Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil avskaffe Jentedagen


8. oktober 2014
Sist oppdatert: 21. oktober 2014
NHH satser tungt på jenterekruttering gjennom den årlige Jentedagen. Martin Hoang Nguyen i Fagutvalget mener pengene heller burde brukes andre steder.


Hvert år bruker NHH rundt 320 000 kroner på Jentedagen, der 100 jenter fra videregående skoler i hele landet får en smakebit av fagtilbudet, forskningen og de utenomfaglige aktivitetene ved handelshøyskolen. Målet er å få flere jenter til å søke seg til NHH. Martin Hoang Nguyen, studentrepresentant i Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU), mener det sannsynligvis hadde vært bedre å bruke pengene på noe annet.

– Nå har man nådd målet om 40 prosent jenteandel. Da kan man spørre seg om man bør bruke de pengene annerledes. Det er dyrt å fly jenter inn fra hele landet, uttaler han.

Jentedagen har blitt arrangert siden 2007. Rundt 60 prosent av deltagerne søker NHH, viser en tidligere undersøkelse. Mens Jentedagen har eksistert, har kvinneandelen på NHH økt fra rundt 35 prosent til over 40 prosent, som er handelshøyskolens uttalte mål. Nguyen er skeptisk til hvor sterk sammenhengen er.

– Søker flere jenter NHH på grunn av Jentedagen, eller er det en generell økning vi ville fått uansett?

Målet er nådd
Nguyen etterlyser at NHH gjør en grundig undersøkelse på hvor mye Jentedagen bidrar til å rekruttere flere jenter.

– Jeg kan ikke si her og nå at Jentedagen bør legges ned, men NHH bør ta en gjennomgang for å finne ut hvilken effekt det har.

– Hvilket resultat vil tilsi at Jentedagen bør avskaffes?

– Målsettingen er jo allerede nådd. Man må se hva som ville skjedd hvis Jentedagen ble fjernet? Ville jenteandelen falt dramatisk? Jeg tviler, egentlig.

Nguyen forteller at Fagutvalget ikke har tatt stilling til saken ennå, men vil ta det opp når de utarbeider prinsipprogrammet sitt.

– Dette er noe vi vil ta initiativ til, hvis studentene ønsker det, sier han.

For usikkert
Å avvikle Jentedagen har blitt foreslått før. PBU innstilte det samme ifjor. Forslaget ble imidlertid nedstemt av NHH-styret. Rektor Frøystein Gjesdal mener ikke det vil være en god idé å avskaffe Jentedagen nå.

– Det er noe vi har vurdert, men som vi ikke ønsker foreløbig. Vi hadde nådd målet om minst 40 prosent jenter i noen år, men ifjor havnet vi så vidt under. Vi har besluttet å fortsette med Jentedagen så lenge vi er usikre på om vi vil klare å nå målet, sier han.

– Finnes det ingen mindre kostbare måter å oppnå de samme resultatene på?

– Rekrutteringskampanjene er noe vi vurderer fortløpende. Jeg kan ikke på stående fot komme på noen mer effektive tiltak, men hvis noen har gode ideer, tar vi gjerne imot dem.

Fortsatt for tidlig
Heller ikke Hans Olav Ingholm, den ene av to studentrepresentanter i NHH-styret, er enig i at Jentedagen bør avvikles.

– Man bruker mye penger, men vi har sett at det fungerer. Vi har fått en mye jevnere kjønnsfordeling, sier han.

Ingholm aksepterer at det er vanskelig å si noe sikkert om hvor mye av den økte kvinneandelen Jentedagen skal ha æren for, men mener det er gode grunner til å være på den sikre siden.

– Det tar ofte tid før sånne ting får effekt. Hvis vi skal prøve oss uten, må vi gjøre det i noen år. Hvis kvinneandelen da faller drastisk, kan det ta lang tid å bygge den opp igjen.

Selv om han er åpen for å gjøre endringer på sikt, tror Ingholm det er for tidlig å fjerne Jentedagen nå.

– Det er viktig for NHH med en stor kvinneandel. Hvis Jentedagen kan bidra til det, er det synd å avskaffe den.

Åpen dag
En annen som har tatt til orde for å avvikle dagens ordning er Sunniva Adam, tidligere studentrepresentant i NHH-styret. Hennes forslag er å erstatte Jentedagen med en åpen dag som henvender seg også til andre underrepresenterte grupper.

– Jentedagen er et godt tiltak, men den kan åpnes for andre. For eksempel kan man ha besøkende fra skoler og deler av landet hvor vi idag ikke får så mange søkere fra.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram