Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH avlyser utveksling for masterstudenter høsten 2020

Norges Handelshøyskole. FOTO: NHH og CDC
5. mai 2020
Sist oppdatert: 5. mai 2020

Det opplyser NHH på sine nettsider tirsdag formiddag. Studenter som blir påvirket vil som kompensasjon få tilbud om utveksling våren 2021.

Avlysningen blir begrunnet på følgende vis:

–Bakgrunnen for avgjerda er samansett, men overordna er den svært uavklarte og uføreseielege situasjonen internasjonalt grunna Covid-19 avgjerande.

–Avgjerda er vanskeleg, fordi den råkar alle studentar som har planlagt utveksling hausten 2020. NHH ønskjer å minimere dei negative konsekvensane for studentane og gjere situasjonen så føreseieleg som mogleg, gitt dei svært usikre føresetnadane.

Les også: NHH troner øverst på søkertoppen

Ledelsen oppgir konkrete faktorer som ligger bak avgjørelsen:

–Det er naturleg nok fleire faktorar som spelar inn i vurderinga:

  • Fleire partnaruniversitet har allereie avlyst utveksling til hausten, og det vil kome fleire.
  • Mange land handsamar heller ikkje, per i dag, visumsøknadar, til dømes USA og Australia.
  • På den sørlege halvkule er det semesterstart allereie i juli, og per i dag er det ikkje realistisk at det vil la seg gjennomføre for studentar å reise så tidleg.
  • Per i dag er det svært vanskeleg å reise internasjonalt sidan flytrafikken er sterkt redusert og mange land har stende grenser
  • Utanriksdepartementet frårådar reise til alle land, inntil vidare. Det vil seie at det er svært vanskeleg å bli evakuert frå utlandet og å få konsulær bistand, om det skulle skje noko.
  • Avgjerda har også ei økonomisk side for studentane sin del. Det kan til dømes vere kostnadar knytt til reise, planlegging av utleige av bustad i Noreg og at studentar må bestemme seg for å seie opp deltidsjobbar heime før avreise. Nokre studentar må også førehandsbetale skulepengar med avgrensa moglegheit for refusjon.
  • Det er også verdt å leggje merke til at forsikringsselskap ikkje dekker tap eller skade som har samanheng med pandemien, ved teikning av ny reiseforsikring.

Tirsdag forrige uke meldte Universitetsavisa at NTNU avlyser all utveksling til land utenfor Europa 2020. 

Ledelsen forsikrer om at alle som er påvirket av avlysningen er kontaktet direkte. Informasjon vedrørende muligheter for utveksling våren 2021 er foreløpig ikke utgitt, ettersom det foreløpig ikke er avklart. 

 

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram