Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kjernestyret inviterer Ola Borten Moe på pils i Kjelleren

Samtidig er han erklært uønsket på universitetsområdene av studentparlamentene ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitet i Bergen (UiB).

Får denne gjengen de det som de vil, blir det pils og politikk i kjelleren med landets mektigste politiker for forskning og utdanning. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)
9. desember 2022
Sist oppdatert: 19. desember 2022

– Dialog er veien å gå, sier Stijn van Oorschot, leder av avtroppende kjernestyre, til K7 Bulletin.

Han referer til oppstyret da høyere utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe ble erklært uønsket ved UiO og UiB. Oorschot forteller at det er mye han og resten av KS er uenige med Moe om. Skolepenger for studenter som kommer utenfra Europa er én av sakene.

– Innføringen av skolepenger for internasjonale studenter vil ramme NHH. Vi vil også gjerne diskutere regjeringens manglende satsing på høyere utdanning, sier han.

Oorschot mener det kan være uheldig å rokke ved NHHs tilgjengelighet for internasjonale studenter:

– Spesielt hvis regjeringen på sikt vil gjøre utveksling dyrere.

Påtroppende kjernestyre, Dynamo, er kjent med Oorschots uttalelser som er gjort på vegne av sitt kjernestyre. De stiller seg bak uttalelsene.

Fikk støtte for å kalle studentene pubertale

Det var 25. november at Universitas kunne melde at Studentparlamentet ved UiO hadde erklært Moe «persona non grata». I en e-post til studentavisen inviterte Moe seg selv til studentparlamentet østpå, og han hadde følgende å si om erklæringen:

– Dette synes jeg er en litt pubertal uttrykksform.

Tre dager senere kunne Studvest melde at det samme hadde skjedd i Studentparlamentet (Sp) ved UiB.

– Nå har studentene våre talt. Vi kan simpelthen ikke ha en minister som kaller oss «pubertale» når vi tar opp saklig kritikk, sa Aksel Haukom, leder av Sp ved UiB i en pressemelding 28. november.

Dagen etterpå rykket BT ut på lederplass og støttet forsknings- og høyere utdanningsministeren.

– Ola Borten Moe har rett. Å erklære ham uønsket ved UiB er pubertalt, skrev avisen.

På dagen én uke etter å ha vært med på å erklære Moe uønsket på UiBs område, opplyste Haukom at han trakk seg fra vervet som leder av studentparlamentet. Han hadde takket ja til ny jobb som kommunikasjonsmedarbeider i stortingsgruppen til Arbeiderpartiet (Ap). Han blir sittende i vervet frem til januar, ifølge Studvest.

Mens Moe bannlyses fra UiO og UiB, er han velkommen på NHH, skal en tro Stijn van Oorschot og resten av kjernestyret. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)

Blir nok ikke «persona non grata» på NHH

Foreløpig har det ikke kommet noe forslag om å utestenge Moe hverken fra NHH, NHHS eller Kjelleren, forteller Oorschot:

– Vi inviterer gjerne Moe til en pils i Kjelleren.

Dersom man derimot skulle forsøkt å utestenge Moe, så ville en naturlig vei vært å gå gjennom Studenpolitisk utvalg (SPU) eller Studentutvalget ved NHH (SUN), sier Oorschot.

– De hadde fremmet en resolusjon til KS, og så hadde vi behandlet det. Å kalle inn til ekstraordinært foreningsmøte for å utestenge Moe ville vært unødvendig, sier han, og utdyper:

– SUN skal være studentenes stemme og SPU skal representere studentforeningens politiske meninger.

Interesse og respekt

Oorschot sier at KS mener måten Moe omtaler studenter på vitner om lite interesse og respekt for dem han er minister for – studentene. Han reagerer også på hvordan forskere og sektoren generelt omtales.

– Man kan få inntrykk av at han har fått denne posten for å kutte i sektoren. Vi hadde håpet på mer forståelse fra ham for studentenes problemstillinger, utdyper den avtroppende KS-lederen.

Andre studentledere har rettet lignende kritikk mot Moe. Oline Sæther, leder av Studentparlamentet ved UiO, sa til Dagbladet at ordbruken er nedlatende og beskriver bakgrunnen for kritikken.

– Det underminerer den vanskelige situasjonen studentene står i, sa hun til avisen.

Til dette svarte Moe at han er klar over at dyrtiden slår ekstra hardt ut på blant annet studenter.

– Jeg anerkjenner dette og er godt kjent med utfordringene. Vi prøver å tilpasse dette blant annet ved å justere stipend og lån til seinere på året så prisveksten fanges opp, sa han til Dagbladet.

Oppdatering 18. desember klokken 23.08: Journalisten som har skrevet denne artikkelen er ansatt som tilkallingsvikar i Bergens Tidende (BT).

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram