Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ubaaten tilbake i ny drakt: Anmeldelser av fag, varslingssaker og utlegg

Dette semesteret har IT-gruppen til Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS) jobbet iherdig med å få Ubaaten tilbake i ny drakt. Nå er nettsiden online med nye funksjoner, mer brukervennlige grensesnitt og nytt design.

It.gruppen NHHS har gjort flere endringer på Ubaaten. Foto: (skjermdump https://ubaaten.nhhs.no/)
14. juni 2023
Sist oppdatert: 14. juni 2023

Martin Vagle, medlem og tidligere leder av it.gruppen til NHHS, forteller til K7 Bulletin at de har lagt mye arbeid i å få plattformen mer brukervennlig. Han peker spesielt på det han beskriver som et kronglete karakterkompass på den gamle nettsiden.

– Alle som har brukt Ubaaten før har vel et forhold til disse karaktertabellene. Vi er ferdig med det nå. Den nye Ubaaten har lettfattelige oversikter hvor man kan navigere mellom fag og semestre for å se karakterfordelinger, forteller Vagle.

Martin Vagle er storfornøyd med den nye versjonen av Ubaaten. Foto: (Magnus Borlaug Eriksen)


I det nye karakterkompasset vil alle fag på bachelor- og masternivå inkludere karakterfordelinger, antall deltagere, prosentandel med stryk og prosentandel med A i fagene. Vagle forteller at tallene er hentet direkte fra Utdanningsdirektoratet, og at fag med få deltagere er begrenset av GDPR-reglementet (EU sin personvernforordning). Oversikten over disse er derfor ikke alltid presise.

Eksempel fra nettsiden. Foto: (skjermdump https://karakterer.nhhs.no/)


Mulighet for å skrive anmeldelser av fag

Annet enn et splitter nytt karakterkompass, er det også inkludert tre nye funksjoner hos Ubaaten. Et emnekompass hvor studenter har mulighet til å skrive anmeldelser av fag, en varslingssentral, hvor studenter ved NHH har mulighet til å sende inn varsler om ubehagelige opplevelser til Kontrollutvalget og Kjernestyret og et nytt elektronisk utleggsskjema. Nettadressen til Ubaaten - med disse funksjonene og mer - er https://ubaaten.nhhs.no/.

– Jeg vil oppfordre alle studenter ved NHH til å benytte seg av emnekompasset. Nå er jeg snart ferdig her, men en slik oversikt er noe jeg savnet i mine yngre dager, sier Vagle.

For å benytte seg av Emnekompasset må studenter være logget på NHHS-e-posten sin. Dette gjelder både om man vil skrive, eller lese anmeldelser. Vagle forteller at dette er en enkel måte å unngå at systemet blir misbrukt. Han understreker at anmeldelsene vil være anonyme, men at det ikke betyr at studentene kan skrive hva som helst.

Slik ser emnekompasset ut. Foto: (skjermdump https://emnekompasset.nhhs.no/)


– Emnekompasset skal fungere som en god og ærlig indikator på fagene. Personangrep og hets av forelesere hører selvfølgelig ikke hjemme der, utdyper Vagle.

Vagle forteller videre at Emnekompasset vil bli en mer og mer nyttig ressurs jo flere som bruker den. Før han går tilbake på sal trekker han frem et humanetisk grunnprinsipp i en siste oppfordring til NHH-studentene.

– Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Bruk Emnekompasset!

Bedre varslingssystem for ubehagelige hendelser

Kjernestyret, Kontrollutvalget og IT-gruppen har utviklet et varslingssystemet til NHHS. De har i lengre tid jobbet med å utvikle en plattform der man kan varsle om blant annet trakassering, ubehagelig oppførsel, eller brudd på NHHS sine retningslinjer.

Vi har intervjuet avtroppende KU-leder, Stine Stolpestad, som guider oss gjennom hvordan varslingssystemet fungerer.

Hvordan melder man inn et varsel via varslingssystemet?

– Man finner varslingssystemet inne på NHHS sine nettsider. Inne på siden fyller man ut kontaktinformasjon og en beskrivelse av hva som skjedde, samt hvor og når, forklarer KU-lederen.

Det nye varslingssjemaet til NHHS. Foto: (skjermdump https://varsling.nhhs.no/)

Hvordan har det blitt enklere å melde fra, dersom man har opplevd noe ubehagelig?

– Tidligere måtte man sende inn saker på mail. Da var det stor usikkerhet rundt hvem man skulle sende mail til, samt hvem som fikk vite om saken og hvordan den ble behandlet. Det kunne nok oppleves mer ubehagelig å sende inn saker med dette systemet, mener Stolpestad.

Anonymitet og personvern var et svært viktig krav til varslingssystemet. Vi merker fort hvor viktig det var for Stolpestad at alle skal være trygge på at tjenesten og dens anonymitet er sikker.

– Kun Dino og jeg har tilgang til varslene som kommer inn. Selv ikke IT-gruppen, som har laget nettsiden, har tilgang. Tilgangen er koblet opp mot de respektive brukerne våre, altså KS-leder og KU-leder, forklarer hun.

Dersom man ønsker å forholde seg helt anonym, også overfor de to personene som har tilgang, kan man det.

Stolpestad håper at det nye systemet gjør det enklere å si ifra om uakseptabel oppførsel.

– Forhåpentligvis blir terskelen for å melde fra senket. Det er viktig at folk hører om tjenesten, slik at alle kan bruke den, sier hun.

Hvordan har samarbeidet med IT-gruppen har vært?

– Masse kudos til IT-gruppen! De har lagt inn mye innsats, og resultatet ble veldig bra. Prosjektansvarlig, Christian Bøe Eriksen, og leder, Brage Jørgensen Blix, har vært til stor hjelp. De har lagt inn alle funksjoner og layouten jeg ønsket meg i nettsiden, avslutter den avtroppende KU-lederen.

Enklere å sende inn utlegg

Sammen med Regnskapsgruppen har IT-gruppen utarbeidet en ny nettside for å sende inn utlegg man har gjort for studentforeningen. Leder av Regnskapsgruppen, Lars Farestveit, forteller at det nye systemet er en stor forbedring.

– Fordelen med det nye systemet er rett og slett at det er blitt mye enklere å sende inn utleggsskjema. Nettsiden gjør hele prosessen raskere, både for den som legger ut og for RG, sier Farestveit.

Nå skal det bli enklere å sende inn utleggssjema til NHHS. Foto: (skjermdump https://www.utlegg.nhhs.no/)

Han forteller at det gamle systemet var manuelt og tungvint. Å gjøre opp var mye jobb for begge parter.

Er det færre som fyller ut feil nå?

– En viktig grunn til at prosessen er blitt enklere, er nettopp mindre rom for utfyllingsfeil ved bruk av nettsiden. Med det gamle systemet fikk vi mange feilutfyllte skjemaer, mens nå mottar vi langt færre, sier RG-lederen.

Hvordan har samarbeidet med IT-gruppen fungert?

– Vi har samarbeidet om hvordan nettsiden skulle se ut. I starten prøvde vi nettsdien på noen få underutvalg for å teste den. Det er IT-gruppen som har laget nettsiden, og stått for mesteparten av arbeidet bak den, forklarer Farestveit.

Han tilføyer at han er ekstremt glad for nettsiden, og arbeidsinnsatsen IT-gruppen har lagt inn.

Vi spør hva det beste med den nye nettsiden er. Farestveit grubler litt på spørsmålet.

– Ting er standardisert. Alt kommer i samme format hver gang. Den enkle signeringen er vi også vledig fornøyd med, tilføyer han.

Hvordan har tilbakemeldingene vært hittil?

– Tilbakemeldingen har generelt vært god. Særlig internt i  RG er folk fornøyd. De er alle takknemlig for IT-gruppen sitt arbeid, avslutter RG-lederen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram