Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Oppussingen av biblioteket: Flere plasser å lese alene, men gruppearbeid er fortsatt en utfordring

Etter oppussingen har det blitt færre leseplasser i bibliotekets første etasje, noe som har skuffet mange studenter. Rektor Øystein Thøgersen forsvarer endringene.

Thøgersen forteller om en vekst i totale antall plasser på campus. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)
29. september 2023
Sist oppdatert: 29. september 2023

Det er riktig at det i første etasje blir litt færre plasser. Det er også slik at vi venter på installeringen av noen ekstra arbeidsplasser utover det som er på plass akkurat nå.

Det svarer rektor Øystein Thøgersen når K7 Bulletin møter han på kontoret sitt i Høyblokka.

Når det skjer noe, er Jodel en temperaturmåler. Det har vært betydelig aktivitet denne uken, og ikke bare knyttet til videoen. Men så galt som man kan få inntrykk av der, det er det ikke. Det er Jodels natur, sier han.

TikTok-støvet har lagt seg, og oppmerksomheten kan endelig rettes mot oppussingen av biblioteket.

Thøgersen forklarer at biblioteket samlet sett ikke får mindre kapasitet. Økningen i antall plasser i andre etasje nuller ut reduksjonen i plasser i første etasje.

Når alt er ferdig, vil første etasje ha 150 plasser og andre etasje 258 plasser. Det hadde selvsagt vært fint om biblioteket var enda større og med enda flere vindusplasser, men det er rammene vi har.

– Andre etasje brukes ofte til gruppeøvinger midt på dagen?

Det er en utfordring vi må leve med. Det er et sammensurium av hensyn.

Vekst i antall plasser

Videre forteller han om en økning i totale antall arbeidsplasser fra 2022 til i år. Økningen er fra 1.436 til 1.541 plasser. Det tror Thøgersen vil være tilstrekkelig.

 tillegg er vi blitt flinke til å frigjøre auditorier og undervisningsrom når de blir tilgjengelige utover i semesteret, noe som gir 700 ekstra arbeidsplasser i eksamensperioden. Til vanlig er det 2,3 studenter per arbeidsplass, og i eksamensperioden er det 1,6.

Thøgersen erkjenner at det er mangel på steder der NHH-studentene kan gjøre gruppearbeid. Han peker på Bontelabo som et godt alternativ dersom det er fullt på campus.

Ut fra beregningene våre skal det være nok plasser dersom man jobber alene, men skal man jobbe sammen med andre kan den beste løsningen i enkelte perioder være å ta bussen ned til Bontelabo.

Prorektor for utdanning Stig Tenold før åpningen av Bontelabo i fjor. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Uttrykte misnøye

Denne uken ble det avholdt møter for Lærings- og miljøutvalget og Utdanningsutvalget på NHH. Der uttrykte Studentutvalget bekymring over de reduserte plassene.

Vi ga tydelig uttrykk for vår misnøye med kuttene i antall tilgjengelige studieplasser, skriver Anders Fosse Hereide i en tekstmelding til K7 Bulletin. Han er fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, og med det også leder for Studentutvalget i NHHS.

Fagpolitisk ansvarlig har gitt tydelig uttrykk for misnøye med reduksjonen. Foto: NHHS

Videre skriver Hereide at de er «glade for at NHH og eiendomsavdelingen nå aktivt ser på mulige løsninger for å øke antallet studieplasser på biblioteket.»

Store koronakull

Det vi merker oss, med en viss glede, er at flere leser tidligere. Men det er jo greit at de har et sted å sitte da, sier rektor.

Under pandemien økte NHH antall studieplasser på bachelor fra 500 til 570. Det gjør campus trangere.

Vi har hatt en midlertidig topp på antall studenter, knyttet til disse ekstraplassene. Her har vi hatt noen uvanlig store kohorter, og dette fases nå ned igjen.

– AudMax har ikke plass til et helt kull samtidig. Er det et problem?

Jeg har i hvert fall tenkt på det. Det er sjeldent det løftes som et stort problem, men det er klart at man innimellom opplever plassmangel der. Når det skjer noe spesielt er Aulaen et bra sted. Lehmkuhl-forelesning med Nicolai Tangen var for eksempel smekkfull.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram