Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Uenighet om lønnede verv


15. mai 2017
Sist oppdatert: 16. mai 2017

NHHS, Studvest og Velferdstinget er ikke enige når det kommer til lønnede verv blant studenter.

Karoline Kongshaug er eksternansvarlig i kjernestyret i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS). Hun mener lønnede verv er en uting, og at det i studentmediene gjør at konkurransen blant studentmediene blir skjev.

Kongshaug skiller spesielt ut Studvest, som har lønnede verv.

– Studvest er Bergens største studentavis, og utgjør en sentral rolle i å avdekke kritiske forhold i studentbergen. Samtidig er dagens situasjon dessverre at studentmediene konkurrerer på skjeve vilkår, noe som gjør det vanskeligere for for eksempel Stoff og K7 Bulletin å blomstre, sier Kongshaug.

– I tillegg er det å skrive avis både gøy og berikende i form av erfaring. Jeg har sett argumentet om at vanskelige tider for journalister gjør at erfaringsargumentet ikke er nok til å rekruttere redaktører og skribenter. Det bør jo være helt motsatt; mer enn noen gang er erfaring i løpet av studietiden kritisk for jobb etter endte studier.

– Hva kan gjøres for at andelen lønnede verv reduseres?

– Ta studentene på alvor og spørre dem! I motsetning til Studvest har jeg stor tillit til studentmassen, og mener det er på tide at de får sagt sin mening om saken. Vi er en del av et studentdemokrati, ikke et studentdiktatur. Da er det vår plikt å lytte til studentmassen.

Litt under 500.000 til lønn

Martin Sorge Folkvord, ansvarlig redaktør i Studvest, sier lønn for dem er viktig, fordi han tror det gjør dem til en mer produktiv avis.

– Vi produserer mer studentvelferd med lønn enn vi produserer uten lønn. Her blir det mye «troing», ettersom vi ikke har prøvd oss uten lønn før, men vi tror at vi ville produsert dårligere kvalitet dersom de som satt her ikke fikk lønn. Det blir likevel spennende å se til høsten. Til høsten har vi kuttet i én stilling. Vi har redusert foto- og kulturredaktør til 50 % og vil derfor kunne se hvorvidt dette har en virkning, sier Folkvord.

– Jeg er derfor åpen for å nyansere standpunktet mitt etter høsten. Dersom vi fungerer like godt uten lønn til høsten, er det gode nyheter for Studvest. Om vi leverer samme produkt er det kjempebra, da har vi kuttet en del betydelige utgifter. Vi har vært nøye på at vi forsvarer lønnen fordi vi mener det er sånn vi kan produsere best studentvelferd. Ikke fordi vi prinsipielt mener lønn er bra. Men vi skal også være åpne for å se hvilke konsekvenser fravær av lønn får senere. Dersom vi kan drive like godt frivillig, skal vi selvsagt også drive frivillig.

 Hvor mye får Studvest i lønn?

– Vi får litt under 500.000 i lønnsutgifter neste år. Vi får i tillegg 430.000 i annonseinntekter. Om vi ser på spørsmålet med dette som utgangspunkt får vi 70.000 fra VT som går til lønn.

– Man må også notere seg at annonsørene våre nok setter pris på at vi er i stand til å gi oppdaterte lesertall på nett. Én million er innom nettsiden vår i året, og dermed blir det mer attraktivt å ha annonser hos oss. Ved lønnede verv får vi etter min mening et bedre produkt, og dersom vi kutter i lønnede verv vil vi trolig ikke ha samme pågang på nettsidene. Da risikerer vi å bli mindre attraktive for annonsører, og må som en konsekvens av dette søke mere penger fra VT.

– Aviser uten lønn dårligere enn Studvest

Folkvord er skeptisk til at Studvest kan kutte lønnsutgiftene, selv på lang sikt.

– I en omstillingsfase ville det blitt kaotisk. Dersom man ser for seg en gradvis nedgang i lønnsutgifter, slik at vi om seks år ikke lenger har lønnede verv, kommer Studvest fremdeles til å eksistere. Samtidig tror jeg at vi da også vil levere et betydelig dårligere produkt, sier Folkvord.

En del studentaviser har i dag ikke lønnede verv. Med denne argumentasjonen kan man stille seg spørsmålet om du mener at de avisene som ikke har lønnede verv leverer dårligere produkter?

– De som ikke har lønnede verv leverer et dårligere produkt enn Studvest.

– Studvest har jo kuttet i antall papirutgaver og sidetall. Hvorfor har ikke kuttene heller kommet i lønn?

– God studentvelferd handler om å møte studentene hvor de er, og det er i større grad på nett enn på papir. Et eksempel er den nylige Geelmuyden Kiese-saken. Disse sakene får ca. 10.000 klikk. Vi leverer ut 4000 aviser. I en drømmeverden leser alle sakene i disse 4000 utgavene også, men likevel leser de færreste hele avisen. Ved at vi er på nett møter vi studentene der de er og gir mer studentvelferd, ikke mindre.

Folkvord er ikke enig med Kongshaug i at Studvest ikke har tillit til studentmassen.

– For det første har Karoline bare pratet med meg fra Studvest i forbindelse med dette, og om hun ikke ser forskjell på en redaktør og en hel organisasjon, så er det ganske problematisk. For det andre er det ganske heavy å melde at vi ikke har tillit til studentmassen, når vi i debattspaltene våre hele våren har publisert leserinnlegg om lønnede verv, de fleste av dem negative. Redaksjonen i Studvest har ikke gjort noe for å styre lesernes oppfatning på dette spørsmålet, men har i stedet hatt tillit til at studentene klarer å gjøre seg opp sin egen mening uten at vi legger føringer for dem.

Mener lønn bidrar til økt studentvelferd

Også styremedlemmer i Velferdstinget Vest får lønn. De mener det er viktig.

– Velferdstinget har besluttet å gi støtte til honorerte verv i Arbeidsutvalget fordi at det gir bedre politisk gjennomslagsevne og dermed bidrar til økt studentvelferd. Velferdstinget står også fritt til å fjerne de frikjøpte stillingene dersom de mener at det er en mer fornuftig ressursbruk å ikke ha frikjøpte verv i Arbeidsutvalget, sier Ida Austgulen, nestleder i Velferdstinget vEST.

– Hva skjer dersom VT ikke lenger har lønnede verv?

– Jeg tror vi ville fått mindre politisk gjennomslag grunnet mindre kontinuerlig arbeid. I tillegg mistenker jeg at det ville blitt vanskelig å rekruttere til stillinger som krever så mye arbeid hvis man må studere på siden.

K7 Bulletin mottar støtte fra Velferdstinget (men mottar ikke lønn).

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram