Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Historisk rektordebatt i aulaen


Aulaen var fullsatt da det for første gang på over 40 år ble arrangert valgdebatt på NHH.


Det er nok ikke mange som husker sist gang det var konkurranse om rektorvervet, men i år konkurrerer Frøysten Gjesdal og Victor Norman om tittelen. Ordstyrer Dag Hellesund fra UiB gratulerte derfor NHH med endelig å ha utviklet demokrati, i motsetning til Nord-Korea.

Rektorkandidatene fikk først muligheten til å presentere sine team og sitt program.

- NHH skal bli blant de beste handelshøyskolene i Europa, fremhevet Norman. Han påpekte at selv Brann kan vinne kamper når de jobber som et lag på spørsmål om dette var realistisk.

Gjesdal var noe mer moderat i sine ambisjoner men nevnte blant annet internasjonalisering og forskning som sine satsningsområder.

Fokus på internasjonalisering
Begge kandidatene har satt sterkt fokus på internasjonalisering i sine programmer, og dette ble derfor et av dagens mest omtalte emner.

- Internasjonaliseringen skal gjennomsyre alt vi gjør, sa Norman og nevnte blant annet oppretting av masterprogram for ikke-økonomer og bedre markedsføring av egne kandidater internasjonalt som tiltak han vil igangsette.

Det var tydelig at selv om begge var enige om at dette er viktig, så har de noe ulike innfallsvinkler på temaet.

- Vi vil satse på utveksling, CEMS- og dobbelgradene, samt rekruttering av internasjonale studenter til master- og doktorgradsstudiet, fortalte Sunniva Whittaker, prorektorkandidat for Gjesdal. Rektorkandidaten selv la sterk vekt på forskning, og at denne bør bli mer synlig internasjonalt.

Nevner ikke kvinner
Dagens morsomste replikk kom fra Norman på spørsmål om hvorfor den lave kvinneandelen blant professorer ikke er nevnt i programmet hans.

- Vi er for bra vær i Bergen også, sa han og fremhevet at i 2013 var arbeid med likestilling så selvsagt at det ikke burde behøves å nevnes.

Team Gjesdal hadde heller ikke nevnt dette i programmet. De forklarte at dette var noe de ville jobbe med, men at de rett og slett hadde glemt å sette det inn.

Mange spørsmål fra salen
Tilhørerne i aulaen var ivrige, og det kom så mange spørsmål fra studenter og ansatte at kandidatene ikke fikk svart alle før tiden rant ut. Blant annet lurte fagpolitisk ansvarlig i kjernestyret, Peder Engesæth, på grunnen til at Gjesdal vil ha med seg to viserektorer, mens Norman vil klare seg uten.

- Vi liker å jobbe i team, og det er nyttig å kunne få innspill fra flere personer, svarte Gjesdal og la til at viserektorene ville lette samarbeidet med administrasjonen.

Norman og hans prorektor kandidat Inger Stensaker hadde et litt annet syn på dette.

- Det er dere; dekaner, instituttledere, andre ansatte og studenter som er våre viserektorer. Vi tror at et stort rektorat vil føre til mye interne møter, og at en mindre ledelse kan samarbeide bedre med resten av skolen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram