Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil reformere NHHS-valget

Ebessen som Informasjonsansvarlig i KS, 2015. Bilde: Foto NHHS
Ebessen som Informasjonsansvarlig i KS, 2015. Bilde: Foto NHHS
9. september 2015
Sist oppdatert: 9. september 2015

Færre studenter engasjerer seg under valg i studentforeningen.
– Vi skal stimulere til deltakelse, sier informasjonsansvarlig i NHHS.

Under årets tredje foreningsmøte torsdag 17. september, vil Marius Ebbesen, informasjonsansvarlig i kjernestyret ved Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS), fremme et forslag om å reformere de gjeldende valginstruksene for NHHS-valget. Endringene vil være gjeldende fra høsten 2015. Med andre ord vil høstvalget om snaut én måned påvirkes.

- Vi er klare for å innføre systemet til høstvalget 2015 dersom forslaget vedtas på FM3, bekrefter Ebbesen, og forteller videre at alt er avklart med valgansvarlig i Profileringsutvalget, Karen Hofland Ohm.

Forslaget innebærer en endring i valginstruksen og i Loven for NHHS, og krever derfor at lovendringen tas opp til foreningsmøtet, NHHS’ øverste organ. Målet er å skape økt oppslutning rundt valgene, som i de siste årene har opplevd lavere valgdeltakelse. Ebbesen tror nedgangen i valgdeltakelse skyldes lite oppmerksomhet rundt valget, og at konkurranselementet stimuleres med den nye ordningen.

- Formålet ved endringene er å legge opp til et valgsystem som stimulerer til større deltakelse og entusiasme rundt valgene i NHHS i større grad enn før. Det åpner også muligheten for økt konkurranse ved at kandidater kan melde seg opp ved andre frist som utfordrere til de som stilte ved første frist.

Ebbesen peker også på at risikoen ved suppleringsvalg blir mindre dersom utvalgene har enda en uke på seg for å finne kandidater.

Slik blir valgprosessen

Dersom Ebbesens forslag går igjennom, vil man ha to oppmeldingsfrister under valgene. Første oppmeldingsfrist er mandagen to uker før valgresultatene offentliggjøres. Kandidatene vil så bli offentliggjort påfølgende tirsdag morgen. Fra denne tirsdagen og frem til mandagen i valguken er det ingen profilering av kandidatene, og det er altså ikke tillatt å stå på stand for å promotere sitt kandidatur.

Mandag i valguken er andre oppmeldingsfrist. Her vil det være mulig for kandidater å melde sitt kandidatur til «ledige» stillinger, eller utfordre allerede oppmeldte kandidater. Dagen etter, tirsdag i valguken, vil det åpnes for online-profilering for alle, men stands er fremdeles ikke tillat. Denne tirdagen er det også valgutspørring av kandidatene. Onsdag og torsdag i valguken åpnes det for standsperiode, og stemmeurnene åpnes. Tradisjonen tro vil valgresultatene være offentliggjort fredagen i valguken, hvor valget avsluttes med valgshow.

- Lokker «nølere»

NHH-Symposiet er ett av styrene som skal byttes ut denne høsten, og sittende leder for næringslivskonferansen Jørgen Færevaag mener ordningen kan virke stimulerende for at flere stiller til valg.

- Jeg tror absolutt at det kan være med på å bidra til at flere stiller til valg, fordi man for det første får to sjanser til å hive seg på, og i tillegg kan se hvem man stiller mot.

Færevaag fremhever også at man kan lokke «nølere» til å stille til stillinger som i utgangspunktet ikke er fylt. Dersom Ebbesens forslag ikke går gjennom under det kommende foreningsmøtet, vil han arbeide videre med eventuelle tilbakemeldinger og vurdere andre alternativer.

- Jeg mener det er på høy tid det blir tatt grep for å øke valgoppslutningen, så noe bør gjøres enten det blir nå i høst eller ved neste valg.

Viktig med tilstedeværelse

Preben Stubberud, leder for studentidrettsfestivalen Bergen Challenge, mener kandidatenes synlighet på skolen er det viktigste for økt valgoppslutning.

- Jeg tror det viktigste tiltaket er å øke den fysiske tilstedeværelsen for kandidatene som stiller, forteller Stubberud.

Han fremhever at det brukes mye tid og ressurser på å profilere seg på stand og at det derfor bør være mulig for kandidatene å vise seg fram på skolen også på tirsdagen i valguken. Spesielt mener han dette viktig da sosiale medier profileringssammenheng har gjort det vanskeligere å differensiere seg i jungelen av NHHS-organisasjoner. Ellers er Stubberud positiv til Ebbesens forslag.

- Jeg tror forslaget løser en svært viktig problemstilling som omhandler å fylle alle stillinger til oppe til valg. Med det sagt mener jeg at en utvidelse av standsuken er en viktig faktor for å øke valgoppslutningen blant skolens studenter.

Færevaag er på sin side positiv til å korte ned standsperioden. Han mener også at prosessen for å stille til valg må gjøres enklere.

- Det er ikke slik at man må leie inn sirkustelt og cateringselskap for å lage en kul stand. Det er greit med kandidater som stiller til valg fordi de ønsker å gjøre en god jobb som tillitsvalgt i NHHS, uten at å tusenvis av kroner på stand og freebees.,

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram