NHHI får beløp likt budsjettkomiteens innstilling. Økonomiformidlingen blir kuttet kraftig.

Hvert år deler Velferdstinget Vest ut penger fra semesteravgiften til ulike søkerorganisasjoner. Lørdag ble det votert hvordan pengene skal fordeles for 2018.

Det har enda ikke blitt bestemt om potten det fordeles fra skal være på 5.440.000 kroner (høy pott) eller 5.095.000 kr (lav pott). Dette vedtas av styret i Sammen i desember. Kilder K7 Bulletin har vært i kontakt med, sier høy pott er mest sannsynlig.

Under følger den vedtatte budsjettfordelingen.

Høy pott

BSTV: 266.000 kr

BISI: 216.000 kr

BSI: 598.000 kr

BTSI: 168.000 kr

Jussformidlingen: 125.000 kr

Kulturstyret: 1.725.000 kr

K7 Bulletin: 0 kr

NHHI: 440.000 kr

STOFF: 124.000 kr

Studentersamfunnet: 250.000 kr

SRiB: 700.000 kr

Studvest: 818.000 kr

Økonomiformidlingen: 10.000 kr

Lav pott

BSTV: 250.000 kr

BISI: 203.000 kr

BSI: 528.000 kr

BTSI: 157.000 kr

Jussformidlingen: 125.000 kr

Kulturstyret: 1.706.000 kr

K7 Bulletin: 0 kr

NHHI: 440.000 kr

STOFF: 106.000 kr

Studentersamfunnet: 220.000 kr

SRiB: 630.000 kr

Studvest: 720.000 kr

Økonomiformidlingen: 10.000 kr

K7 Bulletin er søkerorganisasjon i Velferdstinget Vest.