Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Jentene takket nei og møtte ikke opp

Immatrikulering bachelor. Foto: Jennifer Maria Forfang, Foto NHHS
Immatrikulering bachelor. Foto: Jennifer Maria Forfang, Foto NHHS
17. september 2018
Sist oppdatert: 6. oktober 2018

NHH tilbød 40 prosent av studieplassene på bachelorprogrammet til kvinner. Nå viser det seg at andelen som møtte til studiestart bare var 34 prosent.

19. juli kom tallene fra Samordna Opptak som viste at NHH kunne klappe seg på skulderen for å ha tilfredsstilt kravet om en kvinneandel på minst 40 prosent, med 40,4 prosent kvinner tilbudt plass på bachelornivå. Rektoratet var fornøyd med andelen, og den gledelige nyheten skapte overskrifter i flere aviser i sommer, blant annet i Dagens Næringsliv.

Nå viser det seg derimot at andelen kvinner som faktisk møtte opp til skolestart var betydelig lavere: bare 34,2 prosent møtte. Av dem som takket ja var bare 36,4 prosent jenter.

– Kvinneandelen blant BØA-studentene som møtte til studiestart i høst er for lav, og vi vil jobbe hardt for å snu dette, skriver prorektor for utdanning Linda Nøstbakken i en mail til K7 Bulletin.

– NHH sitt mål er å ha en kjønnsfordeling på minst 40/60, men ideelt sett bør vi ligge på 50/50, forteller Nøstbakken.

Prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken. Foto: Eivind Senneset, NHH

Tallene for antall oppmøtte ble lagt frem for NHH-styret torsdag, og styret har enda ikke rukket å analysere hva som er årsaken til at kvinneandelen som møter til studiestart synker dramatisk, forteller Nøstbakken. Tallet på 34,2 prosent oppmøtte er heller ikke endelig før utgangen av måneden.

Nøstbakken ønsker ikke å spekulere i hva som kan være årsaken til fenomenet, og har ikke kommet tilbake til K7 Bulletin på spørsmål om hvorfor dette har skjedd tidligere år også.

– Kan ikke oppnås av seg selv

Studentrepresentant Frid Helén Hop i NHH-styret forteller at man ikke vet hvorfor jenteandelen som møter opp er under målet:

– Hadde det vært et entydig svar på det, ville det vært enkelt å finne en løsning, men dette kan være sammensatt. Det må derfor brukes ressurser på å undersøke hva som kan være de bakenforliggende årsakene, skriver Hop til K7 Bulletin.

– Hva kan man gjøre for at flere kvinner møter opp?

– Det er tydelig at ønsket kvinneandel ikke oppnås av seg selv. Dette må derfor jobbes med kontinuerlig. Rektoratet har signalisert tydelig til styret at de tar dette på alvor, og det blir sett på ytterligere tiltak for å snu dette til neste år – blant annet gjennom å rekruttere målrettet fra hele landet.

Hop forteller at det ikke er nok å kun være synlige for elevene i videregående skole våren før man skal begynne på høyere utdanning, men gjennom hele skoletiden.

– I tillegg tror jeg det kunne vært en god idé å øke satsingen på åpen dag, slik at flere jenter får muligheten til å se hvordan vi faktisk har det her på NHH med egne øyne. Dette var nok den store fordelen med Jentedagen i sin tid, forteller hun.

– Mange har nok ikke god nok innsikt i hvilke muligheter man har her, og hvilken bredde vi tilbyr, spesielt på master.

– Kan man si seg fornøyd med å nå opptaksmålet på 40 prosent, når det kun er ned mot 34 prosent som møter opp?

– Vi er langt fra fornøyde med dette, og styret er helt klare på at dette må jobbes målrettet med, slik at vi kommer oss opp dit vi ønsker. Det å nå en jenteandel på minst 40 prosent er viktig for et mangfoldig, godt og sterkt læringsmiljø, sier Hop.

– Sentralt for et godt læringsmiljø

Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret ved NHHS og leder av Studentutvalget ved NHH, Ingelin Uthaug, mener som Hop at dersom man hadde visst årsaken til den lave kvinneandelen, så ville ikke saken vært noe problem i det hele tatt.

På spørsmål om hvordan man kan heve kvinneandelen, svarer Uthaug at det kreves systematisk og målrettet jobbing:

Ingelin Uthaug, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret i NHHS. Foto: Benedetta Belloti, Foto NHHS.

– Med en kvinneandel på 34,2 prosent er det etter Studentutvalgets mening ikke lenger et spørsmål om man må øke ressursbruken eller ikke. Her må det jobbes systematisk og målrettet, da en jevn kjønnsfordeling er sentralt for å skape et godt læringsmiljø, skriver hun til K7 Bulletin.

Jentedag et alternativ

Et av de mest spissede prosjektene NHH har iverksatt for å heve kvinneandelen har vært Jentedagen. Prosjektet varte fra 2007 til 2015, der jenter ble fløyet inn fra hele landet for å få et nærmere bilde av studiehverdagen i Bergen. I 2013 brukte NHH om lag 300.000 kroner på Jentedagen.

– Da kandidatene vi utdanner her ved NHH ofte er de som vil fylle viktige lederstillinger i norsk næringsliv, vil kvinneandelen hos oss også være med på å forme kjønnsfordelingen i viktige stillinger og verv i fremtiden. Dette er et ansvar vi må ta på alvor, mener Uthaug.

Uthaug forteller at et aspekt som en jentedag hadde, som ikke dagens skoleturneer kan dekke på samme måte, er innblikket man får av å besøke NHH:

– Det gir en trygghet å ha vært på campus tidligere, møte likesinnede som vurderer å ta samme valg som deg og ikke minst få se hvor aktiv og fylt med muligheter studentforeningen er. Det er særs viktig å ikke undervurdere effekten av dette. Det arrangeres Åpen dag ved NHH for videregåendeelever, men det er etter vår mening nødvendig med reisestipend for å kunne tiltrekke seg studenter fra hele landet. Dette er viktig for å oppnå mangfold i studentmassen, som er ett av målene i NHHs nye strategi, argumenterer Uthaug.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram