Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Lacrosse tidlig ute - nå kan det få konsekvenser

NHHI Lacrosse
NHHI Lacrosse
23. august 2018
Sist oppdatert: 26. august 2018

At NHHI Lacrosse er tidlig ute har vært favoritt-vits blant jodels anonyme skribenter. Nå kan det imidlertid få konsekvenser for idrettslaget.

Rekrutteringsuken er godt i gang på NHH og det byr også på opptak til ulike interess- og idrettsgrupper. I vår kom det også et nytt reglement for hvordan idrettslagene skal holde sine opptak. De nye reglene sier blant annet at det skal være objektive kriterier og at man ikke kan nyte alkohol under opptak.

Lacrosse har i dag sitt opptak, én dag før Kjernstyret (KS) har tillatt at opptakene kan starte. Idrettslaget skal først avholde et sportslig opptak i Lehmkuhlhallen, før de skal til Jacob Aall.

Dette har KS også opplyst til idrettslaget, uten at de har endret sin dato.

– Lacrosse har ikke endret sitt opptakstidspunkt, skriver informasjonsansvarlig i KS, Anders Dovran, i en e-post til K7 Bulletin.

Kommunikasjonen mellom KS og Lacrosse beskriver Dovran som rotete og han skriver også at gruppen kan få en disiplinærsak i henhold til disiplinærprogrammet til NHHS.

Kaptein for Lacrosse, Simon Togba, skriver i en epost til Bulle at de var tidlig ute med å avklare opptakstidspunktet og at sén beskjed er grunnen til at de ikke har endret datoen.

– Vi meldte inn dato til PU da de ba om å få dette 14. mai og deretter bestilte vi alt rundt vårt opptak før vi ble oppmerksom på restriksjoner rundt tidspunkt for å avholde opptak. Vi prøvde å endre på dette, men dette lot seg ikke gjøre da vi ble oppmerksom på begrensingene alt for sent, skriver han.

– Dette er kjedelig og synd, men dette er noe vi tar med KS, fortsetter han.

Opptak på Jacob Aall uten alkohol

I henhold til NHHIs nye opptaksreglement skal ingen av de som vurderer kandidater nyte alkohol. Kandidatene kan følgelig drikke om de vil det.

– Hvor sportslig det er, kan imidlertid diskuteres, sier Dovran i en telefon med Bulle.

Etter å kaste ball i Lehmkuhlhallen skal opptaket videre til baren Jacob Aall.

– Vi følger alle reglement. Vi har opptak både i Lehmkuhl-hallen og på Jacob Aall. Dette for å avdekke hvordan lacrosseferdighetene og -potensiale er. Hvorfor vi har deler av opptaket på Jacob Aall er for å skape en hyggelig atmosfære og at vi skal kunne få mer tid med hver enkelt søker for å avdekke deres motivasjon og interesse for sporten, skriver Togba til Bulle.

– Så lenge lagene forholder seg til disse retningslinjene vil det ikke være i strid med vårt reglement, konstaterer Dovran.

– Utfordrende å forholde seg til Lacrosse

– Kommunikasjonen kunne nok på mange måter vært bedre, skriver Dovran.

– Det har vært utfordrende å forholde seg til Lacrosse som følge av at lederen, som skulle ha vært vår kontaktperson i Lacrosse, ikke har svart på henvendelser fra Kjernestyret eller Profileringsutvalget, fortsetter han.

Togba mener også at kommunikasjonen har vært dårlig og at dette er grunnen til problematikken.

– Dårlig kommunikasjon har vært roten til hele denne saken. Hadde kommunikasjonen vært klar, tydeligere og tidligere, ville vi holdt opptak på fredag og denne saken ville aldri ha oppstått, skriver Togba.

Dovran skriver også at enkeltmedlemmer har kontaktet KS istedenfor lederen, og at dette har ført til rot.

– Istedenfor har enkeltmedlemmer i Lacrosse tatt kontakt, men da de ikke har hatt tilgang på informasjonen lederen har fått tilsendt har det blitt en del uklarheter, rot og uenighet.

 

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram