Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

 Nøstbakken om videoavgjørelsen: – Dette gjorde ikke vi bra nok

KLAR OPPFORDRING: Prorektor Linda Nøstbakken råder studentene til å fullføre utvekslingen. FOTO: NHH
KLAR OPPFORDRING: Prorektor Linda Nøstbakken råder studentene til å fullføre utvekslingen. FOTO: NHH
17. oktober 2019
Sist oppdatert: 17. oktober 2019

Prorektor Linda Nøstbakken innrømmer at prosessen vedrørende
videoforelesningene ikke har vært gode nok fra ledelsen sin side. – Jeg synes det er veldig lett å forstå studentenes frustrasjoner.

Debatten rundt endringen i bruken av videoforelesninger har vært på alles lepper i høst.
Elevene på NHH har vist stort engasjement og saken ble gjenstand for nasjonal
medieoppmerksomhet. Nøstbakken forstår kritikken som har florert siden starten av
skoleåret.

– Vi lærer av alle feil vi gjør, og at dette gikk for fort i svingene, det er det ingen tvil om. Vi
kan ikke gjøre annet enn å stramme opp prosessene våre og gjøre det bedre neste gang, sier
Linda Nøstbakken til K7 Bulletin.

Da vedtaket om endring av filming av forelesninger kom, oppfattet både studenter og
forelesere dette som et kutt, det var ikke ledelsens intensjon forteller Nøstbakken, og legger
til at dette er deres feil.

– Oppfatter du vedtaket som misforstått?

— Ja, jeg oppfatter at vedtaket ble misforstått som et forbud mot filming og at NHH skal
slutte å filme forelesninger på bachelor. Samtidig kan vi ikke skylde på andre for at det ble
misforstått, for det er vår oppgave å kommunisere dette ut på en god måte, og det synes jeg
ikke vi gjorde. Vi skulle gjort det mye bedre også overfor våre ansatte, slik at de kunne
omtalt dette mer presist i sine møter med studentene. Dette gjorde vi ikke bra nok, sier
Nøstbakken.

Orvedal sykemeldt i lang tid
Linda Orvedal, som står bak vedtaket, har vært sykmeldt i tre uker. Nøstbakken ønsker ikke å
kommentere verken årsak eller varighet på sykemeldingen, og da K7 Bulletin tok kontakt
med Orvedal via telefon, fortalte hun at hun er sykmeldt og ikke ønsket å uttale seg om
saken.

Hun henviste derimot til Per Manne som er midlertidig stedfortreder som programleder på
bachelorutdanningen. Manne vet ikke annet enn at han er stedfortreder ut Oktober og ved
en eventuell forlengelse. Han har heller ikke vært innblandet i prosessen rundt vedtaket.
Stedfortreder for Orvedal som foreleser i faget SAM4, Viktor Norman, opplyste under en av
sine forelesninger at Orvedal ikke skal forelese resten av semesteret. Norman er opprinnelig
pensjonert, men måtte tre ut av pensjonisttilværelsen som følge av Orvedals sykemeldelse.

Les også: Dette er børsklubbens nye strategi

Nøstbakken måtte forklare foreleserne etter vedtaket
– Vi burde klart å se at det kom til å bli leven og derfor gjort en bedre jobb på å
kommunisere vedtaket til studenter og ansatte. Jeg vet at intensjonen var å ta vekk trøkket
fra foreleserne, men det var ikke ment som noe forbud.

– Men det er nok det mange elever har oppfattet det som?

– Ja og det har de nok god grunn til å oppleve det som òg. Særlig siden også en del
forelesere har tolket vedtaket som et forbud, noe som kan ha gjort at det har blitt for lite
filming.

Etter at vedtaket trådte i kraft ved studiestart måtte Nøstbakken i ettertid forklare
foreleserne hva vedtaket egentlig gikk ut på.

– I september sendte jeg en lang e-post hvor jeg prøvde å gjøre det helt klart at dersom det
er gode grunner til å filme forelesninger, så er det bare å gjøre det. I denne e-posten la vi
også ved leserinnleggene vi hadde skrevet, samt lenker til alle leserinnlegg som hadde vært i
Bulle om saken. I tillegg delte vi alle innspillene som kom i en spørreundersøkelse blant
kursansvarlige for obligatoriske bachelor-kurs om hvordan få til student-aktiv læring i store
kurs samt synspunkter for bruk av video, sier hun.

Skulle egentlig ikke endre reglene
I vår satte en arbeidsgruppe seg ned og lagde en rapport for å belyse videoforelesninger.
Etter diskusjonen ble det allikevel ikke fattet noe vedtak. K7 Bulletin meldte tidligere i høst
at studentene i denne arbeidsgruppen mener ledelsen gikk mot anbefalingen i rapporten.

– Etter møtet med utdanningsvalget valgte jeg å ikke gjøre et vedtak om å endre noen
retningslinjer om filming.

– I etterkant av dette så fortsatte diskusjonene, dette er et tema som fenger mange, ikke
bare studentene.

– Uten overordnede retningslinjer for filming av forelesninger for alle studieprogrammene
ved NHH, står programlederne eller kursansvarlige fritt til å ta de valg de mener er best for
sine programmer eller kurs. Programleder for bachelorutdanningen, Linda Orvedal, fattet i
lys av dette et vedtak om at foreleserne på bachelorprogrammet skal filme kun hvis det er
gode pedagogiske grunner. Vi diskuterte dette i forkant av vedtaket, jeg ble informert om
vedtaket før det ble annonsert til kursansvarlige, og var et vedtak jeg støttet, konkluderer
Nøstbakken.

Det har dog ikke vært utelukkende positiv tilbakemelding til vedtaket fra forelesere.

– Det er ikke sånn at det har vært helt unisont, det har vært enkelte parter som har ment at
det har vært opp til elevene og foreleserne selv, men det er et stort flertall som har kommet
med sterke støtteerklæringer til vedtaket.

Les også: Opprørske femtekullister opptrer i aulaen 

Et «heidudrandes eksperiment»
Nøstbakken forsikrer om at det allerede er gjort tiltak for å unngå lignende scenarioer i
fremtiden.

– Det er allerede innført formell innkalling til møtene, referat og vedtaksprotokoll som skal
sirkuleres og arkiveres. Dette for å sikre god informasjonsflyt og involvering i forkant av
viktige vedtak.

– Det ble et heidundrandes eksperiment, selv om det ikke var intensjonen. Men når vi først
har gjort dette så skal vi selvsagt evaluere det og lære mest mulig av det, poengterer hun.
Nøstbakken vil allikevel ikke starte på bar bakke, og ønsker å benytte muligheten til å
forbedre studietilbudet.

– Da debatten om filming raste som verst, gjennomførte vi en undersøkelse blant de som
foreleser i obligatoriske kurs på bachelor og spurt hva de gjør for å skape mer aktivitet i
klasserommet og hva som gjøres for å få mer student-aktiv læring. Dette har vi gjort for å få
til kunnskaps- og erfaringsdeling, noe som kan løfte oss alle.

– Denne uken lagde vi en plan for hva som skal på agendaen for de kommende møtene i
utdanningsutvalget, og her satte vi opp en ny diskusjon om bruk av video i undervisningen
for et møte på nyåret, der vi også evaluerer det vi har lært dette semesteret. Det kan vi
begynne med så snart vi får tilbake studentenes kursevalueringer og foreleserne sine kurs-
rapporter for semesteret. Da mener jeg ikke «Skal vi gå helt tilbake til start», men jeg tror
uansett det er en sunn diskusjon å ha, avslutter Nøstbakken.

Film bør være et supplement, mener Manne
Per Manne, som selv filmet hele forkurset i matematikk i august, lister opp ulike argumenter
som har blitt oppgitt som grunner til ikke å filme.

– Et argument som ble trukket frem var at det førte til lav deltakelse i flere emner.
Det ble dårligere diskusjon i klasserommet, og det var en del problemer med
gjesteforelesere som kom fra firmaer hvor man ville ha en åpen diskusjon, og man risikerte
at ting som ble sagt fortrolig kunne komme ut på en uheldig måte.

Manne oppgir samtidig at det må være gode pedagogiske grunner til å filme. Han sier at han
selv ikke har reflektert mye over dette, men at andre han har snakket med velger å filme
dersom de går igjennom tungt teknisk stoff. Selv mener han at det er bedre dersom man
lager separate videoer hvor man går mer i dybden på utvalgte deler. Film er et godt verktøy
som en del av undervisningen, men bør brukes som et supplement fremfor en erstatning for
forelesningene, avslutter han.

Siste ord i debatten rundt videoforelesningene er nok neppe sagt.

Har du fått med deg historien til foreleser Finn Kinserdal? I 2002 ble han, og andre partnere i revisjonsselskapet Arthur Andersen, saksøkt for 1,3 milliarder kroner. Les historien her.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram