Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Plassmangelen: NHH vurderer nye lokaler

Sprengt kapasitet i Helleveien gjør at NHH ser etter nye fasiliteter som kan huse undervisningsaktivitet. Snart kan du trolig lese til eksamen i PWC-bygget.

NHH har utvokst sine lokaler i Helleveien. Nå skal bygget oppgraderes og nye fasiliteter benyttes. Foto: (Mahir Haque/Foto NHHS)
24. januar 2024
Sist oppdatert: 24. januar 2024

«NHH har arealutfordringer knyttet til flere deler av sin virksomhet. Særlig oppmerksomhet har vært rettet mot behovet for flere studentarbeidsplasser, spesielt i tiden inn mot eksamensperioden»

Det skriver NHHs eiendomssjef Eivind Drange i sakspapirer til NHHs styremøte 30. januar.

Både studenter og ansatte har i lang tid opplevd utfordringer med begrenset tilgjengelig areal for arbeid på NHHs fasiliteter i Helleveien 30. Økte studentmasser, omlegging til studentaktiv læring og mer ekstern forskning har presset kapasiteten de seneste årene.

Les også: Oppussingen av biblioteket: Flere plasser å lese alene, men gruppearbeid er fortsatt en utfordring

Nå har NHH iverksatt arbeidet med å få oppgradert og bygget det nødvendige arealet på campus i Helleveien, for å sørge for bedre kapasitet. En slik løsning ligger imidlertid langt frem i tid.

«Dette er en omfattende og tidkrevende prosess. I tillegg til at de ordinære prosedyrer for byggesaker i staten normalt tar lang tid, følger det av kommunens reguleringsarbeid relatert til Bybanen at et nybygg på dagens campus neppe vil være mulig å realisere før etter 2030» heter det i papirene.

NHH og eiendomssjef Eivind Drange leter etter nye fasiliteter til studentene. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS).

«Utvidet campus»

«For å løse arealutfordringer frem til et eventuelt nytt bygg kan realiseres, foreslås det derfor en løsning på utfordringene som innebærer at det etableres et «utvidet campus». Et slikt konsept innebærer at man samlokaliserer flere enheter og funksjoner på én annen eiendom i rimelig nærhet til dagens campus i Helleveien 30», heter det i papirene.

Kravene til de nye fasilitetene er en kritisk masse på mellom 3500 og 5000 kvadratmeter bruttoareal, samt universell uforming. Videre trekkes det frem krav om funksjonelle uteareal, kantine og kostnads- og klimaeffektive driftsløsninger.

Det anslås at et slikt bygg vil ha årlige kostnader på mellom 15 og 20 millioner kroner.

PWC ansetter mange fra NHH. Nå kan NHHere havne i deres ganger før endt studietid og inngått arbeidskontrakt. Foto: PWC Bergen.

PWC og NLA vurderes

«Den tilsynelatende mest aktuelle eiendommen pr. i dag er Sandviksbodene 2 (PWC-bygget). NHH har opprettet dialog med eier/megler og har gjennomført befaring i arealene, hvorpå konklusjonen er at arealene trolig er egnet for NHHs behov», heter det i papirene.

Andre lokaler som vurderes er NLAs lokaler i Amalie Skrams vei, samt tre uspesifiserte lokaler langs strekningen Bradbenken til Eidsvågstunellen.

«Ved etablering av det rette arealet vil man i 2027 kunne avslutte dagens avtale på Bontelabo, som har en årlig total kostnad på ca. 4 millioner».

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram