Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Hvor er ledelsen ved Norges fremste lederutdanning?

Foto: NHH og privat
Foto: NHH og privat
25. mars 2020
Sist oppdatert: 26. mars 2020

Vi står i en enestående situasjon. Som NHH-studenter, som nordmenn, som verdensborgere. Innen vår levetid, og innen levetiden til de fleste av våre foreldre, har det ikke skjedd noe som har gitt så stor inngripen i vår hverdag som covid-19-pandemien. Det gjør situasjonen unikt krevende og usikker. Og i usikre stunder trenger vi trygghet og noe å holde fast ved.

For oss studenter er mye av usikkerheten knyttet nettopp til studiene våre. Vi er også bekymret for om vi selv, eller kanskje spesielt foreldre og besteforeldrene, blir syke. Vi er bekymret for hva som skjer med deltidsjobben. De som er på siste semesteret er engstelige for et arbeidsmarked som stopper opp med dem stående utenfor. Men før den tid må vi gjennom studiene. 

Vi er usikre på hva som skjer med undervisningen. Vi er usikre på hva som skjer med eksamen, både utforming og vurdering. Vi er usikre på masteroppgavene våre, om hva som skjer når dører lukkes og intervjuer avlyses.

I motsetning til bekymringene for foreldre og besteforeldre, er det noe som kan lette på trykket ved bekymringene for studiene. Nemlig at skolen kommuniserer med oss. At vi opplever at bekymringene og usikkerheten vår blir hørt og tatt på alvor. At det er noen som jobber med løsninger, og forteller oss om hva som skjer. En kort mail fra rektor som sier «vi vet det er tøft, men vi jobber med saken».

Les også: Stortinget med ny krisepakke – permitterte studenter inkludert

Rektor har imidlertid ikke sendt en slik omtanke. Det virker som om skolens kommunikasjonsstrategi hovedsakelig er basert på å be oss følge med på skolens nettside, noe vi ble oppfordret til i en annonsering den 11. mars. Opp med hånden alle som er jevnlig inne på nhh.no. 

Dette er imidlertid en enestående situasjon og da er det kanskje ikke for mye å be om at vi studenter besøker en nettside i ny og ne. Så trykk deg inn på nhh.no. Trykk på «informasjon for studenter». Toppsaken? Opptak 2020. Det er naturlig at våre fremtidige medstudenter er usikre og trenger informasjon, og da bør de informeres.

Samtidig er det forskjell mellom å informere og å kommunisere. For hva kommuniserer det at informasjon om årets opptak kommer over informasjon om undervisning og eksamen? Hva kommuniserer det at all informasjon kommer via upersonlige mail fra NHH Announcements og via NHHs nettside?

Kommunikasjon er ledelse. Kommunikasjon handler ikke bare om å informere, men om å skape forståelse, engasjement og trygghet. Audun Farbrot (fagsjef for forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania) har skrevet at ledere som overlater kommunikasjon til kommunikasjonsrådgivere abdiserer fra ledelse.

Noen ledere har forstått hvor viktig kommunikasjon er i disse dager. Etter at regjeringen innførte inngripende tiltak for å takle covid-19-spredningen har det vært nærmest daglige pressekonferanser. Varianter av «vi jobber med saken» som svar på spørsmål fra pressen er ikke uvanlig. Det er ikke så farlig. Det viktige er at regjeringsmedlemmer bruker tid på å være synlige. På å si nettopp «vi jobber med saken». Vi skal få dette til. Mer informasjon kommer. De skaper en følelse av at noen tar ansvar. Det gir trygghet. Selv om det meste fremdeles er usikkert, blir det lettere å takle den usikkerheten.

Også ledere ved enkelte utdanningsinstitusjoner ser verdien av ledelse gjennom kommunikasjon. Dekan ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo sendte personlig mail til studentene tilknyttet fakultetet. I mailen beskrev han den nåværende situasjonen, uttrykte forståelse for hvor vanskelig situasjonen var og takknemlighet for tålmodighet og dugnadsånd. At fakultetsledelsen jobber med løsninger og at mer informasjon kommer. 

I ekstraordinære situasjoner er det viktig at ledelsen er på banen. Noen steder er dette standarden. Rektor ved University of St Andrews sender personlig underskrevet mail til alle studentene hver gang det skjer noe alvorlig ved utdanningsinstitusjonen. Selv undertegnede, som var student der for over fem år siden, har fått mail om hvordan de jobber hardt for å løse utfordringen og uttrykker omsorg og forståelse. Vi er i den absurde situasjonen hvor undertegnede har fått forsikring fra sitt tidligere studiested om at de jobber med og vil gi informasjon om graduation, men ikke aner om ledelsen på NHH jobber med en løsning på undertegnedes faktiske graduation!

Les også: Leserinnlegg: Karakterskalaen på eksamener er ikke endelig avgjort!

Det kan godt være at ledelsen på NHH jobber like hardt og målrettet som ledelsen ved Det medisinske fakultet i Oslo eller på St Andrews. Vi håper og tror at ledelsen gjør en ekstraordinær innsats for vår skyld. Men vis det!

Slik situasjonen er nå trekker mange studenter til Jodel i søk etter forståelse for sin frustrasjon, men også informasjon. Kanskje det er noen med en skjermdump fra en mailutveksling. Noen som har hørt noe. I mangel på jevnlige oppdateringer fra ledelsen er det dette studenter sulteforet på kommunikasjon tyr til. Det er lett å forstå hvorfor.

Ledelsen kan gjøre mer for å dempe studentenes bekymringer. Den 24. mars ble det klart at regjeringens tiltak forlenges til over påske. Forutseende ledere ville hatt en mail klar med denne informasjonen, som kunne sendes ut umiddelbart etter regjeringens kunngjøring. Istedenfor fikk vi mail først dagen etter. 

Eksempelet over viser hvordan informasjonen kommer sakte. Et større problem er når informasjonen ikke kommer i det hele tatt. Det er under en måned til eksamensstart, og fremdeles er en rekke spørsmål uavklart. Kanskje enda verre: Vi som studenter vet ikke hva som gjøres for å avklare spørsmålene. 

Ryktet går om at det ble holdt et møte denne uken for å diskutere utfordringene ved avvikling og vurdering av eksamen. Hvorfor er dette et rykte? Hvorfor kan ikke ledelsen skrive en fellesmail til studentene om at «slik jobber vi med å få eksamen på plass. Takk for tålmodigheten. Mer informasjon kommer.»?

Et annet eksempel på manglende kommunikasjon: Fristen for masteroppgaven er utsatt. Informasjonen kom først som mail fra WISEflow om endring av deltakerperiode, og ble så gjentatt av eksamenskontoret. Siden har vi ikke hørt noe. Ingenting om hensyn i vurderingen. Ingenting om ytterligere utsettelse av særskilte grunner – enkelte sitter kanskje med masteroppgaver som er praktisk umulig å fullføre gitt dagens situasjon og må starte nærmest fra null igjen. 

Ansatte vi har snakket med har fortalt at situasjonen skal tas hensyn til i vurdering av masteroppgavene. Noen av bekymringene til masterstudentene kunne med andre ord vært lettet på om ledelsen fortalte om beslutningene de allerede har tatt!

Men hvorfor er alt dette så viktig?

For det første handler det om rettferdighet. Vi skal ikke vite mer basert på hvem vi kjenner. Alle studenter på skolen bør ha tilgang til den samme informasjonen, gjennom kanaler de er kjent med, og oppleve at ledelsen har forståelse for og jobber med utfordringene covid-19-pandemien skaper. 

Det andre er at hvordan ledelsen kommuniserer har konsekvenser for hvordan vi takler krisen. Konsekvensene av kriser blir mer alvorlig og langvarig om toppledelsens kommunikasjon tas lett på. 

Gjennom sin kommunikasjon skal ledelsen skape forståelse for nødvendigheten av beslutningene som fattes. Dette er spesielt viktig når beslutningene innebærer inngripende tiltak.

Ledelsen bør også være synlig og skape engasjement og tillit gjennom sine handlinger. For å sette det på spissen er vi langt mer villig til å stå på barrikaden om rektor står der med oss. Men hvem kjemper med en leder som er usynlig?

Ledelsen må også tilpasse budskapet til de menneskelige behovene til de som berøres. Nettopp derfor er det ikke godt nok med forsinkede mail og en oppdatering her og der på nettsiden. Vi må oppleve å bli sett. Vi må oppleve at våre bekymringer blir tatt på alvor. Det handler ikke om informasjon. Det handler om å få høre at «vi forstår, vi jobber med det». Det handler om en synlig ledelse. Det handler om å gi oss innsyn i prosessen slik at vi slipper usikkerhet nå.

Det handler enkelt og greit om ledelse.

Vi liker å tenke at Norges Handelshøyskole har Norges fremste lederutdanning. Da skulle det bare mangle at rektoratet drev med ledelse.

 

Vil du skrive leserinnlegg? Send mail til red@k7bulletin.no 

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram