Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Velkommen til NHHS


25. august 2016
Sist oppdatert: 25. august 2016

Velkommen som ny student, og velkommen til Norges beste og mest aktive studentforening!

Det kan være vanskelig å navigere seg gjennom Rekrutteringsuken, så jeg vil gjerne dele noen fakta, og noen erfaringer, for å gjøre det litt enklere. Jeg starter med å presentere fakta, og ønsker så å dele noen personlige erfaringer.

Som student ved NHH er du automatisk medlem av Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), noe som gir deg møte-, tale- og stemmerett i Foreningsmøtet, det øverste beslutningsorganet i studentforeningen. Her kan alle medlemmer av NHHS fremme forslag om å investere studentforeningen sine midler, endre instrukser eller lover, eller diskutere andre viktige saker i NHHS.

I NHHS skiller vi på underutvalg (UU) og interessegrupper (IG). NHHS har 30 underutvalg og over 100 interessegrupper.

Underutvalgene er grupper som er sentrale i driften av NHHS eller som NHHS mener er særskilt viktige slik at de blir økonomisk understøttet av foreningen. I tillegg har vi prosjektorganisasjoner som UKEN, NHH Symposiet og Bergen Challenge, som til sammen ansetter nærmere 1900 studenter!

Interessegruppene er økonomisk og juridisk uavhengige av NHHS, men følger foreningens lover og regler. Interessegruppene består av alt fra idrettslagene til kulturgrupper til miljø – og samfunnsgrupper.

Så over til mine egne erfaringer.

Jeg anbefaler deg å søke deg til en av de mange gruppene eller prosjektorganisasjonene på skolen. Medlemskap i en av gruppene i NHHS er en god måte å møte nye mennesker på tvers av kull og fagretninger, og til å utvikle deg selv. Vær åpen og søk heller på for mye enn for lite. Det gjelder eksisterende studenter like mye som nye.

I NHHS har vi en stor bredde av ulike grupper du kan velge mellom, og selv etter ett, to eller tre år ved NHH kan du bli overrasket over utvalget. Våg å utfordre deg selv, og utforsk grupper og aktiviteter du ikke nødvendigvis har drevet med før, eller som du ikke tror du interesserer deg.

Selv er jeg født med en god dose teknologiaversjon, og det var tungt for meg å forlate Windows XP til fordel for Windows Vista, men allikevel endte jeg opp med å bli med i it.gruppen våren 2013, og deretter som styremedlem og mailansvarlig den neste høsten. Jeg har fortsatt ikke gått over til Windows 10, men jeg har lært masse om it-systemer og servere, og blitt kjent med fantastiske mennesker jeg ikke ville møtt utenom it.gruppen. Slike historier tror jeg det er mange av, både blant dagens studenter, men også gjennom de 80 årene NHHS har eksistert.

Noen historier det finnes like mange av er om alle de som har fått avslag på grupper de har søkt på. Da jeg begynte på NHH i 2012 søkte jeg på mange grupper, og jeg fikk nei etter nei. Da jeg til slutt fikk et ja, var det i en gruppe jeg egentlig ikke trodde jeg passet inn i, og som drev med ting jeg ikke hadde sett for meg at jeg kunne. I Direksjonsmusikken fikk jeg en plass, og lærte meg å riste entusiastisk på rytmeegg og slå på stortromme.

Jeg har også søkt og fått avslag i senere tid, og det er fortsatt like surt å få et avslag. Allikevel har avslagene ført med seg noe bra, fordi det har tvunget meg til å prøve grupper og posisjoner jeg ikke ellers hadde vurdert. I ettertid kan jeg si at hvert avslag jeg har fått har ledet meg inn på en ny sti, som igjen har gitt meg muligheter og erfaringer jeg ikke ville vært foruten i dag.

Det fine med studentforeningen slik den er bygget opp er at man kan starte sine egne utvalg og grupper, og dermed være med å forme sin egen hverdag. Prosessen foregår ved at man sender en søknad til Kjernestyret, og deretter gir en presentasjon om hva man skal drive med på Foreningsmøtet. Terskelen for å stifte nye grupper er lav, noe bredden i studentforeningen vitner om.

Til alle nye og gamle studenter, ha en god rekrutteringsuke!

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram