Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Aksjeeksperter: Her er nybegynnertipsene til NHH-studentene

Fra venste: Martin Mølsæter, Aleksander Ragnvaldsen og Stig Myrseth.
Fra venste: Martin Mølsæter, Aleksander Ragnvaldsen og Stig Myrseth.
8. april 2021
Sist oppdatert: 8. april 2021

Aksjeekspertene K7 Bulletin har snakket med er samstemte når det kommer til hvordan man begynner som aksjeplukker: Lær ved å gjøre, fokuser på det fundamentale, og hold deg unna aksjebobler.

Det har gått ett år siden børsene kollapset i det verden stengte ned. En kombinasjon av høy volatilitet og kursoppgang, sammen med nullrente i banken, har vekket investeringslysten hos  nordmenn, inkludert studenter på NHH. 

Vi snakket med tre aksjeeksperter om hvordan man begynner med aksjer: First-forvalter Martin Mølsæter, sjef ved Børsklubben NHH, Aleksander Ragnvaldsen, og sjef i Dovre Forvaltning, Stig Myrseth. 

Det finnes mange avkastningsveier til Rom, begynner Mølsæter.

Fokus på det fundamentale

Jeg liker å se etter selskaper som har slitt en stund og dermed blitt repriset ned, og hvor også estimatene på inntjening fremover ligger under et typisk avkastningskrav. Da kan man få reprising både ved at aksjene blir handlet til høyere multipler og ved at inntjeningsestimatene stiger, forklarer han.

Forvalteren holder seg unna «hotte» bransjer, da de pleier å være overpriset, men understreker at man som privatinvestor også må kunne ha det litt gøy.

Derfor anbefaler jeg å avsette litt av porteføljen til såkalte lottoaksjer – de som kan gå tigangeren, sier han, som selv mener både Greencap Solutions og Ocean GeoLoop kan tidoble seg. Begge handles på den unoterte børsen til Clarkson Platou. 

Som liten privatinvestor bør man satse på mindre likvide aksjer som går under radaren til de store fondene. Warren Buffett startet karrieren sin de første årene med å fokusere på små, illikvide, litt dårlig drevne selskaper som var priset til kjemperabatter blant annet siden det var for mye skamplett følelse å eie dem for aksjeforvaltere, forklarer Mølsæter.  

Ekspertene er samstemte: begynn å investere!

Hvilke tips har dere til studenter som vil bli bedre investorer? 

Den beste måten å lære å sykle på er ved å sykle og ikke ved å lese en bok om å sykle – det samme gjelder børsinvesteringer, sier Stig Myrseth.

Martin Mølsæter og Aleksander Ragnvaldsen sier seg enige. 

Jeg tror den mest effektive måten å lære på er å starte å investere selv. Det bidrar både til læring i praksis i tillegg til at det styrker interessen. Det er en bratt læringskurve, men man blir raskt ydmyk på at det er veldig mye å lære seg. Andre tips er å søke informasjon gjennom å lese bøker, lytte til podcaster og lese nyhetssaker, sier børsklubbsjefen.

Ragnvaldsen trekker frem Beating the Street av Peter Lynch, Quality Investing av AKO Capital og The Outsiders av William Thorndike som de beste investeringsbøkene, mens Myrseth mener ferske investorer bør lese regnskapsbøker.

Man må ikke undervurdere læringen av å lese selskapenes årsrapporter. En målsetning for nye i aksjemarkedet bør være å lese enda flere årsrapporter enn investeringsbøker, legger Ragnvaldsen til. 

Selskapenes årsrapporter utgis årlig et par måneder etter årsskifte. I tillegg kan man lære mye av å lese investorpresentasjoner, prospekter ved børsnotering og selskapsrapporter fra analytikere. 

Mølsæter trekker frem den nobelprisvinnende boken Thinking, Fast and Slow som en fin investeringsbok, da den inneholder mange gode eksempler på hvorfor man systematisk bommer på beregning av nåverdi på prosjekter.

Han kommer dog med en advarsel:

Det er flere tiår siden jeg leste bøker om aksjehandel. Jeg ville vært forsiktig med å lese relativt nye bøker, fordi de ofte baserer seg på suksesskriterier som jeg ikke tror vil gjelde i samme grad i dette tiåret. I forrige tiår falt rentene jevnt og trutt, noe som favoriserte noen type investeringsstilarter. Jeg tror god, gammeldags value-investing vil fungere bra de neste årene, siden denne stilen har gjort det svært dårlig i en lang periode med fallende renter. Du finner mange av den typen aksjer innenfor råvarer, bank, industri og shipping. 

Slik verdsetter du et selskap

Mølsæter understreker at man må rebalansere en portefølje med verdiaksjer, det vil si selge ut de som stiger til «fair» verdi og kjøpe de som faller under «fair» verdi. Han trekker frem et eksempel - hvis snittet i en sektor handles til Pris/NAV på 70 prosent og du har funnet en aksje som handles til Pris/NAV 50 prosent, så selger du når den kommer opp til Pris/NAV 70 prosent. 

Pris/NAV kalkuleres ved å ta markedsverdien til et selskap og dele på Net Asset Value (NAV), ofte kalkulert som bokført verdi på eiendeler minus all gjeld. 

 Hvordan regner man seg frem til verdien av et selskap?

I god gammeldags industri er det ikke så vanskelig. Det er jo standardmetodene dere lærer på NHH. Men husk at hvis du for eksempel bruker en nåverdiberegning må du samtidig gjøre det på mange tilsvarende selskaper. Ofte vil du se at alle selskapene i snitt handles til en god rabatt til nåverdien du har regnet deg frem til. Det er fordi du egentlig skal ha forventningsrett kontantstrøm, det vil si en rekke nåverdiscenarioer, sævrlig de som tar for seg ekstremt negative utfall, sier Mølsæter. 

Ragnvaldsen trekker frem tre verktøy for å regne på verdien til et selskap: DCF, NAV og multipler. Sistnevnte inkluderer blant annet Price/Earnings, Enterprise Value/EBITDA, EV/Sales og P/BV, hvor man sammenligner prismultippelen til et selskap mot lignende selskaper i samme sektor.

Svakheter er gjerne alle forhold som kan være forskjellig mellom selskapene, og ikke er reflektert i multippel. Sammenligner du ulike selskaper med EV/EBITDA får du for eksempel ikke tatt hensyn til at selskapene kan ha ulikt reinvesteringsbehov, skattekostnad eller vekst. Det finnes ingen multippel eller måltall som alene kan forsvare en investering i et selskap. Det må alltid sees i sammenheng med andre faktorer og en helhetlig vurdering av selskapet, forklarer den unge investoren. 

Over de siste årene, og kanskje spesielt siden krakket i mars i fjor, har det blitt mer populært å kjøpe vekstaksjer uten å vekte pris noe særlig. 

Hvordan verdsetter man disse selskapene?

Der må man se på realopsjonsberegninger for å kunne forsvare aksjekursen. Utfordringen med teknologiaksjene er at det ofte er vinn eller forsvinn siden det er så store nettverksfordeler når marginalkostnaden gjerne er nær null på nysalg, mener Mølsæter.

Ikke for sent å investere 

Siden starten av 2020 har aksjemarkedet både i Norge og USA steget svært mye, og Hovedindeksen i Oslo handles til rundt rekordnivåer. Men hverken Ragnvaldsen, Myrseth eller Mølsæter mener man bør vente på det neste store krasjet før man investerer. 

Selv de profesjonelle aktørene vil ikke klare å spå topper eller bunner i aksjemarkedet, sier Ragnvaldsen. 

Samtidig anerkjenner han at aksjer begynner å bli stivt priset.

De fleste vil nok være enig om at «the easy money is taken out». Det vil si at de mest åpenbare argumentene knyttet til økonomisk gjeninnhenting fra COVID, og lavere diskonteringsfaktor fra lave renter, i stor grad er reflektert i prisingen i aksjemarkedet allerede. Men hvis du har en langsiktig tilnærming er det likevel ingenting i veien med å begynne å investere i aksjemarkedet nå.

Ekspertenes favorittaksjer

Det er dog for sent å gå «all-in» i grønne aksjer, om vi skal tro First-forvalteren. 

De er i snitt overpriset og jeg ser en flodbølge av lignende selskaper på vei til børs siden det har vært underskudd av slike på børsen. Invester i så fall heller i nykommerne før de blir for kjent, forklarer Mølsæter.

Men i gammeløkonomiaksjer er det absolutt ikke for sent å investere. Husk at det har vært over 10 år med triste tider innenfor blant annet råvarer og bank. Og det var en fullblods industriresesjon globalt siden tidlig 2018 som varte frem til sommeren 2020. Jeg liker som sagt særlig råvarer, bank og finans og shipping. Der kan du både få økte multipler og økte estimater, fortsetter han.

Stjerneforvalteren trekker frem BW Offshore, Elkem og Norske Skog som gode eksempler på aksjer som kan gå mye fremover. 

BWO og Norske Skog er doblingskandidater over de neste 12 måneder, mens Elkem kan stige rundt 30 prosent relativt raskt. Og så kan du ha noen lottoaksjer i porteføljen for gøy, sier Mølsæter. 

I tillegg tror jeg det blir lettere å tjene penger på å være aktiv investor i årene fremover siden det er så mye passive penger som skal inn i indeksfond. Samtidig kommer det omfattende regler innenfor ESG. Å lete etter selskaper som skal enten inn i indeks eller som kommer til å forbedre ESG scoren sin kan være attraktive investeringsstrategier, forklarer forvalteren.

Aleksander Ragnvaldsen sine favoritter inkluderer Protector, Schibsted og Telenor. 

Protector er et slags kombinasjonsfond som betaler deg for å eie det – for hver aksje (~80 NOK) forvalter selskapet 166 NOK for deg. Ved 3 prosent avkastning vil avkastningen din ligge på rundt 7 prosent! Aksjen har gått mye det siste året, men er rimelig priset, mener han. 

Med gode eiendeler og tosifret vekst i EBIT kan Schibsted være et interessant selskap å ta en titt på. Det er vanskelig å finne mer kvalitetsselskaper enn de nordiske markedsplassene (som Blocket og Finn) som Schibsted eier. I tillegg har selskapet klart en digital omstilling i media. Trekker man ut eierandelen i Adevinta, ser ikke selskapet spesielt dyrt ut. 

Videre er Telenor ingen dum idé. Med ledende markedsposisjoner i Norden og Asia kommer selskapet til å fortsette å generere en god kontantstrøm. Til tross for investeringsbehov i vekst-satsinger som 5G, har Telenor mulighet til å gi deg et solid utbytte. Du mister ikke nattesøvnen ved å eie Telenor på dagens prising, konkluderer børsklubb-sjefen.

Stig Myrseth trekker frem blant andre BRAbank, og kaller det kanskje børsens billigste bank.

Med en pris/bok på 0,6 og utsikter til en raskt stigende inntjening fremstår aksjen som billig. Dersom Oslo Børs ikke er villig til å prise BRAbank høyere, kan andre fort gjøre det, sier han, og viser til oppkjøpspotensialet i selskapet.

Den viktigste oppskriften for å lykkes over tid, er antakelig å være ydmyk og åpen for å lære noe nytt hele tiden. Gårsdagens vinneroppskrift fungerer kanskje i dag også, men ofte ikke i morgen, sier Stig Myrseth.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram