Økonomi og Samfunn

Digitalisering og fremtidens studiehverdag

I mars fikk utdanningssektoren en pangstart på digitaliseringsfronten. Men er dette en hensiktsmessig utvikling? Hvordan vil læringsmiljøet og studietiden påvirkes av en slik fundamental endring?…

Rafto X NHHS: Business as Usual

«The business of business is business.» Ordene falt fra Milton Friedmans munn i 1970, med implikasjoner om at selskapets eneste samfunnsansvar er å maksimere profitt….