Svar innen fredag: K7 Bulletin inviterer alle studenter og ansatte til å delta i en meningsmåling om rektorvalget.


Invitasjonen er sendt til alle ansatte og studenter over NHHs e-post-system. Meningsmålingen er inndelt i to deler:

Del I: Valgkampsaker
Del II: Valg av kandidat

Undersøkelsen er anonym, og kan ikke spores tilbake til deltagerne. Vi håper flest mulig ønsker å delta, og på den måten bidra til å sette dagsorden i rektorvalget. Resultatene vil bli presentert i avisen.

Undersøkelsen stenger fredag 23:59.