Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ut av den norske bobla


6. februar 2017
Sist oppdatert: 6. februar 2017

Hvert år siden 1984 har et prosjektteam bestående av 12 studenter besøkt områder med økonomiske muligheter for norske bedrifter. I år gikk turen til Marokko.

I et nesten tre uker langt opphold har NHH-studentene Dan-Richard Knudsen (29) og Pernille Engebretsen (26) opplevd Marokko på nært hold. Femtekullistene har besøkt en rekke bedrifter og den norske ambassaden, samtidig som de drev førstehånds undersøkelser av utviklingsmuligheter for norske bedrifter.

Sammen med studenter fra BI og NTNU har de utgjort årets prosjektteam, som i løpet av våren publiserer en omfattende rapport om Marokko.

Prosjektet, som i år arrangeres for 33. gang, ble etablert allerede i 1984 av Innovasjon Norge og har som hensikt å finne og etablere markedsmuligheter for norske selskap i utviklingsland.

– En unik mulighet

Knudsen og Engebretsen er, sammen med prosjektteamet, nå i sluttfasen av årets prosjekt, samtidig som de ferdigstiller reisemålet til neste års prosjektgruppe. De anbefaler alle som ønsker internasjonal erfaring,  muligheten til å arbeide i team og å bygge nettverk, om å søke.

– Dette er en unik mulighet til å reise til mer eksotiske reisemål enn charterreiser, sier Knudsen.

– Man får også enorm kunnskap til et land man ikke nødvendigvis hadde satt seg sånn inn i, fortsetter Engebretsen.

Selv sier Knudsen at han hørte om prosjektet samme dag som søknadsfristen i fjor. Han angrer ikke og er glad for at han søkte.

– Det er sunt å komme seg litt ut av «NHH-bobla», og få litt andre erfaringer, mener Engebretsen.

Selv tror ikke studentene at det er mange ganger man kan få muligheten til å gjøre noe lignende, verken i jobb eller i fritidssammenheng. Selv om prosjektet ikke har direkte involvering på masteroppgaven deres, mener begge at det også har faglig relevans.

Her peker de på samarbeid, undersøkelse og rapportutarbeidelse som viktige faktorer. De forteller at årets søknadsfrist er 12. februar og oppfordrer alle til å søke.

Andre gang i Afrika

Hovedtyngden av prosjektet ligger på bærekraftighet, noe som også er sentralt blant sponsorene som bidrar økonomisk og med veiledning. I år gikk turen til Marokko, som er svært relevant for norske selskap blant annet på grunn av sin GEO-strategiske posisjon og myndighetenes engasjement.

Knudsen forklarer videre at valget av Marokko ble bestemt av forrige års prosjektgruppe og at det bare er andre gang at IB besøker et afrikansk land. Det avgjørende valget baserte seg på flere interessante næringssektorer, samtidig som sikkerheten var på plass.

Prosjektet hadde tre baser, Rabat, Marrakech og Casablanca, hvor spesielt Marrakech pekte seg ut med sine sanseinntrykk. Knudsen forklarer at det er en muntlig kultur i Marokko og at flere av møtene ble satt, mens studentene var der.

– Som nysgjerrige studenter tar alle deg god i mot, sier Engebretsen.

De var ikke redd for at timeplanen ikke skulle blitt fylt opp, men sier at det enklere å ta en telefon der nede enn avtale et møte per e-post måneder i forveien.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram