Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Verdensdagen for psykisk helse. Pandemi på agendaen


Slik så det ut da NHHI Friluft var på tur opp Sandviksbatteriet søndag formiddag. Foto: NHHI Friluft
14. oktober 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Søndag 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse i 2021.

NHHerne markerte den ved to anledninger. På selveste dagen inviterte NHHI Friluft alle som ønsket til en tur på Sandviksbatteriet. Dagen etter sto Kjernestyret (KS) på stand i Speilsalen og delte ut kake til forbipasserende.

Søndags morgen

NHHI friluft ble stiftet desember 2020, men har allerede tett oppunder 200 medlemmer. Til tross for et litt skrantende oppmøte i går, er de fornøyd med deres tilbud.

– Ja, vi var 12 stykker på turen. Det regnet, noe som setter en bremser på turlysten for de fleste, forståelig nok, sier styremedlem Johannes Elgaaen i NHHI Friluft.

De går innunder kategorien «åpne foreninger». Her får alle NHHere som vil være med i bytte mot et innmeldingsbeløp på 150 kroner.

Motivasjonen bak oppstarten

Han forklarer at motivasjonen bak oppstarten av idrettslaget var å tilby NHHere et lavterskeltilbud der alle kunne være med. Selv har han vært med siden oppstarten i desember 2020. 

– Vi ser behovet for inkludering og har merket at folk setter pris på å kunne møte opp uten å bli intervjuet. Stadig flere av de nyoppstartede foreningene velger å være åpne.

Fremveksten av åpne foreninger

Tradisjonelt har den gjengse NHHer måttet se seg nødt til å stille på en rekke opptak, dersom han eller hun har ønsket å bli en del av det organiserte studentmiljøet på NHH. Seleksjonsprosessen har ofte vært todelt, en faglig og en sosial del. Slik er det ikke lenger.

– I tillegg til oss er det en del andre åpne foreninger som organiserer åpne treninger for alle som ønsker å være med.

Årets tema var pandemien

De til tider særs strenge smitteverntiltakene har satt sine spor i den norske befolkningen. Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra vinteren 2020, viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden. Unge og aleneboende, har hatt den største psykiske belastningen, og spesielt i områder hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

Studentenes helse -og trivselsundersøkelse (SHoT) fra april i år, viste at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien, og at kvinnelige studenter har over dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige for å søke hjelp for psykiske plager.

Helena Haldorsen er leder av Velferdstinget vest. Foto: Velferdstinget vest

Velferdstingets leder, Helena Haldorsen, forklarer at deres oppgave er å opplyse studentene på tilbudene rundt dem:

– Nå som samfunnet har åpnet og studentene igjen møtes til forelesning, på lesesal eller på studentbar, håper vi at dette vil være med på å forbedre studenters psykososiale liv. Velferdstinget jobber med å kommunisere ut alle de gode tilbudene som finnes av psykisk helsehjelp her på Vestlandet til vår studentmasse. Sammen tilbyr alt fra kurs i studiemestring, rådgivningstimer, gruppeterapi til psykologtimer. Det viktigste er at studentene er klare over at det finnes verktøy de kan benytte når hverdagen blir vanskeligere.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram