Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil internasjonalisere fadderuken


12. mars 2014
Sist oppdatert: 12. mars 2014
Den siste tiden har internasjonalisering vært i vinden i NHHS. Nå ønsker prosjektansvarlig i kjernestyret å internasjonalisere førstekullsuken.

Som et ledd i internasjonaliseringen av NHHS ønsker Jakob Lade Stenvaag, prosjektansvarlig i kjernestyret å endre fadderuken slik at norske studenter og internasjonale studenter omgås mer.

– Det er et forsøk på å internasjonalisere studentforeningen. Man blir kastet rett ut i å snakke engelsk, og får øvd seg tidlig i studiet, mener Stenvaag.

Mange forslag
Forrige uke var det et møte for å diskutere hvordan utvekslingsstudentene kan inkluderes. Møtet ble avlyst på grunn av lavt oppmøte. Stenvaag mener ikke dette er på grunn av liten interesse.

–Uken har nylig startet, og det skjer mye. Vi kommer til å ha et nytt møte snart der vi åpner for innspill til hvordan en internasjonalisering kan gjøres. Jeg har så langt fått innspill fra flere i studentforeningen.

Selv har han, sammen med andre, flere forslag. Et av dem er å ha faddergrupper med både norske og internasjonale studenter.

– Ideen er den mest radikale av forslagene jeg har sett på. Det var den løsningen jeg først ønsket, men etter betenkningstid har det endret seg. Opplegget rundt førstekullsuken må ikke føles påtvunget, men heller være et godt tilbud til studentmassen.

Et annet av forslagene Stenvaag vil presentere for studentene er et endagersopplegg der man blander en internasjonal gruppe med en norsk gruppe, og har et vors sammen. Da blir man kjent tidlig, uten at hele førstekullsuken går på engelsk.

Vurderer undersøkelse
Et tiltak Stenvaag vil presentere er et eksperiment der førstekullsuken går som vanlig. Det eneste unntaket vil være en gruppe på mellom 80 og 200 studenter som skal bestå av en blanding av internasjonale og norske studenter.

– Siden det er en tilfeldig utvalgt studentgruppe kan vi sammenligne opplevelsene til disse gruppene, og dermed teste om det er mulig med en slik førstekullsuke senere. Om det ikke fungerer er neste kjernestyre da klar over det.

Han kan forstå innvendinger om at det kan være uheldig ettersom utvekslingsstudentene bare blir i et semester.

– Om du er i en faddergruppe der halvparten forsvinner første året kan det være uheldig. Samtidig er det slik at det er få som henger sammen med de fra faddergruppen sin senere. Faddergruppen er heller et inngangskort, og en sikkerhet i starten.

Ønsker å skape en arena
Stenvaag mener man mangler en god arena for å bli kjent med utvekslingsstudenter. Det håper han vil endre seg.

– Fester og sosiale arrangementer kan skape en god arena for videreutvikling av vennskap mellom norske- og utvekslingsstudenter.

Han mener også tidlig kontakt med internasjonale studenter kan føre til at flere blir har en positiv holdning til internasjonalisering.

–Når du begynner på NHH har du en fadderuke. Om den går på norsk eller engelsk er det nok ikke så mange som har tenkt på før de starter. Hvis en ser første uken at NHH er en internasjonal skole, kan det virke positivt, mener Stenvaag.

Han tror det kan virke positivt å bli kjent på et tidlig stadie i studiet.

– Utvekslingsstudentene henger som regel for seg selv. Om man blir kjent med dem tidligere kan man nok få et riktigere bilde av dem. Dette kan føre til en sakte holdningsendring.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram