Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Fra kokk til administrerende direktør

Svein Arild Steen-Mevold, Vise President Norway
Svein Arild Steen-Mevold, Vise President Norway
13. april 2018
Sist oppdatert: 13. april 2018

I bagasjen har Svein Arild Steen-Mevold en praktisk bakgrunn fra hotellbransjen. Han mener den erfaringen er avgjørende i arbeidet som øverste sjef for Scandic Hotels Norge

Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, startet sin yrkeskarriere med fagbrev som kokk og har jobbet seg opp i systemet.  

– Min vei er preget av at jeg har gått alle trinnene og lært av prosessen, learning by doing. Hvis du ser på mine kollegaer Petter Stordalen og Olav Thon, så har vi alle en ganske lik bakgrunn, sier Steen-Mevold

Selv om han og flere andre i bransjen har gått alle gradene, utelukker han ikke muligheten for å kunne komme til toppen raskere.

– Jeg var 45 år da jeg trådte inn som administrerende direktør for et nasjonalt selskap. Om man har en MBA og går den veien, kan det være at man når toppen tidligere, legger han til.

Fra teori til praksis
Steen-Mevold har en bachelor fra Hotellhøgskolen i Stavanger. Før han begynte på utdannelsen i 1989, hadde han allerede jobbet i flere medarbeider og mellomleder-stillinger. Sammen med de praktiske erfaringene forteller han at utdannelsen har vært en brobygger.

– Det viktigste man lærer på et universitet eller høgskole er hvordan man skal knytte teori til praksis. Det er de analytiske verktøyene og det logiske rammeverket som gir en muligheten til å gå i dybden i kunnskapen, forteller Steen-Mevold.

Han legger også til at selv om det finnes mange veier til målet, kan man ikke sluntre unna.

– For å bli god i faget kan man ikke ta noen snarveier. Det viktigste man gjør, annet enn å lese pensum, er å diskutere med andre og sørge for at man har forståelsen for fagene og rammeverket rundt, sier Scandic-sjefen

Steen-Mevold forteller at man er nødt til å forstå de grunnleggende prosessene på hotellene for å kunne drive et hotell-konsern.

– Hotellbransjen er ganske spesifikk, det er mange store og små prosesser som må fungere sammen. Det kan derfor være nyttig å ha kjent disse på kroppen når man skal ta de rette avgjørelsene. Jeg har vært innom mange av disse avdelingene, og har dermed en lettere intuitiv forståelse for hvordan alt henger sammen, forteller Steen-Mevold

Viktig å være trygg i rollen
– Hva slags type leder må du være som øverste sjef?

– For å være en god leder, må man for det første være trygg i rollen. Hvis man er usikker som leder, smitter det lett over på de ansatte. For det andre må man være tydelig, man må tørre å si det man mener slik at man gjør seg forstått. For det tredje må man bygge en stor takhøyde. Hvis man ikke har det, vil folk vegre seg med å komme med informasjon som er helt avgjørende for at du skal kunne fungere som leder, sier Steen-Mevold

Steen-Mevold legger til at hans humør er noe han har mye fokus på.

– Humor og humør er også svært sentralt. Som leder har du makten til å bestemme folks hverdag. Om jeg er sur og gretten vil dette spre seg fort og folk begynner å lure på om noe er galt. Man behøver ikke være en “happy go lucky” type, men man må være forutsigbar, legger han til

Scandic Kristiansand Bystranda, FOTO: Scandic
Scandic Kristiansand Bystranda, Foto: Scandic

Liker bedre å utvikle enn å avvikle
Selv om jobben som toppleder bringer mye inspirasjon, forteller Steen-Mevold at han ofte må ta avgjørelser forbundet med å legge ned hoteller eller ta tak i utfordringene og utvikle.

– Som leder man ofte ta stilling til om man skal utvikle eller avvikle, jeg synes det er mye morsommere å utvikle. Jeg har utallige eksempler på mennesker og avdelinger som man i utgangspunktet ikke har tro på, men som har vist seg å være en enorm gevinst. Man må tørre å gå ned på individnivå, for folk er forskjellige, avslutter Scandic-sjefen

Besøker hotellene
Selv om avgjørelsene tas på hovedkontoret, mener Steen-Mevold at det er viktig å reise rundt på hotellene og konversere med de ansatte.

– Mye av min hverdag går til å reise rundt på hotellene. Det er på hotellene pengene tjenes og virkeligheten er. Hovedkontoret er en support-funksjon til hva som faktisk foregår på hotellene, sier Steen-Mevold.

Å informere og kommunisere med de ansatte er noe Steen-Mevold mener er helt avgjørende for en god drift.

– Når jeg er ute på hotellene er det to ting som er viktig. Det ene er å se nye muligheter, og det andre er å snakke med mennesker i alle de ulike avdelingene. For eksempel skal jeg neste uke ha en telefonkonferanse med alle de 84 hotellene for å snakke om videre satsing på frokost, som er en viktig del av Scandic, forteller Steen-Mevold

Stor ekspansjon
Scandic Hotels AB har i det siste året vært i enorm ekspansjon. De har bygd flere nye hoteller i Norge og ekspandert stort i Finland. Totalt har Scandic 84 hoteller i Norge i 2016 hadde en omsetning på 3.62 milliarder.

Steen-Mevold forteller til K7 Bulletin at de i 2017 hadde en omsetning på 4.8 milliarder, som betyr en økning på 32.5 prosent. Steen-Mevold, som også sitter i styret i NHO, har vært administrerende direktør siden 2011.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram