Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– Arbeidsmarkedet vil hente seg inn igjen

Hvor kjapt arbeidsmarkedet vil komme tilbake til normalen er fortsatt et rådende spørsmål. Foto: Pexels
Hvor kjapt arbeidsmarkedet vil komme tilbake til normalen er fortsatt et rådende spørsmål. Foto: Pexels
16. oktober 2020
Sist oppdatert: 16. oktober 2020

Nina Riibe i Econa og Øystein Thøgersen ved NHH tror arbeidsmarkedet vil hente seg inn igjen raskt. Men frem til da vil arbeidsmarkedet for økonomer være krevende. 

Det er stor enighet om at coronakrisen vil ha langsiktige økonomiske konsekvenser, og at etterdønningene av coronakrisen vil prege oss i mange år etter pandemien. Mange økonomistudenter lurer derfor på hvilke utsikter de har for å få seg en jobb.

Tøffere arbeidsmarked

– Arbeidsmarkedet har blitt tøffere, uttaler Nina Riibe i Econa, fagorganisasjonen for økonomer med mastergrad. 

– Vi vet at mange er permitterte eller har fått utsatt jobbstart. Flere er ute av arbeid i kortere eller lengre perioder nå enn i januar. Likevel er ikke situasjonen helsvart. Vi tror mange bedrifter trykket hardt på bremsen da krisen slo inn over oss, så vi venter at flere vil komme tilbake i arbeid etter hvert.

Les også: Digitale hjemmeeksamener ved NHH denne høsten

Riibe sier Econa arbeider med å hente inn og analysere ferske tall, så hun vil derfor ikke uttale seg skråsikkert om hvordan corona-pandemien har påvirket arbeidsmarkedet for økonomer. Likevel er det tydelig at corona-krisen preger jobbsituasjonen for mange, særlig for de som akkurat har fullført studier.

– Nyutdannede økonomer bør kanskje tenke mer kreativt for å få seg jobb. 

– Vurdér offentlig sektor 

Tradisjonelt har ikke så mange økonomer gått inn i offentlig sektor, men Riibe mener flere bør vurdere hvilke muligheter stat og kommune kan gi.

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa, mener at offentlig sektor bør vurderes av flere, Foto: Econa

– En jobb i offentlig sektor kan gi deg kunnskap som kan være ettertraktet også i det private næringslivet, som for eksempel kjennskap til offentlige innkjøpsordninger og mekanismene som preger offentlig forvaltning. Lønnsmessig trenger det heller ikke å være et dårlig valg, da offentlig sektor har god startlønn.

Hvordan påvirkes lønnsnivået av covid-19?

–  Det er til dels store forskjeller mellom ulike sektorer og arbeidsgivere. Offentlig sektor rammes i mindre grad. Likevel signaliserer oppgjøret i frontfagene at det totalt sett vil bli et moderat oppgjør også der. Når det gjelder privat sektor er bildet mer sammensatt, og vil i stor grad påvirkes av bedriftens resultat. Ansatte i bedrifter som gjør det godt vil kunne få et bra lønnsoppgjør, mens de som jobber i foretak som sliter vil oppleve svakere lønnsvekst og eventuelt lønnskutt, sier Riibe.

Les også: Menn i dress og kvinner i undertall

Hun har videre tro på arbeidsmarkedet for økonomer også i årene som kommer.

– En mastergrad i økonomisk-administrative fag er veldig anvendelig. Finanskrisen og oljekrisen traff ikke så bredt i denne gruppen, fordi de fant andre bransjer. Det blir litt synsing, men basert på de foregående krisene antar vi at det er en form for normal om tre år. De er kanskje i andre jobber, men den store bølgen av ledighet tror vi at vi unngår, avslutter Riibe.

– Studentene våre vil klare seg godt

Rektor ved Norges Handelshøyskole, Øystein Thøgersen, har også tro på at den ledigheten vi opplever nå vil være kortvarig.

– Mange prognoser anslår at arbeidsmarkedet vil nærme seg normalen når dette studieåret nærmer seg slutten. Han mener derfor studentene i stor grad kan senke skuldrene.

– Erfaringen fra tidligere kriser er at økonomien og arbeidsmarkedet forholdsvis raskt henter seg inn igjen. Dette tror jeg vil skje denne gangen også, sier Thøgersen. 

Ikke for mange økonomer

Coronapandemien har gjort at debatten om behovet for flere sykepleiere har blusset opp igjen. Samtidig har flere hevdet at for mange utdanner seg til økonomer. Thøgersen mener likevel vi ikke bør sette de ulike gruppene opp mot hverandre. 

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å rangere ulike yrkesgruppers nytte, da de alle er nødvendige. Vi er alle avhengige av hverandre. Likevel har vi vel under corona-pandemien på en særlig måte fått øynene opp for hvilken viktig jobb sykepleierne gjør for samfunnet, uttaler Thøgersen.

Øystein Thøgersen er ikke bekymret for NHH-studentenes jobbmuligheter fremover, Foto: Alicja Piotrowska

Thøgersen tror likevel dyktige økonomer vil utgjøre en avgjørende del av fremtidens samfunnsvev.

– Jeg tror ikke det er for mange økonomer. Men det kommer an på hva slags økonom vi snakker om. Mange av arbeidsoppgavene som tidligere sysselsatte økonomer hadde er nå borte eller i nedgang. Hvilke oppgaver som utføres av økonomer har endret seg i stor grad. For eksempel ser vi at teknologibransjen vokser og ansetter flere av våre studenter enn de gjorde tidligere. Dessuten har for eksempel konsulentselskapene som gir jobb til mange siviløkonomer endret seg i tråd med hva markedet etterspør, sier rektoren.

Les også: Redaktøren for «Pungshot»-saken er tilbake på NHH: – Det ble mye bråk

– På NHH har vi derfor endret utdanningen i tråd med det vi ser markedet etterspør og samfunnet trenger. Vi legger vekt på at studentene skal kunne møte et arbeidsmarked som etterspør mennesker som er dyktige til å kombinere de etablerte siviløkonomfagene med teknologiforståelse, innsikt i bærekraft og sosial kompetanse. 

Thøgersen tror dette er grunnen til at så mange NHH-ere kommer i relevante stillinger rett etter studiene. 

– Bygg kompetanse! 

Hvordan kan studenter ruste seg for å få en god jobb?

– Først vil jeg understreke at jeg mener våre studenter er godt skikket til å gå inn i en rekke forskjellige stillinger etter endt studium. Gjennom økonomistudiet får man en bred kompetanse som gir mange muligheter.

– Ellers tror jeg det er viktig å holde på med noe man liker. Det er da man gjør det best og er engasjert. Det merker de som ansetter. Videre tror jeg det er viktig å ikke styre unna de mer krevende fagene. Du kan bygge viktig kompetanse ved å ta fag som krever litt ekstra. For de som må gå og vente på å begynne i jobb, vil jeg anbefale å bruke den ledige tiden til å studere mer. På NHH har vi noe som heter poststudierett, som betyr at man kan ta flere fag etter man er ferdig med graden. Det gir mulighet til både å skaffe seg mer dybde og bredde, uttaler NHH-rektoren.

Til slutt: Hva vil du si til nervøse studenter som er redd for å ikke få jobb?

– Først vil jeg gjenta at våre studenter har lett å få jobb. Dessuten tror jeg at arbeidsmarkedet vil være annerledes når vi nærmer oss sommeren 2021. Mange bedrifter vil etter hvert igjen trenge flere ansatte, og jeg tror arbeidsmarkedssituasjonen vil normaliseres, avslutter Thøgersen.

Har du lest?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram