Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil kjempe for studentforeningen i byggesaken

Yggdrasil: Det nyvalgte kjernestyret i NHHS. Fraværende: Kristoffer Bakke, Ingelin Uthaug og Thomas Molumby.
Yggdrasil: Det nyvalgte kjernestyret i NHHS. Fraværende: Kristoffer Bakke, Ingelin Uthaug og Thomas Molumby.
24. oktober 2017
Sist oppdatert: 24. oktober 2017

Det nyvalgte kjernestyret, Yggdrasil, lover å stå opp for studentenes interesser under rehabiliteringen av NHH. – Vi vil kjempe for hver eneste kvadratmeter, sier leder Hauahei.

Den kommende rehabiliteringen av skolen er en av fanesakene til det påtroppende kjernestyret (KS). Det sittende kjernestyret har vært tungt involvert i hvordan fordelingen av arealer skal se ut etter ombyggingen. Påtroppende KS-leder Marius Hauahei hyller det sittende kjernestyret for deres arbeid med å ivareta studentens interesser i denne saken.

– De har vært utrolig effektive når det kommer til byggesaken. Den jobben de har gjort for NHHS har vært veldig bra. De har skapt et samarbeid med NHH som kanskje ikke har vært like bra tidligere. Dette er noe vi må bygge videre på, sier Hauahei.

Byggestart våren 2019

Rehabiliteringen av NHH er ventet å starte våren 2019 og vil omfatte høyblokken, lavblokkene og aulaen. Hvilke kontorlokaler som vil tilhøre studentforeningen er allerede bestemt. NHHS vil beholde lokalene i servicebygget, mens kontorene i nybygget vil bli erstattet med lokaler der opptakskontoret holder til i dag.

– I programmet til Yggdrasil står det formulert at «man skal opprettholde studentenes interesser i ombyggingen av NHH». Hva betyr egentlig dette?

– Når man skal forhandle med NHH om hva som skal skje under byggeprosessen, er det viktige å tenke på alle ressursene og studentene tilknyttet NHHS. Det sittende kjernestyret har jobbet med utformingen av skolen og kjempet for hver eneste kvadratmeter som tilhører NHHS. Dette vil vi også gjøre, svarer Hauahei.

NHHs prosjektsjef Anne Line Grepne er skolens interne prosjektleder for rehabiliteringen. Hun skriver følgende i én mail til K7 Bulletin angående ombyggingen:

– Hvis alt går som planlagt blir det trolig innflytting senest ved semesterstart i januar 2021. Det gir en byggeperiode på 18 måneder. (Se side 7 for egen sak).

Sette ned arbeidsgruppe

For å skape kontinuitet i arbeidet med «byggesaken», vil Hauahei sette ned en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra det påtroppende og sittende kjernestyret. Formålet til arbeidsgruppen blir å sikre studentenes interesser.

– Vi er veldig for at studentene skal få vite hva som vil skje med deres lokaler når vi finner ut av det. Vi ønsker ikke å holde noen ting hemmelig, sier Hauahei.

Han understreker at det kan komme endringer rundt hva som vil skje under ombyggingen.

– Det er nødvendig for oss å være sikre på hvordan ting vil bli under byggeprosessen før vi informerer studentene. Det ville vært svært uheldig hvis vi informerte om noe som ikke var helt bestemt og dermed endret seg i ettertid.

Inkludering av masterstudenter

Det andre hovedmålet for Yggdrasil er å styrke inkluderingen i studentforeningen.

– Mange kjernestyrer har hatt som mål å øke inkluderingen. Hvorfor har også dere valgt dette som en kampsak?

– Det enkle svaret er at det fortsatt trengs. Vi kan ikke gå vekk fra det arbeidet som det nåværende kjernestyret har lagt ned for å inkludere spesielt utvekslings- og internasjonale studenter, svarer Hauahei.

Yggdrasil ønsker å ha et spesielt fokus på å bedre inkluderingen av masterstudenter.

– Inkludering av masterstudenter handler om tre grupper studenter: eksterne studenter som er helt nye til NHH, de internasjonale masterstudentene, men også interne studenter som har gått på skolen hele tiden, sier Hauahei.

Ifølge Yggdrasil, har det vært for lite fokus på inkludere masterstudenter.

– Gruppene som rekrutterer nye medlemmer under Rekrutteringsuken henvender seg først og fremst til førstekullistene da disse kan utvikle gruppen videre, fordi de sannsynligvis vil være med i fem år, sier Hauahei.

Langsiktig strategi

Det sittende kjernestyret, Kompasset, lovet å få på plass en ny langsiktig strategi for studentforeningen innen året var omme. Planen var at denne skulle presenteres på årets siste foreningsmøte 26. oktober. Den langsiktige strategien blir ikke ferdig til den tid. Yggdrasil ønsker derfor å videreføre arbeidet som har blitt gjort.

– Vi ønsker å bli ferdig med den langsiktige strategien så fort som overhodet mulig, sier Hauahei.

Den nåværende langsiktige strategien, som ble utarbeidet i 2014, går ut på dato 1. januar neste år. Ifølge Hauahei, er en langsiktig strategi noe studentforeningen er nødt til å ha.

– Vi er såpass mange mennesker i NHHS at hvis man ikke peker ut noen viktige retninger, så blir det totalt kaos. Med felles retningslinjer og mål som alle gruppene kan følge og jobbe mot, får vi en mye mer samarbeidsvillig og forent organisasjon.

Hauahei opplever at den nåværende langsiktige strategien har blitt brukt i varierende grad innad i studentforeningen. Yggdrasil ønsker å konkretisere den neste langsiktige strategien.

– Det skal bli enklere for alle undergruppene å bruke strategien som et verktøy. De skal kunne vite hva som er NHHS’ strategi slik de kan legge seg opp til den og arbeide mot å oppnå NHHS’ felles mål, sier Hauahei og fortsetter:

– For at den langsiktige strategien skal bli tatt aktivt i bruk, er man helt avhengig av at den kommer ut til studentene på en helt annen måte enn det den har gjort tidligere.

Den nyvalgte KS-lederen tviler på om de fleste vet at studentforeningen har en langsiktig strategi.

– Det har vært en fin blekke som du kunne finne hos org.sek. eller på nettet. Alle i NHHS skal vite at vi har en langsiktig strategi og forstå viktigheten av den, sier Hauahei.

Yggdrasil ønsker at en ny strategi skal være på plass i løpet neste semester slik at den jobbes med og integreres høsten 2018.

– Jeg har stor tro på at vi skal klare å få plass strategien i løpet av våren, avslutter Hauahei.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram