Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Går til kamp mot alderspoeng igjen

Leder i Studentpolitisk Utvalg i NHHS, Linn Antonie Solheim, skal representere NHH sin delegasjon under landsmøtet i NSO. Foto: Erik Bucher Johannessen.
Leder i Studentpolitisk Utvalg i NHHS, Linn Antonie Solheim, skal representere NHH sin delegasjon under landsmøtet i NSO. Foto: Erik Bucher Johannessen.
3. april 2019
Sist oppdatert: 3. april 2019

I fjor ble NHH-delegasjonen sitt forslag om fjerning av alderspoeng i høyere utdanning nedstemt. Nå prøver de på nytt under helgens landsmøte i NSO.

– Vi håper veldig på at resolusjonen vår blir behandlet og vedtatt. Vi tror det er større sannsynlighet for at det skjer nå i år enn i fjor, sier Linn Antonie Solheim, leder i Studentpolitisk Utvalg og i spissen for NHH sin delegasjon.

Resolusjonen skal presenteres for landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon. Til forskjell fra i fjor har årets resolusjonen også et alternativ til dagens ordning.

– Vi ønsker ønsker å gi poeng for hvert år med dokumenterbar kompetanseheving, forteller Solheim.

Dette skal være såkalt realkompetanse, som blant annet består av førstegangstjeneste, folkehøyskole og annen høyere utdanning.

Gir uheldige insentiver

Dagens system for alderspoeng gir søkeren to poeng hvert år etter fylte 20 år. Totalt kan man opparbeide seg åtte alderspoeng. Dette gir kunstig høye poenggrenser på visse studier, ifølge Solheim, som også mener det gir incentiver til å vente med å starte på høyere utdanning.

– En studieplass koster veldig mye og det er en stor samfunnsøkonomisk gevinst i at man starter studiene tidligere.

– Forskning viser at jo eldre du er, jo mindre sannsynlig er du til å fullføre utdanningen du har startet på, legger Solheim til.

Hun peker på at Norge har blant Europas eldste studenter og at dette har forverret seg den siste tiden. Halvparten av alle norske studenter er eldre enn 25 år. Solheim tror systemet med alderspoeng er en viktig del av forklaringen.

Resolusjon ikke innstilt av Sentralstyret

Delegasjonen til Universitet i Bergen ledes av Andreas Trohjell. Han kan fortelle at Sentralstyret i NSO har innstilt på å ikke behandle resolusjonen til NHH-delegasjonen.

– Landsmøtet kan likevel velge å overstyre dette i morgen hvis de ønsker det.

Trohjell er selv motstander av alderspoeng og stemte for resolusjonen som NHH fremmet i fjor. Han har ikke gjort seg opp en mening om årets resolusjon.

Ser frem til diskusjon

Nikolay Klæboe fra UiB-delegasjonen var en av dem som stemte i mot fjorårets resolusjon fra NHH.

Nikolay Klæboe er for alderspoeng. Foto: Milena Nowak.

– Alderspoeng gir muligheter til folk som ikke kom inn på drømmestudiet ved første anledning. Det stimulerer til høyere utdanning, sier Klæboe.

Han mener det heller ikke er et stort problem at noen velger å utsette studiene da dette gjelder veldig få i dag.

– Vi har en egen kvote for førstegangssøkere og alderspoeng påvirker ikke førstegangssøkerne negativt sånn sett.

– Jeg ser frem til en diskusjon rundt alderspoeng hvis landsmøtet skulle velge behandle resolusjonen til NHH, legger Klæboe til.

Valg av NSO-leder

En annen viktig del av årets landsmøte er valg av ny NSO-leder, der fem personer har meldt sitt kandidatur.

– Det er mange gode kandidater i år, men jeg er spesielt fornøyd med at det er tre kvinnelige kandidater som stiller, uttaler Solheim.

Marianne Knutsdotter Andenæs var forrige kvinnelige NSO-leder i perioden 2016-2017.

Årets kvinnelige kandidater er Maya Sol Sørgaard, Marte Øien og Susann Andora Biseth-Michelsen. Også leder i Velferdstinget Vest Truls Einar Johnsen og tidligere NHH-student Lars Føleide stiller til lederkandidaturet.

Les også:

Vil starte bygging av lekeplass på NHH

Boeing og Airbus – et duopol i overskuelig fremtid?

Bulle har test hvitvin: Vårfin på vin

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram