Økonomi og Samfunn2018-08-30T20:17:21+00:00

Økonomi og Samfunn

Krisen uten konsekvenser

FINANSKRISE: Den store depresjonen førte til markedsregulering, og oljekrisen på 1970-tallet ble et ideologisk oppgjør mellom planøkonomi og markedsøkonomi. Ifølge Ola Grytten har ikke finanskrisen fått tilsvarende følger.

Indeksfond og rollekonflikt

Mangel på utøvelse av eierskap kan koste investorer dyrt over lang tid. De bør derfor ta en grundig gjennomgang av sine investeringer. Med etiske retningslinjer hos noen fondsforvaltere kan man unngå de mest skadelige selskapene.