Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH-studenter blant landets mest fornøyde

Norges Handelshøyskole. FOTO: Varde Solutions
Norges Handelshøyskole. FOTO: Varde Solutions
11. februar 2021
Sist oppdatert: 12. februar 2021

Til tross for et nedstengt Campus og digital undervisning er den jevne NHH-studenten langt mer tilfreds med studiet enn landssnittet. Handelshøyskolen troner også høyt over landssnittet på tilknytning til arbeidslivet.

Den landsomfattende nedstengningen i vår og smitteoppblussingen i høst gjorde 2020 til et tøft år for både gamle og nye studenter. Det viser Studiebarometeret 2020, som røper at studentenes overordnede tilfredshet har sunket fra 2019 med 0,1 og 0,3 poeng for henholdsvis bachelor- og masterstudenter. Dermed gir bachelorstudentene 4,3 av fem mulige poeng til overordnet tilfredshet, mens masterstudentene gir 4,2. Sammenlignet med landsgjennomsnittet kan nedgangen likevel virke marginal – NHH-studentene på bachelor og master oppgir å trives med henholdsvis 0,3 og 0,2 poeng mer enn resten av landet.

Studentene bruker like mye tid på studier som før

Landets studenter hadde i 2020 en total faglig tidsbruk på 33,9 timer i uken. Dette er en liten nedgang fra 2019, hvor tallet var på 34,2 timer. Nedgangen går derimot i takt med en negativ trend som har røtter fra 2016, hvilket spår tvil omkring hvorvidt koronasituasjonen eller trenden er den bakenforliggende årsaken. Tiden brukt på selvstudium har økt betydelig fra 18,4 timer i 2019 til fjorårets 19,4 timer. Dette er det største spranget på mange år, da tallet normalt bare varierer med 0,1 til 0,4 timer. For organiserte læringsaktiviteter har en tydelig nedgang fra 16,4 til 14,8 timer funnet sted.

Mangelfull digital kompetanse blant forelesere

På landsbasis mener en av fire studenter at det digitale opplegget som tilbys er for dårlig. 12. mars førte viruset til en bråstopp i all fysisk undervisning for universiteter og høyskoler. Dette tvang forelesere til å ta i bruk digitale verktøy på veldig kort tid, noe som gjenspeiler seg i undersøkelsen. Rundt 30 prosent av studentene sa seg enige i utsagnet om at mangelfull digital kompetanse blant underviserne påvirket undervisningen negativt.

Det er bred enighet blant studentene om at de ville lært mer hvis de kunne vært fysisk til stede i forelesningssalen. Her oppgir åtte av ti at fysisk undervisning gir bedre læring, og over 60 prosent er ikke enige i at digital undervisning er et velfungerende alternativt opplegg. Tre av fire studenter sier seg også enige i at nettundervisning gjør dem mindre motiverte, og 65 prosent oppgir at de deltar mindre aktivt når forelesningen er digital. 

Til tross for et pessimistisk syn mener nesten halvparten at koronasituasjonen har gjort dem mer positive til digital undervisning. Enda flere (omkring 55 prosent) oppgir derimot at de har innsett at fysisk tilstedeværelse er helt nødvendig for å lære. Bare to av ti er enige i at nettbaserte seminarer og gruppeundervisninger kan erstatte det fysiske uten at dette påvirker læringsutbyttet negativt. For NHH-studenter fungerer den digitale undervisningen tilsynelatende bedre enn for resten av landet. Med 4,1 av fem mulige poeng gitt til spørsmål om hvorvidt digitale læringsverktøy fungerer på studieprogrammet ligger bachelorstudentene 0,7 poeng over landsgjennomsnittet. 

NHH troner over landssnittet på arbeidstilknytning

Omtrent halvparten av landets studenter er enige i at de får god informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet. Drøye 30 prosent mener også at de har muligheter til å jobbe med prosjekter eller oppgaver i samarbeid med arbeidslivet. På en skala fra en til fem mulige poeng er landssnittet for dette uendret fra 2019 med 2,8 poeng. Igjen troner NHH med en skår på 3,6 poeng for masterstudenter dermed langt over snittet. For spørsmål om hvorvidt arbeids- og næringsliv bidrar i undervisningen har bachelorstudentene et poengsnitt som er 1,6 poeng høyere enn resten av landet. For masterstudenter en denne skåren 1,3 poeng høyere.

Savner det sosiale

Forbud mot å møtes fysisk har gitt mye alenetid på hybelen. Dette reflekteres i NOKUT sin undersøkelse, hvor 80 prosent av deltakerne oppgir å savne det sosiale miljøet. Rundt halvparten følte seg også mer ensomme etter at tiltakene ble innført 12. mars, og to av tre slet med å opprettholde god struktur i hverdagen. Disse resultatene var entydige uavhengig av studiested eller studienivå.

Les også:

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram