Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kursansvarlig Leif Hem svarer på kommentar-glipp

Leif Egil Hem har vært i hardt vær denne uken. Bilde: NHH
Leif Egil Hem har vært i hardt vær denne uken. Bilde: NHH
12. desember 2019
Sist oppdatert: 12. desember 2019

Kursansvarlig i faget Markedsføring (SOL2) ved NHH, Leif Egil Hem, er i hardt vær under den pågående skandalen der interne sensorkommentarer på eksamensbesvarelser i faget ble lekket til studenter.

Idag valgte Leif Hem å ombestemme seg og ikke stille opp på telefonintervju med oss som avtalt.

Nå forklarer han seg i en e-post til K7Bulletin.

Les saken der skandalen først ble omtalt:

Etter at saken også kjent som SOL2-gate – ble publisert på K7 Bulletins nettside i går, har skandalen blitt omtalt av mediehus over hele landet, inkludert Dagens Næringsliv, E24, Bergens Tidende og Aftenposten.

– Hva synes du om kommentarene som nå har kommet frem i dagslyset?

– Som det ble sagt i går – helt tydelig – så er kommentarene uakseptable. Det er ikke slik sensorer skal kommentere deler og avsnitt i studentbesvarelser. Disse skal være faglig fundert, ikke subjektive, ladete beskrivelser. Derfor var det viktig for instituttet å gi en uforbeholden unnskyldning til studentene. Kommentarene var skrevet for eget bruk under gjennomgang av besvarelsene og feilaktig gjort tilgjengelig i Wiseflow en kort periode. Dette ble korrigert, sier han.

– Selv om instituttet ikke har opplevd dette tidligere, ønsker vi nå å se på rutinene for avtaler med eksterne sensorer, for å sikre at dette ikke skjer i fremtiden, skriver Hem, som også ble poengtert i gårsdagens uttalelse fra instituttlederen, Elaine Pettersen.

– Studentene ved NHH er respektert.

– Tror du studentene føler seg respektert etter å ha sett disse kommentarene fra sensor?

– Studentene ved NHH er respektert av både ledelse og fagstab. La det ikke være noen tvil om det, skriver Hem.

– Kan studentene ha tiltro til at vurderingene har blitt gjort på en ordentlig måte?

Ja, studentene kan ha tillit til vurderingssystemet, svarer han.

Ekstern sensor skal fungere som en kvalitetssikring

– Så hvordan fastsettes karakterene?

– Sensuren ved NHH fordeles på én eller flere sensurkommisjoner alt avhengig av antall oppmeldte kandidater til det aktuelle kurset. I forbindelse med sensur skiller vi normalt mellom to kategorier av sensorer; intern og ekstern sensor. Den interne sensoren vurderer samtlige besvarelser som er fordelt på den aktuelle kommisjonen, mens den eksterne sensoren skal vurdere minst 25 % av de innleverte besvarelsene. Ekstern sensor benyttes som et ledd i kvalitetssikringen av sensuren, sier han.

«Intern Sensor 1» har vurdert alle besvarelser

– Så det er altså en ekstern sensor som har fungert som en «intern sensor» og betegnes med «Intern sensor 1»? Virker ikke dette litt mistenkelig?

– I denne saken har instituttet gjort nytte av en innleid ressurs som har vurdert samtlige besvarelser fordelt på den aktuelle kommisjonen. I «systemsammenheng» har den eksternt innleide sensoren altså utøvd rollen som «intern sensor» – den som har vurdert samtlige besvarelser tildelt den aktuelle kommisjonen.

Kommisjonene hadde ulikt antall besvarelser til sensur. «Intern» sensor leser alle besvarelsene. Samlet sett skal «Ekstern sensor» lese minst 25 % av samtlige besvarelser.

Det var fire «interne» sensorer og systemet benevner dem som intern sensor 1, 2, 3 og 4.

Ønsker ikke å kommentere antall egne sensurer

– Hvor mange besvarelser vurderte du?

Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Har du fått beskjeder fra NHHs ledelse om hvordan du skal forholde deg til saken?

– Nei.

«Intern sensor 1» er «svært lei seg»

– Kommentarene er skrevet som at de var ment som humor for en annen å lese. Hva tenker du om det?

– Dette var aldri ment som humor og sensoren er svært lei seg for det som har skjedd.

– Hvilke konsekvenser får dette for sensoren?

– Vi vil gå gjennom rutinene og det er naturlig at den aktuelle sensoren tar del i denne gjennomgangen, avslutter han.

Ingen konklusjon om hvorvidt noen besvarelser vil bli revurdert

Hem har imidlertid ikke besvart K7 Bulletins spørsmål om hvorvidt eksamensbesvarelsene vurdert av «Intern sensor 1» vil bli revurdert.

 

 

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram