Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil bygge ut aulaen


12. mars 2014
Sist oppdatert: 12. mars 2014
Køkaos og studenter som overnatter i kø for billetter er et vanlig syn utenfor aulaen. I ett år har komiteen Aula for alle jobbet mot en løsning. Nå viser det seg at kontorene i fløyen muligens må vekk.

For omtrent ett år siden ble det satt ned et utvalg kalt Aula for alle. De har som oppgave å se på hvordan man kan forbedre og utvide aulaen slik at en større del av studentmassen kan delta på arrangementer der. Kjernestyret opprettet en komité ledet av Anders Bjørneby med medlemmer fra Uken, kjernestyret, Symposiet, TG og KKU.

Kan miste kontorer
Den opprinnelig målsetting var å bygge ut aulaen utvendig, men riksantikvaren satt ned foten på grunn av fasadens verneverdige karakter. Innvendig derimot har gruppen fått frie tøyler.

– Vi var selvsagt skuffet over at vi ikke kunne bygge noe utvendig da det gir oss færre muligheter. Samtidig har vi fått løsninger som innebærer å utvide galleriet og bruke kontorarealet langs siden av aulen, forteller Bjørneby.

Forslaget vil i tilfelle bety at kontorene i Fløyen, på venstre langside av aulaen, må flyttes. Bjørneby presiserer at å finne en god løsning er essensielt.

– Hvis man går for den løsningen er det viktig å sikre at de berørte organisasjonene får nye kontorplasser, mener han.

Ambisiøse planer
Bjørneby og hans komité hadde tidlig i prosessen ambisiøse planer for aulaen.

– I starten hadde vi et drømmescenario hvor vi utvidet utvendig mot sykkelstativene og bygget en ekstra etasje med skybar. Nå må vi nok jobbe mot en noe billigere og mindre omfattende løsning, forteller Bjørneby.

Komiteen har brukt LINK Arkitekter til å prosjektere. Prosessen har kostet 25 000 kroner, men kjernestyret har attpåtil innvilget 5000 kroner til videre prosjektering og utredning.

Det har vært lagt vekt på god barløsning, bedre tilrettelegging for kø, bedre sceneløsning og stollager. I tillegg vil de jobbe med et representasjonslokale i et senere stadie.

– I tillegg til skisser av aulaen har vi sammen med arkitekten gjort oss noen tanker om et fancy, fresht og hyggelig representasjonslokale som kan brukes til fint besøk, galla og så videre.

Bjørneby presiserer at dette i tilfelle vil komme i runde to av prosjektet.

Ingen finansieringsplaner
For å finansiere prosjektet ønsker Bjørneby seg midler fra næringslivet og høyskolen.
– Vi har ikke sett så mye på finansieringen av prosjektet enda. Først må vi vite prisen. Det er ønskelig at Handelshøyskolen og sponsorer skal stå for finansieringen. Nå blir ikke prosjektet så dyrt som vi opprinnelig hadde sett for oss, sier Bjørneby.

Kjernestyret, som satt i gang komiteen i 2012, har fortsatt stor tro på prosjektet. De tror det i sum vil gavne hele NHHS. Leder av kjernestyret, Dina Mikalsen, påpeker viktigheten av god dialog for å finne en tilfredsstillende løsning.

– Det er selvsagt viktig at man finner en løsning som fungerer for alle som har kontorplass i fløyen. Samtidig er vi veldig positive til prosjektet. Det er mange gode show og arrangementer hvor pågangen er stor. Det er trist at folk ikke får opplevd aulashow på grunn av kapasitetsbegrensninger.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram