– Debatten var veldig vellykket, og jeg syns det er flott at studentene er interessert i det som skjer, sier leder av profileringsutvalget Stine Somby Flågan, etter at valgutspørringen var over.


På tirsdag var det duket for valgutspørring i anledning vårvalget, der alle kandidatene kunne holde sin appell og svare på spørsmål fra ivrige medelever. Kvelden ble avsluttet med en interessant debatt mellom kandidatene til styret ved NHH.

– Jeg syns det gikk veldig bra egentlig, spesielt debatten var gøy. Arrangementet tok lang tid, og akkurat dette kunne blitt bedre, noe som gir muligheter for å endre valgutspørringen i en annen retning neste år, sier Stine Somby Flågan.

Engasjert publikum

Blant de mange frammøtte var engasjementet stort, noe mange av kandidatene fikk merke. Spesielt blokken til klubb- og kulturutvalget, og blokken til Bergen Challenge ble grillet. De fleste kom med særdeles gode spørsmål, mens andre benyttet anledningen til å være mer humoristiske.

Under utspørringen av Stafettkomiteen ble det blant annet spurt om de ikke ville vurdere å ha en etappe med veivals på neste Bergensbaneløp, noe som skapte stor applaus i salen.

Leder av PU skrøt også av publikum.
– Jeg syns det var bra engasjement blant publikum. Det var mye bra spørsmål og kommentarer. I tillegg var de veldig tålmodige, og det var få som gikk. Det er jo viktig å interessere seg for hvem som skal drive studentforeningen vår, og hva kandidatene ønsker å få til.

Debatten var et høydepunkt

Til slutt var det debatt blant de fire mannlige og den kvinnelige kandidaten til styret i NHH, og denne ble ledet av Olav Slettebø. Her fikk alle holde hver sin appell før debattstyreren tok opp temaer som pedagogiske tiltak og internasjonalisering.

Debatten innehold også en Joker-post, der tiltakene som hver enkelt kandidat nevnte i sin motivasjonstekst, men som ingen andre nevnte ble diskutert. Her fikk vi blant annet en entusiastisk debatt om Jentedagen, der noen av kandidatene mente at den burde avskaffes.