Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Å presisere var en riktig avgjørelse av Valgstyret


15. oktober 2020
Sist oppdatert: 15. oktober 2020

Å eksplisitt presisere at det ved ufullstendige blokker ved valg åpnes for konkurranse på hver enkelt stilling var en viktig og riktig avgjørelse tatt av Valgstyret.

Mitt inntrykk har siden jeg begynte på NHH i 2018 vært at man var nødt til å stille i en valgblokk ved valg i NHHS. Det er en oppfatning jeg tror jeg deler med flere andre studenter ettersom det nå har oppstått en debatt om temaet i kjølvannet av presiseringen.

I NRK-programmet Sånn er Norge med Harald Eia presenteres to premisser for at et land skal kunne kalles et demokrati. 1) Hvem som helst i landet kan fritt konkurrere om å komme til makten ved valg. 2) De fleste voksne innbyggerne i landet kan stemme.

Dersom det hersket en oppfatning blant studentene på NHH om at man ikke kunne konkurrere seg inn på kandidaturer som enkeltperson får vi problemer med premiss 1. Dersom folk ikke er klare over at de har muligheten til å stille som enkeltperson, hvem benytter seg da av muligheten?

Videre får vi enda større problemer med premisset dersom det virkelig er slik at man som enkeltperson enten ikke har mulighet til å stille, eller må konkurrere mot en hel blokk. Ved valg i NHHS konkurreres det faktisk om enkeltstillinger og da må prinsippet om fri konkurranse også gjelde hver enkelt stilling.

Da dagens paragraf om blokkvalg ble vedtatt i 2015 var bakgrunnen at det ved flere tilfeller hadde blitt valgt inn blandede blokker til styre, og at enkelte innvalgte da trakk seg for å gi plassen til hele den blokken som samlet sett vant valget. Det kunne oppstå uenighet om det var antall stemmer, antall valgte kandidater eller valgt leder som skulle være avgjørende i slike tilfeller. I tillegg måtte det arrangeres suppleringsvalg for å velge inn kandidatene når opprinnelig vinner hadde trukket seg, noe som medførte ekstraarbeid. For å omgå disse problemene innførte man i følgende paragraf i  NHHS’ vedtekter:

  • 10.8.3 Blokkvalg

Dersom to (2) eller flere fulltallige blokker stiller som styre til samme utvalg, vil den blokken med totalt flest stemmer vinne valget.

Ordlyden er viktig ettersom den presiserer at blokken med totalt flest stemmer vinner valget kun dersom to eller flere fulltallige blokker stiller som styre i samme utvalg. Dessverre er paragrafen litt uklar på om alle blokker må være fulltallige for å utløse blokkvalg eller om det holder at kun to er det. Jeg velger likevel å håpe på at intensjonen var at blokkvalg kun utløses dersom alle blokkene som stiller er fulltallige. På denne måten vil enkeltpersoner alltid kunne ha mulighet til å konkurrere seg inn på stillinger dersom de får flest stemmer.

Valgene i NHHS har i lang tid vært preget av både lav valgdeltakelse og lav konkurranse på aktuelle stillinger. Om man i det hele tatt burde ha blokkvalg er en annen debatt, men forhåpentligvis er presiseringen et skritt i riktig retning for å få opp engasjementet rundt valg i NHHS.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram