Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vi må slutte å skyte budbringeren


22. april 2018
Sist oppdatert: 27. april 2018

I 2003 kunne en i Bulle lese artikkelen: «Utvalgt, avkledd og utstøtt. Dette er historien om heksejakten på NHH etter Sveiseaften på NHH 2003.» Saken handlet om at en kvinnelig førstekullist hadde blitt utkåret til å være med på den eksklusive guttebussen Pynos under Sveiseaften i fadderuken. Kriteriet for å få være med på denne bussen var i følge en av bussens gutter «utseendet.» Jentene ble etterhvert ikledd «miniskjørt av gardinstoff og topp der det måtte påføres navn og telefonnummer.» – De kunne like gjerne skrive «billig» i pannene våre, uttalte en anonym førstekullist som i Studvest tok sterk avstand fra denne praksisen.

Etter å ha gjort et dypdykk i arkivet til Bulle, kom jeg over flere saker der en pekefinger ble rettet mot deler av kulturen, eller ukulturen om man vil, ved skolen vår, og der kritikeren på ulike måter ble forsøkt kneblet. Kritikken ble i disse tilfellene ikke møtt med saklige motargumenter fremmet i leserinnlegg der utfallet kunne vært en verdifull debatt og dernest et forbedret studentmiljø. Debatten kom aldri ordentlig i gang, og de som hadde forsøkt å starte den opplevde å bli personlig angrepet eller fjernet fra sine posisjoner.

Nyhetsredaktøren i Studvest ble i etterkant av artikkelen oppringt av noen som utga seg for å være journalister i Inside, studentavisen til BI. Innringeren ville komme i kontakt med kilden i saken fordi Inside også gjerne ville skrive en artikkel om temaet, ble det sagt. Det viste seg derimot at det var en student ved NHH som satt i andre enden av telefonen som prøvde å snike til seg identiteten til jenta som hadde meldt fra. I stedet for å diskutere meningen til den anonyme NHH-studenten ble det altså iverksatt uetiske tiltak for å identifisere henne. Studentavisene fra denne perioden beskriver en brutal heksejakt på jenta.

Det finnes flere lignende historier i arkivet vårt, og vi trenger dessverre ikke å bla lengre tilbake enn til februar i år for å finne eksempler på denne ukulturen. Bulle reiste da debatten om seksuell trakassering på NHH, og vi var forberedt på en opphetet debatt. Vi var derimot ikke forberedt på personforfølgelsen av de som ytret seg i debatten. For eksempel skrev en førstekullist leserinnlegget «vi må slutte å bortforklare seksuell trakassering.» I stedet for å skrive et motinnlegg og diskutere innleggets saklige tema, strømmet stud.NHH til det anonyme nettforumet Jodel. Der ble det skrevet særdeles hatefulle uttalelser knyttet til førstekullistens person og utseende, og siden all «kritikk» var anonym stod hun uten mulighet til å forsvare seg.

Det var ikke bare førstekullisten som opplevde å bli hetset i etterkant av å ha ytret meningen sin. Etter min leder «NHH lukker øynene for seksuell trakassering» der jeg viste til at NHH hadde løyet til nasjonale medier om antall varsler om seksuell trakassering og der jeg blant annet etterlyste preventive tiltak mot slik trakassering, ble det skrevet flere titalls jodler om meg personlig. Flere av meldingene gikk ut på at «Caroline Grundekjøn må slutte på NHH», og disse fikk opp mot 100 «upvotes». Bulle mottok derimot ingen signerte kritiske leserinnlegg som tok til motmæle mot innlegget mitt. Igjen ser vi at i stedet for å ta debatten, ble kritikeren personlig angrepet.

Denne skyt-budbringeren-kulturen har ødeleggende konsekvenser for studentdemokratiet vårt. Bulle mottok for eksempel flere leserinnlegg som ble trukket tilbake, fordi avsenderne var livredde for å bli personlig hengt ut og forfulgt for meningen sin. Flere har også fortalt meg at de gjerne skulle ha skrevet et leserinnlegg, men at de er redde for de sosiale konsekvensene det kan gi. Vi kan ikke tillate oss å ha en slik ukultur.

«Jeg er dypt uenig i hva du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det,» sa opplysningsfilosofen Voltaire. Det er helt OK å være uenig, men det er ikke OK å forfølge meningsmotstanderne dine, henge dem ut på internett eller på andre måter prøve å feie dem av banen. Vi må gå etter ballen, ikke spilleren. Vi må ønske debatten velkommen, ikke kvele den!

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram