Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil fusjonere idrettsforeningene


29. april 2013
Sist oppdatert: 3. juni 2013
Effektiv organisering og lave administrasjons­kostnader er blant argumentene for å slå sammen byens student­idretts­foreninger. NHHI frykter det verste.


En samlet superstudentidrettsforening. Det kan bli realiteten dersom diskusjonen om å slå sammen Norges Handelshøyskoles idrettsforening (NHHI), Bergensstudentenes Allianseidrettslag (BSI) og Høyskolen i Bergens Idrettsforening (HiBI) fører frem. Leder for NHHI, Lene Aronsveen, er ikke overbegeistret for forslaget.

– Verken NHHI eller BSI er positive, sier Aronsveen.
– Det er mange argumenter for at sammenslåing er en dårlig idé. Hvordan skal en slik studentidrettsparaply kunne organiseres? Dersom de ulike lagene slås sammen til én stor organisasjon, får det store konsekvenser både sportslig og organisasjonsmessig.

Tvangsnedrykk
Et problem av det sportslige slaget er at kun ett lag fra hver idrettsforening kan spille i hver sin divisjon. Dersom samtlige idrettslag skal samles under én enhet, betyr dette at BSI og NHHI ikke kan ha mer enn ett fotballag i hver divisjon. Dette bekreftes fra økonomiansvarlig for NHHI, Eirik Tveit.

– To lag fra samme idrettslag kan ikke spille i samme divisjon, sier han.
Tveit påpeker også at sammenslåing kan skape problemer knyttet til opptaksprosesser og lokalisering.

– Vi har lagene i ryggen
Det har murret i gangene på NHH om diskusjonen rundt en eventuell sammenslåing, og både Tveit og Aronsveen har merket at de ulike lagene tilknyttet NHHI er engstelige for fremtiden.

– Vi har sendt ut et skriv til de forskjellige lagene, og mottok raskt svar på det tenkte scenarioet. Hos enkelte grupper var det et kontant nei, mens andre sendte lange svar på hvordan dette ville påvirke både idrettskulturen og samholdet. Vi ønsker ikke å fremstå som «de sære fra NHH», men noen må gi beskjed om at en slik beslutning ikke er greit.

Vil ha utredning
Bakgrunnen for diskusjonen er et ønske fra budsjettkomiteen i Velferdstinget om å se nærmere på kostnadene tilknyttet studentidretten. Dette ønsket ble luftet under Velferdstingets møte 9. april hvor Anders Kvernmo Landset, leder av studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, var blant dem som ønsket å se videre på en slik sammenslåing. Han mener det ikke vil være et problem at et slikt idrettslag kun får ett lag i én og samme divisjon.

– Det vil være med på å skape en økt bredde og et bedre tilbud, beretter han. Det presiseres fra Landset at de først og fremst støtter opp om utredningen av et slikt alternativ, og ikke ønsker å presse på en endring i hvordan studentidretten organiseres i Bergen.
– Det er i grunn opp til hvert enkelt idrettslag om de vil slutte seg til en slik ordning.

– En betent sak
Leder for Velferdstinget, Anna Gjertsen, samtykker med Langset om at dette kun er et diskutert tema, og foreløpig ikke et reelt forslag. På spørsmål om dette er et tema for det kommende møtet i Velferdstinget 14. mai, avkrefter Gjertsen dette.

– Budsjettkomiteen fremmet et ønske om å ta debatten rundt muligheten for å effektivisere driften av studentidrettslagene. Velferdstinget har ikke rørt mye borti saken ennå. Vi vet at dette er en betent sak.
Gjertsen ser også problemene relatert til hvordan dette vil løse seg rent praktisk.

Stiller spørsmål om lovligheten
Dersom dette forslaget blir utredet og foreslått på et fremtidig møte i Velferdstinget, er lovligheten rundt en slik sammenslåing svært usikker. Styremedlem i Norges Studentidrettsforbund (NSI), Håvard Lauvålien, mener dette kan være ulovlig.

– Dette vil være et overgrep mot frivilligheten i de ulike idrettsforeningene. Jeg har ikke studert vedtektene til VT, men kan ikke skjønne at noe taler for at Velferdstinget har myndighet til å presse gjennom en slik endring.

Lauvålien forstår at ønsket om å spare penger er til stede, men mener dette er gal måte å angripe problemet på.
– Jeg ville aldri støttet et slikt forslag, sier han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram