Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Foreningsmøte: innfridde målet om milliontap

NHHS avholdt årets første foreningsmøte tirsdag. Forsinkelser, millionunderskudd og ni CEOer var på agendaen.

Foto: Mahir Haque
19. april 2024
Sist oppdatert: 19. april 2024

Årets første foreningsmøte gikk av staben tirsdag 16. april i gamlekantinen. Til tross for en forsinkelse på over tre kvarter, virket ikke representantene for klubbene og interessegruppene påvirket av dette, godt hjulpet av pizzaer fra Peppes.

Lederen for Kjernestyret (KS), Karoline Aasnæs, innledet møtet på engelsk. Tidligere foreningsmøter har praten ofte gått over til norsk utover kvelden, men denne gangen ble hele møtet, med enkelte unntak, gjennomført på engelsk.

Ettersom det kommende høstsemesteret vil inkludere et nytt internasjonalt bachelorprogram i tillegg til det vanlige bachelorprogrammet, har NHHS bestemt seg for å endre sine retningslinjer for å være mer inkluderende for internasjonale studenter. Dette vil inkludere oversettelse av NHHS' vedtekter til engelsk. Imidlertid vil de opprinnelige vedtektene fortsatt være på norsk.

I tillegg ga KS styremedlemmer uttrykk for positive holdninger til den økte deltakelsen av de nåværende internasjonale studenter, spesielt under den nylige UKEN-festivalen i mars, der mange internasjonale studenter bidro frivillig.

Oddetallsår

På agendaen var presentasjon av årsregnskapet for studentforeningen. NHHS omsatte for 21,8 millioner kroner i 2023, ned fra 27,4 millioner året før. Driftsresultatet var på minus 1,9 millioner, men en sterk utvikling i foreningens finansielle instrumenter dempet fallet. Bunnlinjen endte på minus 930.000 kroner, mot 1,9 millioner i overskudd året før

Finansstyret hadde budsjettert med en million i minus allerede tilbake i 2022. Da uttalte daværende leder for finansstyret Christian Arstein at kostnader ikke skulle stå i veien for velferd, og at han forventet at alle underutvalg økte pengebruken. Det skjedde etter flere år med store overskudd under coronapandemien.

Lavere omsetning kan tilskrives «odd year» effekten, det vil si at driftsresultatet er svakere hvert oddetallsår, grunnet fraværet av Uken. Hovedårsaken til utgiftene er at klubbene og interessegruppene søker om mye midler til rekruttering, prosjekter og arrangementer, vedlikehold av utstyr og andre diverse utgifter.

Ni CEO

Siste punkt på dagsordenen var å ønske fem nye grupper velkommen til NHHS-familien - NHHI Tabletennis girls, NHHI Lift, NHHI Crossfit, NHHI Beach Volley og NHHS analytics. Aktiv rekruttering av disse gruppene vil begynne i høstsemesteret. NHHI Beach Volley, en ny volleyballgruppe bestående av ni internasjonale studenter, alle med stillinger som CEO da de presenterte lysbildene sine på møtet, fikk forsamlingen til å le på en positiv måte.

NHHS Analytics som viste en promoteringsvideo, som kanskje kan anses som litt kontroversiell, men som likevel førte til latter. Bortsett fra spøkene, skal gruppens formål være å trene NHH-studenter slik at de er bevæpnet med ferdigheter innen dataanalyse, en ferdighet som er svært etterspurt på arbeidsmarkedet.

Møtet ble deretter avsluttet med en lotteriseanse, hvor Bulles journalister nok en gang måtte forlate uten å vinne premie. Krysser fingrene for neste møte.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram