Tall fra samskipnadene som kom på tirsdag viser at 4431 studenter står i kø for å få studentbolig, tre uker etter semesteråpning.

– Selv en god stund etter semesterstart ser vi at mange studenter fremdeles står i boligkø. Det er helt tydelig at vi trenger å bygge flere studentboliger for å sikre at alle har fått plass til studiestart. I verste fall står noen av disse studentene uten bolig nå, sier Andreas Trohjell, Leder av Norsk studentorganisasjon.

Marita Brodin Monsen, Kommunikasjonssjef i
Sammen. Foto: Cecilie Bannow.

Stort privatmarked i Bergen

I Bergen står 126 personer i studentboligkø, ifølge tall fra studentsamskipnadene.

– Nå som semesteret er godt i gang ser vi at de fleste har fått seg et sted å bo på det private markedet. Men behovet for flere studentboliger er tydelig, da vi gjennom sommeren hadde godt over 1000 studenter i kø, sier kommunikasjonssjef i Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), Marita Brodin Monsen.

– I Bergen er vi heldig som har et stort privatmarked, som gjør det enklere for studenter å få seg et sted å bo, men man kan også være uheldig å bli bundet til lange kontrakter på en leilighet som ikke er forskriftsmessig stand, avslutter Monsen, i en e-post til K7 Bulletin.

 

Bedring siden ifjor

Til tross for at tusenvis av norske studenter venter på studentbolig, viser tallene K7 Bulletin har fått innsyn i, at køen er redusert siden i fjor.

Køtall i Norge per. 01.09.2020
Antall 2020 Antall 2019
Singel 2144 3908
Par 886 966
Familie 413 315
Internasjonale 988 169
Totalt antall i studentboligkø 4431 5358
Tildelte 796*  

*Det ble ikke innhentet info om antall tildelte boliger i tilsvarende periode i 2019.