Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Raftoprisen til polsk menneskerettighetsforkjemper

Foto: Vilde Nakkim
Foto: Vilde Nakkim
27. september 2018
Sist oppdatert: 27. september 2018

Den polske juristen Adam Bodnar tildeles årets Raftopris for sine standpunkt mot den politisk utviklingen i Polen.

Torsdag formiddag ble årets vinner kunngjort av Raftostiftelsens priskomitéleder Lise Rakner.

– Han har forsøkt å reversere lovendringer som bryter med utsatte gruppers rettsikkerhet, og vært aktiv i debatten til forsvar for uavhengige domstoler og i kritikken av reformene i det polske rettssystemet, uttaler Rakner i kunngjøringen.

Forsvart menneskerettigheter

Som høykommissær for menneskerettigheter, har Bodnar satt søkelys på den kritiske rollen som uavhengig ombudsmann og aktualisert viktigheten av å forsvare menneskerettighetene i Polen, og andre land, hvor slike aktører og institusjoner blir truet.

– Demokratiet er skjørt når det reduseres til flertallets vilje, og når menneskerettigheter, minoriteters rettigheter og rettstaten undergraves, forklarer Rakner videre.

Etter at det politiske partiet Law and Justice (PiS) kom til makten i oktober 2015, har det i de siste årene fulgt brukt sin majoritet i det nasjonale parlamentet til å tilpasse rettssikkerheten som reduserer domstolenes uavhengighet og sentraliserer statsmaktene. De har blant annet tatt kontrollen over den offentlige kringkastingstjenesten og vedtok en omstridt reform av domstolene som EU mener kan true rettssikkerheten i Polen. I tillegg har minoritetenes rettigheter, spesielt for sårbare grupper, blitt ignorert gjentatte ganger.

Begrunnelse for årets vinner

I juryens begrunnelse understrekes betydningen av uavhengige ombudsmanns-institusjoner, fri presse og et aktivt sivilsamfunn. De ønsker å synliggjøre dagens press mot demokratiet og den skremmende utviklingen hvor rettssystemet er under sterkt politisk press, også i den utviklede delen av verden.

Ifølge juryen, er Bodnar er en essensiell stemme i en tid hvor ytringsfriheten blir stadig mer innskrenket, og hvor de som står opp ofte må betale en høy pris.

– Denne prisen er ikke bare en pris for mitt arbeid og institusjonen, men mest av alt støtte fra stiftelsen til det polske sivilsamfunnet, akademika, dommere og advokater som kjemper for rettssikkerheten, rettslig uavhengighet, pluralisme og beskyttelse av minoriteter i Polen, sier Bodnar.

I kunngjøringen legges det videre vekt på at dette er rettighetsbrudd som skjer i vår region og viktigheten av at EU, Norge, og andre europeiske land tar et klart standpunkt mot brudd på menneskerettigheter, rettssikkerheten og minoritetsrettigheter.

Raftoprisen deles ut søndag 4. november i Bergen.

Om Raftoprisen

Thorolf Rafto, tidligere professor i økonomisk historie ved NHH og menneskerettighetsforkjemper. Foto: Wikimedia Commons

Raftoprisen er oppkalt etter tidligere NHH-professor Thorolf Rafto og deles ut årlig til enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket seg i deres arbeid for demokrati og menneskerettigheter. Det settes ingen geografiske- eller problemspesifikke føringer og vinneren mottar et diplom og sjekk på 20.000 dollar. En uavhengig komite evaluerer eksterne nominasjoner og nominerer kandidater for Raftoprisen. Alle som har interesse eller kunnskap om menneskerettigheter kan sende inn nominasjoner av kandidater til komiteen. Første pris ble utdelt i 1987, og prisen har med årene oppnådd stor internasjonal prestisje.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram