Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Aksjonsuken 2021: Digital innsamling for utdanning i Malawi


NHH Aid arrangerer årlig Aksjonsuken som støtter UNICEF sitt utdanningsprosjekt «Education for Malawi». Foto: Håkon Jacobsen Sperre
12. februar 2021
Sist oppdatert: 12. februar 2021

15-21. februar går Aksjonsuken 2021 av stabelen, som for første gang vil være et heldigitalt arrangement. Engasjerte førstekullister har i regi av NHH Aid jobbet hardt for å kunne gjennomføre årets innsamlingsaksjon, som går uavkortet til UNICEFs utdanningsprosjekter i Malawi.

Aksjonsuken er en årlig innsamlingsaksjon i regi av NHHs egne humanitære organisasjon, NHH Aid. Det studentdrevne bistandsarbeidet på NHH har røtter helt tilbake til starten av 1970-tallet, og er i dag et offisielt samarbeid med UNICEF Norge. De siste årene har studentene samlet inn rundt én million kroner i løpet av Aksjonsuken, og er dermed en viktig bidragsyter til UNICEFs arbeid.

Samler inn penger til utdanning i Malawi

Trym Sandvik. Foto: NHH Aid

Styreleder i NHH Aid, Trym Sandvik, forteller at alle midlene som samles inn under Aksjonsuken 2021 går uavkortet til UNICEF og utdanningsprosjektet «Education for Malawi».

– I Malawi er fattigdom den store bremsen for utdanningssystemet, og de innsamlede midlene går derfor uavkortet til at flere kommer seg inn i skolen og at flere får bedre kvalitet på utdanningen. Å få flere inn i utdanning vil skape økonomisk vekst og hjelpe samfunnet på sikt, forklarer Sandvik.

Prosjektet «Education for Malawi» arbeider for å gi flere barn skolegang, herunder ved å bygge skoler og utdanne lærere. I tillegg har de som mål å bryte ned sosiale strukturer som er til hinder for skolegang og sikre nødvendige rammer for et godt læringsmiljø.

Malawi er for tiden hardt rammet av koronapandemien med et overbelastet helsevesen, en økonomi som har kollapset og dårlige vaksinasjonsutsikter. Ifølge Sandvik oppleves derfor innsamlingsaksjonen ekstra viktig nå.

– For oss i Norge betyr en nedstenging at vi ikke kan dra fysisk på skolen, men vi kan fortsatt delta gjennom nettundervisning. I Malawi betyr nedstenging at barn og unge ikke får undervisning eller matpakken sin for dagen. Pandemien har stor innvirkning på samfunnet, og det sier litt om hvor viktig det er å bygge opp utdanningsinfrastrukturen og hvor viktig de midlene vi bidrar med er.

Digital innovasjon og Gamification

Koronapandemien har naturligvis også satt en rekke begrensninger i forhold til planleggingen og gjennomføringen av Aksjonsuken.

– På grunn av smittevern har vi besluttet at Aksjonsuken blir heldigital, der alle arrangementer vil foregå via ulike nettløsninger, forteller Sandvik. Han mener imidlertid at dette har vært en gylden mulighet til å utfordre det tradisjonelle konseptet, som kan gi nye erfaringer til fremtidige aksjonsuker: – En av våre hovedambisjoner har vært å innovere med digitale løsninger.

Sandvik forteller at en viktig problemstilling har vært hvordan de best kan engasjere studentmassen.

– Det er vanskelig å tiltrekke seg studenter til digitale foredrag. Vi måtte derfor finne andre løsninger, og et ord som gikk igjen var «gamification». Det innebærer spillbaserte arrangementer som vekker konkurranseinstinktet til folk, forklarer han.

Dette prinsippet gjenspeiles i programmet, som i år består av blant annet FIFA-stream, sjakkturnering på nett og digitalt bistandsløp gjennom Strava. Hovedinnsamlingen vil imidlertid foregå gruppevis ved hjelp av en skreddersydd Spleis-plattform. Innsamlingsgruppene vil deretter være med i trekningen av ulike markedspakker, som blant annet inneholder kjendismøter og unike opplevelser.

Programmet for Aksjonsuken 2021. Foto: NHH Aid

Sosialt tilbud

Til tross for at årets arrangementer blir digitale, har styret vært opptatt av å ivareta det sosiale aspektet ved Aksjonsuken.

– Det er mange som sitter uten gruppetilhørighet og et sosialt nettverk, spesielt på grunn av koronasituasjonen nå i høst. Vi skal derfor sette opp en plattform der man kan melde seg på grupper til arrangementene, og vi ønsker å ha eventer som treffer alle, informerer styrelederen.

Sandvik forklarer videre at formålet med Aksjonsuken er å engasjere studentmassen og bidra til skolens psykososiale miljø, samtidig som man samler inn sårt tiltrengte midler til utdanningsprosjekter i Malawi. Avslutningsvis har han derfor en klar oppfordring til alle NHH-studenter:

– Selv om det er tiltak å komme seg på pc-en, så vil jeg oppfordre alle til å delta. Prøv ut et arrangement, og liker du det kan du bli med på neste også. Jeg tror definitivt alle har godt av å bli med på arrangementer og komme seg ut, og det er en viktig sosial faktor i det også.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram