Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Karakterskalaen på eksamener er ikke endelig avgjort!

FOTO: NHH og Kristian Sweeney, Foto NHHS
FOTO: NHH og Kristian Sweeney, Foto NHHS
14. mars 2020
Sist oppdatert: 14. mars 2020

Det er stort engasjement blant studentene rundt vurderingsform på eksamen i dette spesielle og utfordrende semesteret. Og det er veldig forståelig, dårlige løsninger nå vil forfølge oss gjennom resten av livet. Vi kan enten bli stående igjen med et resultat som ikke er representativt for faktisk kunnskap eller bli tvunget til å konte - noe som vil påvirke videre utdanningsløp og eksamener. Ingen av delene er heldig, og det er derfor viktig at vi sammen finner en god løsning.

Jeg har hatt løpende dialog med Linda Nøstbakken siden jeg tiltrådte som fagpolitisk ansvarlig i januar, og spesielt ekstra mye de siste ukene for å sikre god tilrettelegging i en tid hvor skolen er stengt for første gang siden 1940-tallet. Etter flere henvendelser fra studenter rundt karakterskalaen på eksamener, slo jeg på tråden til Nøstbakken for å se om vi kunne finne en løsning som er rettferdig for alle.

I samtalen min med Nøstbakken var hun tydelig på at karakterskalaen ikke er endelig avgjort.  Hun understreket at man ikke skal ta en copy-paste av karakterskalaen på skoleeksamener og overføre det til hjemmeeksamen, men at hun og programlederne ser at det er mer naturlig å bruke bestått/ikke-bestått i enkelte kurs.

Vi ble derfor enige om at Studentutvalget skal gjennomføre en undersøkelse i samarbeid med NHH for å få samlet inn hva studentene mener. Dette vil innebære å kartlegge hvilke fag som egner seg best med A-F og hvilke som bør ha bestått/ikke-bestått.

Det er viktig at vi står sammen i denne utfordrende tiden. Både vi studenter, Studentutvalget og NHH har det samme målet - nemlig å få til en best mulig tilrettelegging i en såpass ekstraordinær situasjon vi har havnet i. Det er derfor viktig at alle tar seg tid til å komme med tilbakemeldinger, slik at vi kan finne en rettferdig løsning.

Og ja, NHH lytter til oss! Studentenes engasjement rundt kursgodkjennelser som plutselig ikke lenger var gyldige, ble gjort om etter vi studenter mobiliserte og gikk i dialog med NHH. Jeg er derfor også ganske sikker på at vi sammen får til en god løsning her!

Om dere opplever noe som urettferdig eller feil, ikke nøl med å ta kontakt med meg på fagpolitisk@nhhs.no eller Studentutvalget ved NHH. Vi er her for dere!

Vil du skrive leserinnlegg? Send mail til red@k7bulletin.no.

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram