Etter å ha funnet et smutthull i forbindelse med §69 i valgreglementet valgte Blank å stille som enkeltkandidat til samtlige stillinger under årets høstvalg. 

Bakgrunnen for smutthullet var et vedtak fra foreningsmøte 5 tilbake i 1983 hvor det ble lagt til i valgloven at skamløs selvpromotering for blokker var obligatorisk. I samme vedtak ble det presisert at Blank kunne stille til akkurat hvilke stillinger «hen faen meg føler for». 

Etter en dramatisk valgnatt gikk Blank ut som seirende i samtlige verv i  NAAAHHS.

Lederen for studentforeningen i 1983, Haakon von der Köpf, har presisert overfor Batman at dette var en sarkastisk kommentar, som absolutt ikke var ment at skulle tolkes bokstavelig.

– Dette var ment som et sleivspark mot Blank, som siden sent på 60-tallet har prøvd på en blatant overtagelse av hvert ledd i studentforeningen.

Von der Köpf utbroderer videre at det vil være katastrofalt for NAAAHS om Blank får tiltre i rollen som enehersker.

– Blank har en bankkonto registrert i Sarpsborg

Ifølge anonyme kilder som Morgendagens Næringsliv har vært i kontakt med, er Blank en aldersløs entitet som verken erfarer tid eller sted, men Von der Köpf sitter på helt andre opplysninger.

– Blank har tilknytning til BI, han har tilknytning til humaniora, og han har en bankkonto registrert i Sarpsborg. Er dette personen vi vil skal lede oss inn 2021? At hen i tillegg får flere stemmer på hver stilling enn det er studenter ved NAAAHH gjør at jeg mistenker ugler i valgmosen.

Valgforsker Fri og Frank Tårebrot ved tenketanken Til Venstre og Forbi tar derimot Blank i forsvar.

– At Blank vinner med en slik margin viser bare at hen virkelig har truffet en nerve. Å mistenkeliggjøre integriteten til valgsystemet og hinte til fusk er noe som er forbeholdt høyrevridde konspirasjonsteoretikere.

Mener Blank er kjempemodig

Nåværende leder av studentforeningen, Marthe-Coronaline Dahle, sier seg enig med Tårebrot.

– Vi i Kjernestyret ønsker Blank masse lykke til med overtakelsen av hele NAAAHHS. Vi mener hen var kjempemodig som turte å stille som enkeltkandidat til samtlige stillinger! Vi gleder oss til å følge hen videre.

Dahle måtte etter press innrømme at hun ikke har personlig kjennskap til Blank.

– Nei, jeg kan ikke si at jeg kjenner til Blank. Jeg mener derimot det er åpenbart at en som velger å stille til absolutt alle stillinger i studentforeningen viser et engasjement vi trenger ved NAAAHH. Jeg, og resten av studentforeningen ønsker igjen Blank masse lykke til som enehersker. 

Etter timesvis med oppsporing lyktes Morgendagens Næringsliv

Bulle-Batman.

til slutt med å komme i kontakt med valgvinneren.

– Ingen kommentar, er det eneste Blank har å si til saken, og punkterer intervjuet fra start.

Etter å ha gjentatt det samme svaret på samtlige spørsmål Batman kom med, ble intervjuet avsluttet og Blank pakket sammen Blanco’en og forlot intervjuet.