Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Women’s Finance Day-rapport: Hvor blir det av jentene?

Et stjerneskudd av en paneldebatt samlet seg på Women's Finance Day på NHH for å reflektere rundt den lave kvinneandelen innenfor frontfinans.

Fra venstre: Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagenfondene og leder i Kvinner i Frontfinans; Anders Bjergaard, finansredaktør i Finansavisen; Mads Syversen, sjef i meglerhuset Arctic Securities; Siri Kalvig, sjef i investeringsselskapet Nysnø; Peter Straume, sjef i meglerhuset ABG, og til slutt NHH-professor Jarle Møen. Foto: (Solène Feron/Foto NHHS)
25. mars 2022
Sist oppdatert: 9. oktober 2022

Til tross for en grå og regnvåt fredagsmorgen er Aulaen på NHH full. Tre menn i dress står og prater i et hjørne, bare en liten meter fra Øystein Thøgersen, som sitter alene på første rad. Bak han dekker NHHs studenter, sjeldent representert av et overveldende antall kvinner, en nesten fullsatt storsal. 

Det er startskuddet til Women’s Finance Day. 

– Formålet med WFD er å øke interessen for finans blant oss jenter på NHH. Gjennom WFD ønsker vi å vise studentene hva finansbransjen har å by på, og samtidig la studentene bli kjent med hvilke bedrifter som finnes, sier Hedvig Bergjord, leder i WFD, til Bulle. 

Finansbransjen har lenge vært en mannsdominert bransje. Selv om det går mot en jevnere kjønnsbalanse, er det fortsatt kun 20 prosent kvinneandel på finansmasteren på NHH. Videre var det i 2016 kun tre prosent kvinner innenfor såkalt front-finans (analytikere, meglere og investment banking) i Norge, ifølge tall fra Verdipapirforetakenes Forbund. 

Det står i sterk kontrast til andelen kvinner i finansnæringen som helhet, hvor det er 46 prosent kvinner. 

– Hva som er årsaken til disse forskjellene synes vi er vanskelig å fastslå, men vi håper at tiltak som WFD kan bidra til økt interesse blant jentene, sier Bergjord. 

Det er rart at et land som Norge - en av verdens mest likestilte - har en så ujevn kjønnsfordeling i en av de mest lukrative sektorene å jobbe i. Årsaken til forskjellene kan være mange. 

Er det blitt dyrket en machokultur som kvinner ikke vil ta del i? Er det mangel på kvinnelige rollemodeller? Eller er gutter bare mer interesserte i aksjer, investeringer, og ikke minst penger? Det er tross alt ikke bare i finans det er store forskjeller mellom kvinner og menn: For eksempel er typiske IT-studier ofte mannsdominert, mens psykologistudier ofte har rundt 90 prosent kvinnefordeling. Den samme dominansen ser man ofte i yrkesfag for menn og helsefag for kvinner.

Det bringer oss tilbake til Aulaen. Det er tid for paneldebatt. Tema for dagen er kvinner i finans, og hvorvidt betingelsene for å lykkes innen finans er de samme for kjønnene. 

Et all star-lag av finansveteraner trer opp på scenen, noen stivere kledd enn andre. Ordstyrer Cathinka Sandsdalen, styreleder i Femme Forvaltning, introduserer dem ettersom de plasserer seg bak hvert sitt bord.

WFD-leder Hedvig Bergjord. Foto: Privat

Et mannsyrke i endring

Skagen-forvalter Alexandra Morris mener man må langt tilbake i tid for å finne årsaken til kjønnsubalansen i finansverdenen.

– Det har med kunnskap, omdømme og gamle kjønnsnormer å gjøre. Da jeg begynte i bransjen på 80- og 90-tallet var det mye prat om fotball, damer og pupper. Nå er det mye mindre av den slags. Det er blitt et mye bedre miljø, sier hun.

Mads Syversen, sjef i Arctic Securities, mener også finansbransjen har endret seg mye:

– Menn og kvinner i dag tenker mye likere: pappaperm er en selvfølge, og nyansatte er opptatt av andre ting enn bare jobb, sier han. 

Samtidig merker Peter Straume, sjef i ABG, at kunder i større og større grad etterspør flere kvinner i meglerhuset. 

Panelet mener altså finansbransjen har lagt fra seg kulturen fra gammelt av, det er blitt lettere å balansere et familieliv, og kunder savner kvinner å jobbe med. 

– Dessverre er det altfor få kvinner som søker på finansjobber, sier Syversen.

Hvor blir det av de kvinnelige søkerne?

Har menn bedre utgangspunkt til å lykkes i finans?, spør Cathinka Sandsdalen. 

Alexandra Morris trekker frem en undersøkelse som ble gjort med medlemmer i Kvinner i Front-finans (KIF), et nettverk bestående av rundt 300 kvinner i front-finansbransjen. 

– Vår undersøkelse med studenter viste at 2 av 3 kvinner tror at menn har bedre utgangspunkt for å lykkes i finans. Når vi spurte KIF, mente 2 av 3 kvinner at begge kjønn har like muligheter for å lykkes finans. Dermed vil jeg drepe myten om at kvinner har dårligere utgangspunkt, sier hun til applaus fra salen. 

Siri Kalvig fra Nysnø Klimainvesteringer mener at noe av problemet ligger i at kvinner ikke tror de er gode nok, og at dette kan stamme fra oppveksten av. 

– Hvis du som liten jente får skryt for at du er ydmyk og høflig, så dyrker du de kvalitetene. I stedet må vi lære dem å gutse mer. 

Siri Kalvig mener vi må lære jenter å gutse mer. Foto: (Solène Feron/Foto NHHS)

Bjergaard, finansredaktør i Finansavisen, bemerker seg at interessenivået, av en eller annen årsak, er lav for finans blant kvinner, og kvinneandelen på finansmaster.

– Hvordan man underviser finansfaget er viktig, svarer Morris, og foreslår å gjøre undervisningen mer casebasert og praktisk for å øke interessen. 

Vil ikke kvotere

Verken ABG eller Arctic har planer om å innføre kjønnskvoteringer, og vil heller jobbe med å øke interessen blant kvinner, slik at man får flere kvinnelige søkere. 

– Vi vil ansatte de beste. Dermed må vi gjøre det enklere for begge kjønn å bli best. Den viktigste egenskapen du har som ansatt i ABG er formidlingsevne, forretningsforståelse og selskapsanalyse, så den aksjeinteressen man ofte ser mest i hos gutter er ikke nødvendigvis så viktig, sier Peter Straume, sjef i ABG. 

– Det er fortsatt vanskelig å rekruttere kvinner, spesielt til direktørjobber hvor kandidatene ofte har en del erfaring. Før var det knapt kvinner i bransjen. Men vi ser at det er på vei til å endre seg, sier Nysnø-sjef, Siri Kalvig. 

Har dere noen råd til studenter som skal ut i arbeidslivet?, spør Sandsdalen. 

– Kvinner er mer forsiktige, og det skinner gjennom i jobbintervjuer, mens menn kan være mer frampå enn kvalifikasjonene tilsier. Dere må tro på dere selv, og vite at alt er mulig, sier Syversen.

– Menn ser ofte sterkere ut på intervjuer, selv om kvinnelige kandidater er bedre. Jentene må være mer på!, sier Morris. 

– Bli på NHH, ta doktorgrad, og bli en rollemodell, skyter NHH-professor Jarle Møen inn til latter fra salen, før Cathinka Sandsdalen igjen tar ordet for å runde av paneldebatten. 

Styreleder i Femme Forvaltning Cathinka Sandsdalen var ordstyrer under paneldebatten. Foto: (Solène Feron/Foto NHHS)

Panelet ga kanskje ingen definitive svar, men kom med nok av refleksjoner det er verdt å ta med seg videre for finansbransjen: Kvinnene som lykkes i front-finans mener de hadde samme utgangspunkt som mennene. Kundene til meglerhusene etterspør kvinner, og følgelig gjør også meglerhusene det. Men de kvinnelige søkerne uteblir. 

Etter paneldebatten var det tid for workshops og mingling med flere av de største finansrelaterte selskapene i Norden.

Blant standsene tok Bulle kontakt med to deltakere, Natalie (23) og Ingrid (21). Begge ønsket å jobbe i finans.

– Jeg vil lære mer om bransjen. Finans blir snakket litt teoretisk og overfladisk om, jeg ønsker en litt mer praktisk tilnærming til finans, sier Ingrid.

Tanker om hvorfor det er færre kvinner i finans?

– Markedsføringen er dårlig for kvinner. Det er også macho-kultur i finans. Det krever mer å gutse når man er jente, sier Natalie.

WFD-leder Hedvig Bergjord tror tiltak som nettopp WFD kan bidra til å øke interessen blant jentene, og øke kvinnelige søkere i finansbransjen.

– Siden det er færre kvinner i meglerhusene og andre finansroller, er det også naturlig å tenke seg til at det er færre kvinnelige rollemodeller i disse bransjene. Dette kan ha en betydning for hvor kvinner ønsker å jobbe, sier WFD-lederen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram