Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Velkommen tilbake til en levende campus

Nytt semester – nye muligheter.

Prorektor Stig Tenold og rektor Øysten Thøgersen mener at summingen de nå hører på skolen er en viktig del av NHHs læringsmiljø. Foto: Einar Mar Malmquist (Foto NHHS) / NHH
26. august 2022
Sist oppdatert: 26. august 2022

Hjertelig velkommen til nye studenter, og hjertelig velkommen tilbake til gamle travere. Dessuten, tusen takk til Kjernestyret, faddere og andre som har vært med på å ta imot de nye NHH-erne, og gi dem en introduksjon til både faglige og utenomfaglige aktiviteter.

Det føles utrolig godt å starte det første pandemifrie semesteret på mer enn to år. Å gå i gangene og høre summingen i og utenfor auditoriene, er fantastisk. Den summingen er en viktig del av læringsmiljøet på NHH. Den indikerer vennskap, samarbeid, meningsutveksling og «nettverksbygging» – viktige byggesteiner for ethvert studieløp. Dette er byggesteiner som har vært med på å gi NHH-kandidatene det gode ryktet de har i samfunns- og næringslivet. Men det er også byggesteiner som det har vært vanskelig å opprettholde gjennom to år med pandemi og nedstengning.  

Dette semesteret har vi planlagt å ta med oss lærdommene fra pandemien, samtidig som vi vil gjenreise og gjenskape lærings- og studiemiljøet fra før pandemien. Som vi indikerte i et brev før påske, betyr dette at vi vil ha studentene tilbake på campus. Det betyr også at det digitale innholdet er blitt redusert, i forhold til det vi hadde da pandemien begrenset den fysiske kontakten. Men vi har fortsatt en betydelig mengde digitale ressurser.

I kommentar/leserbrev i Bulle har Serenne Vikebø (10. april) og Silje Myren Johansen (25. august) tatt til orde for at vi bør ha et digitalt tilbud som inkluderer streaming og/eller filming av alle forelesninger. Vi er enige i at det er mange gode grunner til å opprettholde et digitalt tilbud – men vi mener også det er gode grunner til at ikke alt materiale er tilgjengelig digitalt. Vårt utgangspunkt er at det skal være en «merverdi» ved å delta i forelesninger og gruppeaktiviteter. Da er det – per definisjon – ikke mulig å gi et like godt tilbud til de som ikke deltar fysisk.

Vi har bedt underviserne om å utvikle tilbudet sitt i studentaktiv retning. De er blitt oppfordret til å lage instruksjonsvideoer til vanskelige teoretiske emner – slik at studentene kan tilegne seg den kunnskapen i sitt eget tempo. Samtidig har vi oppfordret dem til å øke andelen studentsentrerte aktiviteter – diskusjoner, gruppeoppgaver, gjesteforelesninger, case-løsning og andre ting som ikke egner seg for opptak og «konsum» i ettertid. Vikebø har mange gode betraktninger om læring. Hun skriver blant annet at «Lærerne må involvere studentene, ikke ha timelange forelesninger studentene vil spole fort gjennom hjemme.» Det er vi helt enig i – og det er nettopp i den retningen vi ønsker å utvikle undervisningen.  

Hva er grunnen til at vi ikke streamer og filmer alt? Det er ikke «lavt oppmøte» eller det at foreleserne skal ha noe(n) å se på i auditoriet. Om det var antall fulle stoler i auditoriene som skulle maksimeres, kunne vi gjort det obligatorisk å delta på forelesning og gruppeaktiviteter. Vårt hensyn er læringsmiljøet og kvaliteten på læringen.

Johansen skriver at «Ledelsen på NHH må i alle fall innse at de digitale alternativene gjorde det lettere for mange av oss å få arbeidserfaring ved siden av studiet.» Det skjønner vi selvfølgelig, og det er heller ikke slik at alle de digitale tilbudene er fjernet.  Samtidig er vi ikke i tvil om at ukritisk bruk av streaming og filming vil skade læringsmiljøet – på tross av at det kan gjøre det mulig for enkelte å få nyttig arbeidserfaring. Vi kan gjerne bli beskyldt for å være paternalistiske, men vi forventer at fulltidsstudenter prioriterer det som skjer på NHH høyt, at de tilbringer tid på campus og at de bidrar til å skape et godt lærings- og studentmiljø på høyskolen. Aktiv deltakelse er avgjørende for kvaliteten på læringen. Et studieløp som utelukkende er basert på monologer fra lærer til student, gir ikke nødvendigvis NHH-kandidatene de egenskaper vi vil de skal ha. Det å være student handler ikke bare om å tilegne seg teoretisk kunnskap – det handler også om å lære samarbeid, kommunikasjon, prioritering og kritisk sans.     

Under pandemien var det tidvis ingen begrensninger på hva som ble gjort tilgjengelig digitalt. I mange emner kunne du like gjerne være i Oslo som i Bergen, like gjerne «konsumere lærdom» om natten som om dagen. Slik er det ikke lenger, og slik skal det heller ikke være. Vi forventer at studentene skal prioritere studiene høyt og bidra aktivt til læringsmiljøet på NHH. Men vi forventer også at underviserne skal gi studentene et tilbud som har en merverdi for de som er fysisk til stede, de som deltar aktivt i undervisningen og som bidrar til fellesskapet.

Vår oppgave, i ledelsen på NHH, er å legge forholdene til rette slik at både studenter og undervisere kan leve opp til disse forventningene. I to år har pandemien gjort dette vanskelig. Nå håper vi at vi har funnet den balansen som skal til for å gjenskape og forbedre lærings- og studiemiljøet fra før pandemien – med gjennomtenkte digitale løsninger. I første omgang ser det ut som om både campus og læringsmiljøet har kommet seg etter et tungt vårsemester. Igjen preges NHH av aktivitet, av engasjement – og av debatt. Det er fristende å si: akkurat som vi vil ha det.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram