mye som kunne blitt gjort i 2014, og som fremdeles bør gjøres for å belyse denne tematikken.

Mikalsen understreker også at de i 2014 hadde et sterkt fokus på å gjøre skoleområdet trygt, og at de blant annet sørget for bedre belysning og ekstra vakthold under Uken det året.

– Kunne gjort ting annerledes

Vegard Bækkedal var leder av KS i 2016. Han forteller at NHHS mottok ett varsel om seksuell trakassering i løpet av det året han ledet studentforeningen. I det tilfellet ble det ikke opprettet disiplinærsak.

– Med bakgrunn i sakens karakter ble det ikke vurdert å opprette disiplinærsak. Det ble gitt en advarsel, i tillegg til at begge ble fulgt opp i ettertid. Situasjonen tilsa at det var tilstrekkelig med et advarsel. Det var formildende omstendigheter, og deres tiltak var ment forebyggende, sier Bækkedal.

Han forteller at studentenes psykiske helse hadde høyest prioritet på denne tiden, og at de også samarbeidet med administrasjonen på høyskolen på dette området. I arbeidet med psykisk helse forteller Bækkedal at han opplevde at administrasjonen hadde mye å gå på, men at de var klar over manglene, og at disse ble tatt tak i og forbedret.

Bækkedal mener det ikke er usannsynlig at det har vært svakheter i NHHs systemer for mottak av varsler, og at dette også kan ha vært en av årsakene til at de ikke mottok flere varsler om seksuell trakassering den gangen.

– I lys av hva vi vet idag, med tanke på at det nå har vært tre varsler om seksuell trakassering på tre måneder, ville vi kanskje gjort ting annerledes, sier Bækkedal.

NHHS tar grep

– Vi ønsker selvfølgelig at miljøet skal være så godt som overhodet mulig, og at ingen skal oppleve seksuell trakassering, sier Marius Hauahei, nåværende leder i KS i NHHS.

NHHS har hatt egne retningslinjer mot seksuell trakassering siden 2008. Gjennom studentforeningens disiplinærprogram har KS mulighet til å pålegge ulike sanksjoner, deriblant advarsler og utestengelse fra studentforeningen.

Hauahei forteller at han føler seg trygg på at tidligere kjernestyrer har håndhevet studentforeningens lover og retningslinjer på en korrekt måte.

– Jeg har stor tillit til at foregående kjernestyrer har gjort gode avgjørelser, men som vi ser nå er det nødvendig at ting og informasjon kommer frem, at det blir enklere å varsle, og at sakene blir håndtert på en ryddig måte.

Har ikke mottatt varsler

Hauahei forteller at ved varsling til KS er det de som avgjør om det skal opprettes disiplinærsak. Hvis det er hensiktsmessig, kan saken sendes videre til NHH, slik at de tar over saksgangen.

Han understreker at i så fall vil KS være svært villige til å tilby sin videre assistanse. Dersom det ikke er ønskelig å gå til høyskolen, kan KS også ta kontakt med studentombudet.

– Vi ønsker å være så tilgjengelige som overhodet mulig. Det skal være lav terskel for å komme direkte til KS, sier Hauahei.

Han forteller at de nå jobber sammen med skolen å få på plass nytt varslingssystem for NHH og NHHS for å få frem eventuelle mørketall. Han har stor tro på at dette vil bidra til at alle typer varsler kommer frem i mye større grad.

– Vi vil endre retningslinjene, gå gjennom handlingsplaner sammen med NHH og få frem informasjonen. Alle skal vite hvordan de skal gå frem dersom de mottar et varsel, sier Hauahei.

– Har dere selv mottatt varsler den siste tiden?

– Nei.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram