Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Doktorgrad, noe for deg?


21. juni 2016
Sist oppdatert: 25. august 2016

– Det er en del feiloppfatninger ute og går om PhD. Noen tror at vi er nerder som sitter alene og jobber på et vanvittig snevert område uten lønn. Det er ikke sånn, forteller doktorgradstipendiat ved NHH, Andreas Olden.

Olden startet arbeidene på sin doktorgrad i fjor høst etter en endt mastergrad ved NHH. Temaet han har valgt å fordype seg i, ligger innenfor skatteøkonomi. Nærmere bestemt skal han estimere størrelsen på svart økonomi i Norge. Olden er tilknyttet Senter for skatteøkonomi og har også bånd til Choice Lab og et prosjekt om skatteetterlevelse.

– Som doktorgradsstipendiat samarbeider du tett med kolleger, så en blir på ingen måte sittende og jobbe alene. Du blir en del av et arbeidsmiljø, og mottar faktisk en lønn på 430 000 kroner mens du arbeider med doktorgraden. I hvert fall i Norge er slikt arbeid en slags hybrid mellom å fortsette studietiden og fortsette å lære, samtidig som det er lønnet jobb, utdyper Olden. 

– Flere fordeler med å velge doktorgrad

I dag tar  118 doktorgrad ved NHH. Mange av disse er utenlandske, og Olden oppfordrer derfor flere NHH-studenter til å søke om å ta PhD etter endt master. Han mener at det er flere fordeler med å gå veien om doktorgrad.

– Akademisk arbeid er normalt fleksibelt, og kan lett kombineres med familieliv. Du kan for eksempel jobbe sent på kvelden og begynne igjen senere på morgenen eller motsatt. Den klassiske grunnen til at folk velger akademia er nok særlig at de vil ha den akademiske friheten. Du blir målt på det du produserer av forskning, så du kan jobbe hvor du vil, når du vil og så og si med hva du vil, forteller Olden og utdyper:


– Som forsker konsentrerer jeg meg for eksempel om en problemstilling. Jeg er nysgjerrig på hva den har å si for samfunnet. Hva er sant/usant? Jeg begynner å gjøre research, og gransker deretter om problemstillingene er sanne. Ingen legger føringer, noe som jo er unikt, forteller han engasjert.

– Godt arbeidsmarked

Det er et god arbeidsmarked for akademikere med doktorgrad, og det er for eksempel stor etterspørsel etter forskere i store selskaper, som Telenor, konsulentselskaper og generelt i offentlig sektor, forteller Olden.

– Det er behov for tung analysekapasitet i nesten hvert eneste departement og selvsagt innenfor akademiske institusjoner som det blir flere og flere av også i Norge.

Problemstillinger og analysebehov er generelt mer komplekse i dag enn tidligere, og behovet for stor analysekapasitet øker. Denne type kapasitet utvikles bla gjennom å ta doktorgrad. Hvis du har lyst til å gjøre noe annet enn å lage kakediagrammer, så er doktorgrad veien å gå.

Olden mener også at doktorgradstudiet er fremtidsrettet. At det ikke er en kjempeetterspørsel nå, betyr ikke at det ikke vil være det i fremtiden, mener han.

–  I mange land er det tradisjon for at en stor del av studentene med toppkarakterer velger å ta en doktorgrad, og den tendensen er i ferd med å komme til Norge også. Det er ofte de dyktigeste utlendingene NHH-studentene skal konkurrere med, og da er det naturlig at vi også begynner å ta doktorgrad.

– Utdanningsnivået vil presses opp

– I land som Tyskland og USA har det blitt mer og mer vanlig at ansatte og tildels ledere i næringslivet har doktorgrad. I Norge er ikke dette like vanlig enda. Hvorfor ikke?

– En av grunnene til det er at større land har større konkurranse om toppjobbene. Vi er lille Norge som kommer litt sent etter. Situasjonen til nå har vært preget av at arbeidsmarkedet i Norge ikke har hatt særlig sterk konkurranse fra utlandet, men dette er i ferd med å endre seg. Utdanningsnivået her hjemme vil måtte presses opp. Vi ser jo allerede i dag at mange av de store selskapene i Norge har personer med doktorgrader i sentrale stillinger. Jeg tror derfor at de akademiske institusjonene fremover vil bli dyktigere på å markedsføre doktorgradsstudier.

 

Tre grunner til å velge doktorgrad

Olden vil altså på det sterkeste anbefale studenter å ta doktorgrad, og gir avslutningsvis tre gode grunner til hvorfor studenter bør vurdere å ta en doktorgrad:

1) Den akademiske friheten.
2) Veldig gode muligheter for utenlandsopphold.
3) God investering i ens humankapita.l

– Hvis du flyr med British Airways, kan du dessuten skrive “dr.” på flybilletten, legger Olden til med glimt i øyet.

 

Fakta om doktorgradsstudiet på NHH: 

NHH har 118 kandidater i PhD-programmet. Du må ha B i snitt og minst B på masteravhandlingen for være aktuell som søker. Du blir ansatt for fire år, der 25 prosent av tiden skal brukes til undervisning og andre oppgaver. Du velge mellom seks spesialiseringer: Accounting, Business and Management Science, Economics, Finance, Professional and Intercultural Communication og Strategy and Management.

 

Relaterte innlegg

Kahoot-vinneren

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram