Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil ikke jobbe internasjonalt


13. mars 2013
Sist oppdatert: 17. mars 2013
Norske studenter er lite internasjonalt orienterte, ifølge NHH-Symposiets studentundersøkelse.


I studentrapporten som ble presentert første dagen av NHH-Symposiet, blir det blant  annet trukket fram at NHH-studentene er de minst internasjonalt orienterte studentene, sammenlignet med studenter i USA, Russland og Spania.

Kristian Tandberg, leder for studentrapporten, er  overrasket over resultatet. Han hadde sett for seg en endring fra resultatene av studentrapporten i 2011, der et av funnene var at norske studenter var lite villige til å dra til utlandet for å jobbe.

- At det er få endringer tyder jo på at det er et problem. At det er noe vi bør ta tak i.

Mer internasjonalt miljø
Tandberg mener også at det har skjedd en del endringer på NHH de siste årene, som skulle trukket resultatene i en annen retning.

- Vi har fått et mer internasjonalt miljø i studentforeningen og mer foregår på engelsk. Likevel verdsetter vi internasjonale muligheter relativt lavt, sier han

Når det kommer til hvem som har ansvaret er Tandberg tydelig på at det er studentene selv som må ta tak i dette.

- Jeg mener at studentene må skjønne dette selv.  Vi må åpne øynene, avslutter han.

På norsk
NHH-Symposiet startet internasjonalt ut med innlegg av britiske Martin Wolf, redaktør og kommentator i avisa Financial Times, og kinesiske Lisa Mei Wang viseadministrerende direktør i NERI(National Economic Research Institute). Åpningstalen og praktisk informasjon av NHH-Symposiets leder Sigve Garsjø ble likevel holdt på norsk.

Er dette noe ironisk, etter resultatene i studentrapporten?

- Jeg ser poenget, men det er en veloverveid avgjørelse at min åpningstale og praktisk informasjon ble holdt på norsk. Hovedårsaken er at majoriteten av de som sitter i salen  er norske, forteller Garsjø.

Han ser at det kan være uheldig for foredragsholderne som ikke forstår norsk, men legger vekt på at disse deltakerne likevel får all relevant informasjon fra sine verter.

Andre viktige funn i studentrapporten er at norske studenter ikke verdsetter høye etiske standarder som en viktig egenskap blant ledere, men studentene er samtidig mindre interessert i materielle verdier enn andre nasjonaliteter.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram