Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Per Mannes arvtager i MET1 er klar

For de fleste NHHere er Per Manne synonymt med MET1. Nå er det klart at en av Mannes nære venner og samarbeidspartnere skal ta over faget etter hans brå bortgang for en måned siden.

NHH-forsker og førsteamanuensis Per Erik Manne ved Institutt for foretaksøkonomi døde brått tirsdag 5. mars 2024. Foto: Foto NHHS
3. april 2024
Sist oppdatert: 3. april 2024

Etter Per Mannes tragiske dødsfall tidligere i vår, sto studentene i faget optimering (MAT13) uten en foreleser. Denne våren skal det også avholdes kontinuasjonseksamen i det obligatoriske førstekullsfaget matematikk for økonomer (MET1), som Per Manne var ansvarlig for. Bulle har snakket med nestleder og undervisningsansvarlig for institutt for foretaksøkonomi, Iver Bragelien, om hva som vil skje med disse kursene fremover.

Hva vil skje med vårens eksamener som Per Manne skulle laget, avholdes de som normalt?

– Ja, de vil bli avholdt som normalt. Roman Kozlov, som har undervist i MAT13 to ganger tidligere, tok over fra der de var i pensum. Vi har tatt ut litt av pensum, ettersom de hadde gått glipp av to forelesninger, men de har hatt en innlevering, og både undervisning og eksamen går som normalt. Det kurset er i veldig gode hender.

Hva med konteeksamen i MET1?

– Den har allerede blitt utarbeidet av Jan Ubøe, som er kjent for studentene. Jan har laget MET1-eksamen tidligere, så det er også i gode hender.

Professor Jan Ubøe vil undervise i MET1 til høsten. Foto: NHH

Ubøe tar over MET1

Det har vært knyttet størst usikkerhet til hvem som får ansvaret for MET1, introduksjonskurset i matematikk, til høsten. For de fleste er MET1 synonymt med Per Manne, ettersom han har holdt kurset i over 20 år. Nå er det klart at hans erstatter blir MET2-foreleser og Mannes gode venn Jan Ubøe.

– Jan Ubøe vil undervise i MET1 til høsten, så vi har funnet en god løsning på det. Vi er veldig takknemlig for at han tar den utfordringen. Dette er kurs som ikke alle studenter synes er så lette, men både Jan og Per gjorde disse kursene lettere tilgjengelig for studentene, mye mer tilgjengelig enn da jeg selv var student, med bedre og mer moderne undervisning, forteller Bragelien.

– Jan vil nok sette sitt preg på MET1 til høsten. Han har lyst til å gjøre litt endringer. Det kan godt hende det blir mer gruppearbeid og dialogbasert undervisning. Han har status som merittert underviser, så han har gjort seg opp sine tanker om hva som er god pedagogikk, poengterer Bragelien. 

Bragelien forteller at dette ikke er en løsning på veldig lang sikt, ettersom at Ubøe snart trer inn i pensjonistenes rekker.

Les også: Matematikkens fanebærer på NHH

Endringer i MAT-kurs

Den brå bortgangen til Manne betyr en usikker fremtid for valgfaget MAT13 - Optimering. Hva som vil skje neste vår, er usikkert.

– Så langt har vi ikke tenkt ennå. Vi må vurdere om vi skal tilby det fremover, eventuelt om vi skal sette det på pause, forklarer Bragelien

Han forteller videre at situasjonen de er i nå kan trigge frem endringer med tanke på hvilke MAT-fag som skal tilbys fremover.

– Skal vi fortsette med alle, eller skal vi utvikle noe nytt isteden. Dette kan være et passende tidspunkt å revidere porteføljen av MAT-kurs. Da MAT-kursene ble utarbeidet, fantes f.eks. ikke masterprofilen i Business Analytics, og verden utvikler seg, så det å undersøke hva som vil være mest hensiktsmessig å tilby, og ikke mist hva studentene ønsker seg, er noe vi må se på. Dette er noe vi har tenkt på lenge, men situasjonen vi er i nå kan kanskje trigge fram en endring. Vi kan ikke bare fortsette som før nå som vi har mistet en verdifull kollega, samtidig som vi også rekrutterer nye.

En god kollega vi vil savne

For hele NHH kom Per Mannes bortgang tirsdag 5. mars som et enormt sjokk. Kondolansene har strømmet inn, der både Mannes kolleger, samt nåværende og tidligere studenter, har delt varme ord om den eminente foreleseren.

Bragelien forteller at hele instituttet for foretaksøkonomi er preget etter Mannes brå bortgang under det årlige instituttseminaret på Geilo. Han trekker frem Mannes mange faglige kvaliteter, men også det menneskelige aspektet med MET1-legenden.

– Det vil helt klart bli undervisningssiden som blir vanskeligst å erstatte. Det er mange forskere internasjonalt som jobber innenfor de områdene Per jobbet. På undervisningssiden vil det bli vanskelig å erstatte Per. Vi har mistet en som har undervist mye i mange år.

– Vi mister rett og slett en ressurs, og så mister vi Per. Han var en høyst verdsatt kollega, som har hatt ulike roller. Blant annet hadde han ansvaret for hele bachelorundervisningen en periode. Han har også tatt ansvar når det kommer til rettferdig karaktersetting i matematikk på nasjonalt nivå. Per var helt sentral i å jobbe for at karakterer skal bli satt på likt grunnlag over hele landet, da noen institusjoner og forelesere viser seg å være mer generøse med gode karakterer enn andre.

– Vi mister også en kollega det var trivelig å gå inn på kontoret til for se på de gamle og rare tingene han hadde og slå av en god prat. Det er først og fremst som en god kollega vi vil savne i Per, det undervisningsmessige vil også være et savn, men det skal vi klare å dekke. Vi har en stor stab på instituttet, som vil klare å gi et godt tilbud til studentene også fremover, men det vil kreve at noen gjør en ekstra innsats, som Roman og Jan gjør nå.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram