Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

VT oppfordrer til kvotejournalistikk


18. november 2017
Sist oppdatert: 18. november 2017

Lørdag stemte Velferdstinget (VT) gjennom å kutte all mediestøtte til K7 Bulletin, sammen med et nokså overraskende kutt i Økonomiformidlingen. Det var HVL-representantene Øyvind Hatland og Sondre Riisøen som stod i spissen for å kutte all støtte til K7 Bulletin.

Begrunnelsen for kuttingen av støtten er ifølge Hatland og Riisøen at K7 Bulletin ikke dekker hele studentbergen. VT stiller nemlig som krav til sine mediesøkerorganisasjoner at de skal «dekke mangfoldet av høyere utdanningsinstitusjoner», i sine søkekriterier.

Det er vel og bra at VT ønsker at mediene skal dekke bredt, men om det er et fornuftig krav at alle medier skal dekke alt er imidlertid noe en kan spørre seg om. Det som derimot er tragikomisk er at VT-representanter har uttalt at de ikke gir støtte på bakgrunn av kvaliteten eller leserverdien på stoffet.

– Jeg synes K7 Bulletin er en bra avis, men den er dessverre en institusjonsavis. Derfor mener jeg de ikke skal få én eneste krone, sa VT-representant Sondre Riisøen fra HVL.

Fra et journalistisk ståsted, så vel som fra et leserperspektiv, er det svært synd dersom bred dekning skal veie tyngst. Bred dekning er viktig, men når VT demonstrerer at dekning veier over alt annet, skaper det ikke annet enn insentiver for å drive kvotejournalistikk.

Det er direkte skadelig dersom belønning gis etter hvor mange institusjoner som er krysset av på sjekklisten, i stedet for innhold, kvalitet eller relevanse. Det kan virke som at VT fordeler støtte på bakgrunn av hvor mange ganger navnet på andre institusjoner er trykket i semesteret. Dette er direkte ødeleggende for leserne. Ingen er tjent med at det skal være slik.

Under budsjettmøtet lørdag ble det for øvrig diskutert hva som skal være medienes rolle. En av representantene påpekte avslutningsvis at dette ikke var noe flertallet av VT-representanter hadde grunnlag for å uttale seg om, og etterlyste derfor tilbakemeldinger fra mediene om hva de mente var sine oppgaver. Å bruke tid og krefter på å fylle kvoter for å blidgjøre Velferdstinget er neppe én av disse.

K7 Bulletin mottar 0 kroner i støtte fra Velferdstinget for 2018

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram