Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Flere øltyper er dyrere i NHHS enn på Rema 1000


23. oktober 2018
Sist oppdatert: 23. oktober 2018

Høyere ølpriser skaper frustrasjon blant NHH-studenter. Målet er å stoppe underskudd i studentforeningen. 

– Jeg bruker mer penger på øl nå enn tidligere, selv om konsumet mitt er det samme, sier NHH-student Anders Wettergreen Gundersen.

Han er selv medlem i Teknisk Gruppe (TG) og aktiv i studentforeningen. Gundersen tok opp høyere ølpriser under sist foreningsmøte, generalforsamlingen i NHHS. 

Ifølge Gundersen, er det flere som har irritert seg over det økende prisnivået.

– Både i min gruppe og i andre kjellergrupper er det mange som har samme oppfatning. Høyere priser er med på å senke velferdsnivået i studentforeningen.

MISFORNØYD MED HØYERE PRISER: NHH-student og TG-medlem, Anders Wettergreen Gundersen. FOTO: Anne-Sophie Benedicte Bøgwald, Foto NHHS.

Billigere på Rema

– Det er spesielt at det er billigere på Rema, når Rema skal gå med overskudd i motsetning til KKU som skal gå i null, fortsetter Gundersen.

I 2017 skiftet NHHS drikkeleverandør fra Hansa til Ringnes.

– Jeg forstår ikke hvordan en avtale som ble hyllet så mye kan føre til sånne priser, sier Gundersen.

Han peker blant annet på Ringnes-flasken «Bjørnungen», som ikke lenger er å finne blant ølsortene i NHHS.

– På starten av Ringnes-avtalen var prisen på én «Bjørnunge» fra Ringnes 16 kroner. Etter at de byttet ut flaksetypen, har prisen steget til 22 kroner.

Flere faktorer bak prisoppgang

I NHHS er det Klubb og Kulturutvalget (KKU) som er ansvarlig for innkjøp av drikke, som distribueres videre til underutvalgenes lokaler på skolen gjennom det såkalte utrekviveringssystemet.

Leder i KKU, Jakob Braathen, forteller at det stemmer at prisene har gått opp på noen produkter.

– Det er først og fremst cider, Smirnoff og noen ølsorter som har blitt dyrere, sier Braathen.

– Dette skyldes at panten har gått opp fra 1 til 2 kroner, man har gått fra pantbare glassflasker til engangsflasker og en liten oppjustering i innkjøpsprisen fra Ringnes. Vi har derfor måttet justere våre egne priser for å ikke gå med underskudd.

Ifølge Braathen, er prisoppgangen fra Ringnes en av de mindre faktorene bak høyere alkoholpriser i NHHS.

Braathen peker på at den kjente og kjære «Bjørnungen», som har vært mye etterspurt, ikke lenger produseres av norske bryggerier. At det tilsvarende produktet koster mer skyldes blant annet en ny flasketype.

KKU bruker følgende kalkyle for å beregne hvilke priser de skal sette.

– Vi legger på 25 prosent i merverdiavgift på alkoholholdig drikke og 15 prosent på alkoholfritt, samt en sats på 10 prosent av prisen eksklusiv pant for å dekke inn deler av våre faste driftskostnader. Denne satsen ble noe høynet i fjor for å sørge for at driften er økonomisk forsvarlig, forteller Braathen.

Burde kommunisert tydeligere

I slutten av juli ble det sendt ut mail til alle underutvalgene som kjøper drikke av KKU med oppdatert prisliste over produktene.   

 – Vi burde gjort det tydeligere hvorfor prisene har gått opp da vi sendte ut mailen. Dette var før semesterstart og vi tenkte rett og slett ikke på å skrive om det. Når det er sagt, så har vi besvart alle henvendelser vi har fått i løpet av semesteret om prisøkningen, sier Braathen.

BESVART ALLE HENVENDELSER: KKU-leder Jakob Braathen. FOTO: Maurus Kienmoser, Foto NHHS.

 

Han har også registrert at prisene i NHHS har gått forbi Rema 1000 sine på noen produkter.

– Rema har sannsynligvis bedre avtaler med Ringnes enn NHHS. Det kan blant annet skyldes at Rema kjøper inn i mye større kvanta enn det vi gjør.

KKU-lederen påpeker at underutvalgene står fritt til å velge produkter fra hele sortimentet til KKU, og at ikke alle varene har gått opp i pris i løpet av sommeren.

– Tuborg-flasken er et eksempel. Den ligger på cirka 18 kroner per flaske og står for den desidert største andelen av omsetningen blant drikke som utrekviveres.

Satt opp priser for å stoppe underskudd

Markedsansvarlig Elias Nash Reksen i NHHS-styret, Kjernestyret, peker på tidligere høyt underskudd hos KKU som én årsak bak prisoppgangen.

– KKU er innstruksfestet til å gå i null, men historikken viser derimot at dette sjelden har vært tilfellet. Underskuddet har tidvis vært meget stort, noe som ikke er bærekraftig for studentforeningen vår og det var derfor på høy tid med en endring, skriver Reksen i en mail til K7 Bulletin.

– Det har nå vært en liten prisoppgang for å forsøke å sette en stopper for underskuddet, og dette er et valg resten av Kjernestyret stiller seg bak, forklarer han videre.

Ifølge Reksen, er det ikke utenkelig at man kan se et priskutt i fremtiden.

– Om KKU klarer å effektivisere sin drift er det mulig prisene kan settes ned igjen, noe jeg har god tro vil være tilfellet om ikke lenge.

Reksen poengterer i tillegg at Ringnes-avtalen er bedre enn tidligere drikkeavtaler i NHHS.

– Denne avtalen gjør det blant annet mulig å sette prisen på bestselgeren Tuborg 0,33L til ca. 18 kroner, i motsetning til eksempelvis Rema 1000 der den selges for over 27 kroner.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram